Home

Achtergrond 4 reacties

‘BZV jaagt schaalvergroting aan’

Noord-Brabant voert over een maand de nieuwe Verordening Ruimte in. De Brabantse Zorgvuldigheids-score is hier onderdeel van. De ene veehouderijsector kan beter uit de voeten met de nieuwe regelgeving dan de andere. Een vergunnings-aanvraag wordt hoe dan ook duurder.

Noord-Brabant staat vanaf volgende maand alleen uitbreiding toe als boeren extra punten halen en een zeven scoren door maatregelen tegen uitstoot te nemen en in gesprek gaan met buren. Boeren die hun bedrijf willen ontwikkelen moeten voldoen aan extra voorwaarden, die verder gaan dan Europese en nationale wetgeving.

Veehouders moeten vanaf volgend jaar volgens de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV) aan extra voorwaarden voldoen willen ze hun bedrijf ontwikkelen. Scoort een veehouder zes punten, dan voldoet hij aan de wettelijke eisen. Dat is in Brabant niet voldoende, want daar moeten veehouders minimaal een zeven scoren, willen zij ontwikkelruimte kunnen krijgen.

Een ondernemer kan zelf kiezen op welke maatlatten hij inzet. Ook tellen certificaten als IKB Varken en Maatlat Duurzame Veehouderij mee. Brabantse gemeenten voeren de BZV uit bij de beoordeling of een veehouder in aanmerking kan komen voor een omgevingsvergunning.

De negen extra voorwaarden in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore liggen op het vlak van gezondheid, ammoniak, geur, fijnstof, welzijn, mineralenkringloop, efficiency en grondgebondenheid, verbinding met de omgeving, en biodiversiteit. Op elk van de criteria worden veehouders beoordeeld en kunnen ze punten scoren.

Boeren die maatregelen hebben genomen of willen nemen op het gebied van geuremissie, ammoniakuitstoot en fijnstof kunnen zonder veel moeite veel punten halen. Dat zegt Chris van der Heijden van Verdun Advies in Ulicoten. “Bedrijven die op twee van deze drie thema’s hun bedrijf al hebben aangepast, scoren gemakkelijk in de BZV. Dat is voor varkenshouders gunstig.”

Voor rundveehouders telt geuremissie niet mee als criterium. Zij kunnen relatief gemakkelijk punten scoren op thema’s als mineralenkringloop, grondgebondenheid en biodiversiteit. Van der Heijden: “De rundveehouderij komt er goed van af omdat geuremissie niet meetelt. Melkveehouders kunnen het gemakkelijkst punten scoren op grondgebondenheid.”

Hoewel de varkenshouderij en melkveehouderij goed uit de voeten lijken te kunnen met de BZV, kunnen andere sectoren als pluimvee-, geiten- en kalverhouderij dat niet. Van der Heijden: “Die sectoren die niet beschikken over betaalbare technieken om geur, ammoniak en fijnstof te reduceren, kunnen niet voldoende punten scoren. Zij zullen het heel lastig krijgen om hun bedrijf te kunnen ontwikkelen.” Daarbij geldt dat mestverwerking niet meetelt in de BZV omdat de Brabantse politiek geen eenduidig standpunt kan innemen over mestverwerking. Vooral pluimveehouders die veel hebben ingevesteerd in mestverwerking hebben hier last van.

Van der Heijden verwacht dat de BZV eerder schaalvergroting aanjaagt. Om te voldoen aan de strenge regels zullen boeren zich gedwongen voelen te investeren in hun bedrijf. Omdat veehouderijen niet groter kunnen groeien dan 1,5 hectare bouwblok, zullen bedrijven uitwijken naar een tweede of derde locatie. “Kleinere gezinsbedrijven zullen het niet kunnen opbrengen om te investeren om aan de strenge regels te kunnen blijven voldoen. De grote bedrijven zullen de kleinere overnemen en zo de bouwbloknorm omzeilen.”

De vergunningsaanvraag zal eveneens duurder worden omdat de regelgeving volgens Van der Heijden complexer wordt door de BZV. ZLTO en de provincie bestrijden dit. Van der Heijden: “De nieuwe regelgeving vereist een fijnstofonderzoek. Dat alleen brengt al extra kosten met zich mee à 1.000 euro.”

Laatste reacties

 • GCK

  Als een dergelijke regelgeving doorgetrokken wordt naar de rest van het MKB en dat zou wel het eerlijkst zijn, dan wordt de hele Nederlandse economie naar de knoppen geholpen. Waarom wordt met een dergelijke rigide regelgeving de landbouw Brabant uitgejaagd?

 • Venstra

  OW, dacht Boer Zoekt Vrouw jaagt schaalvergroting aan ghehe

 • Aukevw

  haha ik dacht ook dat ze boer zoekt vrouw bedoelden

 • koestal

  Een provincie vol vee

Of registreer je om te kunnen reageren.