Home

Achtergrond

Ingrid Jansen (1984)

In de voetsporen van Wien en Willie. (2013: - )

Ingrid Jansen is sinds mei dit jaar de eerste vrouwelijke voorzitter van varkenshouderijvakbond NVV, een hele verandering na mannen als Wien, Willie en Wyno. Ze studeerde bestuurskunde in Rotterdam en Leiden en deed werkervaring op als VVD-beleidsmedewerker in Brussel en daarna in Den Haag. Ingrid Jansen ziet imagoverbetering van de sector als een van de speerpunten van haar beleid.

Jansen is gestart op een moment dat alles in de belangenbehartiging is veranderd. Het PVV is niet meer; een deel van de taken wordt overgenomen door de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) waarvan Jansen ook voorzitter is.

Als frontvrouw heeft ze nog weinig ervaring. Daarnaast moet ze een pluriforme, kritische achterban, die al jaren kampt met marginale verdiensten, tevreden zien te houden. Geen sinecure.

Om toekomst te behouden voor de varkenshouderij in Nederland, wil Ingrid Jansen in de eerste plaats werken aan de verbetering van het imago van de sector. Een varkenshouderij die draagvlak geniet loopt volgens haar minder risico om telkens te worden geconfronteerd met allerlei onaangename maatregelen. Als voorbeeld wijst ze naar de melkveehouderij die verschoond blijft van dierrechten.

 

FUNCTIE

• voorzitter Nederlandse Vakbond ­Varkenshouders

NEVENFUNCTIE

• voorzitter PO Varkenshouderij

Of registreer je om te kunnen reageren.