Home

Achtergrond 28 reactieslaatste update:15 nov 2013

Dierrechten of verplichte mestverwerking?

Moet de landbouw naar dierrechten of naar veplichte mestverwerking? Geef uw mening.

Boerderij wil via een korte enquête uw mening peilen over een onderwerp dat de komende weken het debat zal beheersen. Moet de landbouw naar dierrechten of naar verplichte mestverwerking?

Klik hier voor de enquête.

Wilt u meer weten over mestverwerking? Ervaringen delen met collega's of vragen stellen aan deskundigen? Ga naar het thema Mest en Mestverwerking op Boerderij Connect.

Laatste reacties

 • abtje

  Er zal best wat moeten gebeuren. En dat gebeurt ook wel. Dat zag je met de superheffing bgin jaren 80. De 'geleerden'hadden een boekje gemaakt met 100 scenarios om de melkstroom te reguleren. En welke werd het? Nr101 die niet in dat boekje stond.
  Denk dat dat nu weer gaat gebeuren. Wij mogen nog even spartelen. De grote heren en dames hebben allang een keuze gemaakt die ze stiekum uitwerken.
  Staan we straks weer voor een voldongen feit.

 • j.verstraten1

  ik mis 2 vragen in de enquete die sterk bepalend zijn voor ieders mening:
  1. hebt u nu of na 2015 een mestoverschot op uw bedrijf?
  2. Zo ja, bent U bereid uw veestapel te krimpen wanneer blijkt dat de fosfaat productie van de NL veestapel niet in nederland plaatsbaar is.

 • H Renting

  Extensieve bedrijven mogen absoluut niet beperkt worden in hun ontwikkeling zolang deze al hun mest op eigen grond kunnen afzetten. Ik vind dat hieraan nog veel te vaak wordt voorbijgegaan.

 • Juliaan

  Dierenrechten of euro-rechten. wij hebben ze al in Belgie¨ Alleen het spaarboekje van de stoppers wordt er beter van en niet het milieu.

 • G.G.S.

  De keuze moet niet zijn dierrechten of verplichte mestverwerking. de oplossing is m.i. een eenvoudige mineralenbalans voor stikstof en fosfaat: aanvoer minus afvoer = verlies naar het milieu. Hier een redelijke norm aanhangen. Per 31-12 een begroting maken en bij een overschot boven de norm is mestverwerking voor een bepaald percentage verplicht, afhankelijk van de regio en mestsoort.
  Bij overschrijding van de norm direct beboeten via GLB-gelden. Fraudeurs verliezen hun 'licence to produce'. Dit systeem laat extensieve bedrijven ongemoeid zolang ze geen milieubelasting vormen, beloont intensieve bedrijven als zij beter hun best doen dan het gemiddelde en legt de rekening neer daar waar zij hoort, namelijk bij de niet grondgebonden mestproductie.

 • arib

  Mest is prima energie, daar kun je leuke dingen mee doen. Bijvoorbeeld in een gasvormer opslaan en daar 's-morgens je eitje op koken.

 • Broer

  Verplichte mestverwerking moest niet hoeven.
  Diegene die teveel produceerd dat niet op het eigen bedrijf geplaatst kan worden -hetgeen moet blijken uit de mestboekhouding (kringloopwijzer?)-moet vrij zijn in de manier van afzet buiten het eigen bedrijf. Verwerking kán dan een oplossing zijn, maar ook afzet bij de buren of in de akkerbouw. Binnen Nederland behoord geen onderscheid te zijn tussen Noord, Oost of Zuid.

 • H Zonderland

  Zwakke enquete. Of er nu dierrechten komen of verplichte mestverwerking, de door (forse) overbemesting met fosfaat verzadigde gronden mogen dan nog steeds met fosfaat worden bemest. Dit is principieel fout en daardoor blijft het risico op een botte-bijl besluit bestaan.

 • Hans Sudfryslan

  Mestverwerking hoeft helemaal niet ingevoerd te worden en de optie die ik voorstel en daar zullen altijd mensen tegen zijn en voor is . 2 koeien + 1 pink en 1 kalf per Ha. . Hiermee kun je melken wat je ook maar wil , de keuze is dan aan de betreffende boer die hier mee aan de slag kan gaan . Sorry dan voor de grondloze boeren . Hiermee kun je dan alleen maar uitbreiden als je grond hebt .

