Home

Achtergrond

Twijfel over EU-aanpak oneerlijke handel

Den Haag – Minister Frans Timmermans (buitenlandse zaken) vindt het van belang dat er eerst in Europees verband overeenstemming komt over wat oneerlijke handelspraktijken zijn, omdat lidstaten van de EU hier verschillend over denken.

Dat schrijft hij in reactie op een oproep van de Europese Commissie om input te leveren voor een Europese aanpak van oneerlijke handelspraktijken.
Het Nederlandse kabinet vindt dat de overheid in beginsel geen rol speelt bij het oplossen van problemen tussen leverancier en afnemer. "Ervaringen in andere Europese landen leren dat wetgeving die toeziet op het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken bij inkoopmacht niet altijd effectief is", aldus Timmermans. Hij vindt dat het ministerie van Economische Zaken wel een faciliterende rol speelt bij het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken.
Het kabinet vindt het belangrijk dat de Europese Commissie ruimte biedt aan bestaande initiatieven om tot zelfregulering te komen, maar heeft twijfels bij Europese generieke regels.
Het kabinet vindt dat lidstaten meer mogelijkheden moeten krijgen om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. Dit moet zich niet alleen beperkten tot de voedselketen, waar de regelgeving nu op gericht is.

Of registreer je om te kunnen reageren.