 • tempert

  als iedereen in de komende jaren aan de bep en de bea gaat is er helemaal geen overschot maar zelfs een tekort

 • boerkebrabant

  als ik het voor het zeggen heb blijven de dierrechten , en komen er voor sectoren die nog geen dier rechten hebben ook dierrechten, het verhaal dat dit kostprijs verhogend werk klopt naar mijn mening niet, ik zie het meer als statiegeld, je koopt iets, en als je stopt( wat een ieder eens een keer doet) verkoop je het weer. zo hou je de vee stapel in de hand en de groei van de individuele bedrijven ook. ik denk dat de acceptatie van de intensieve vee houdeij daar wel bij vaart>

 • alco1

  Nogmaals. De mestwet is het grote struikelblok in deze materie.
  @Hans. Boeren die het geweldig voor elkaar hebben met hun land qua structuur, ontwatering, bewerking en evt. beregening halen veel meer product van hun land dan gemiddeld en zien verschraling en zeer extensief gebruik van het land nog steeds vervuiling.
  @Boerkebrabant. Melkquotering is hetzelfde als dierrechten. Het lijkt regulerend, maar we hebben te maken met internationale handel en er stoppen steeds bedrijven wat dan weer overgenomen wordt door anderen, waarmee veel landbouwgeld verdwijnt naar de bejaarden tehuizen.

 • agratax2

  @alco1. Als dierrechten nu eens niet verhandelbaar worden, maar eenvoudig al na gelang iemand grond ? mest afzet heeft worden toegewezen verdwijnt er geen geld naar >bejaarden tehuizen< gaat, zoals jij het noemt. Het grootste voordeel is dat er geen geld in rechten zit en dus ook geen kosten verhoging oplevert. Het melkquotum was ook zo bedoelt bij invoering, maar helaas de Nederlandse boeren moesten Handelen in dit productie middel en de prijs opdrijven tot een niveau dat verkoop inderdaad een riant pensioen opleverde en jonge boeren voor een grote kosten post plaatste.

 • alco1

  @agratax1. Het zou zeker beter zijn tegen de kosten opdrijving dat ze niet verhandelbaar zijn.
  Wat vindt jij echter wat ik beschrijf tegen @Hans over de mestwet. Als je daarbij ook nog eens ziet dat intensieve bedrijven veel structuurarme aankopen met als gevolg veel meer mest verkrijgen t.o.v. extensieve bedrijven die eigen meer structuurrijkere producten voeren. Kun je dan niet stellen dat de mestwet faalt?

 • Richard uit de grensstreek

  In Belgie is er volgens mij een mooi mestwet uitbreiden zonder rechten 125% verwerken.De een zal rechten kopen de ander doet verwerken.

 • W Geverink

  Jammer. Geven jullie gratis en voor niets het afbetaalde melkquotum weg om je vervolgens weer blauw te betalen aan dierrechten, grond en/of mestverwerking.

 • josheeren

  Kun je al die regelgeving voor een grondgebondenveehouderij niet samenvatten in 1 regel. verplichte weidegang!!!

 • daan1908

  De stelling is onjuist geformuleerd , zo simpel ligt het niet omdat niemand precies weet wat de uitwerking zal zijn . Daarom het volgende .

  Wil men een gezonde toekomst voor de veesector dus met export , innovatie, werkgelegenheid etc zonder maatschappelijke discussie zoja dan mestverwerking . Wil men dit niet en met halve maatregelen denken ach het loopt wel los dan wordt dit de grootste misrekening van de laatste decennia . Elke sector moet zijn problemen oplossen, ook de onze . Mestverwerking is de beste verzekering met relatief gezien de minste kosten voor de sector

 • info104

  Ik vind het heel moeilijk om te kiezen welke oplossing er het beste zal wezen maar een ding staat vast dat er veel boeren al hun stal voor soms wel 300% hebben vergroot om in 2015 max. te kunnen melken en zo veel melk op de markt zetten zonder dat ze beseffen of er genoeg afzet voor is , je moet volgens mij niet voor een markt produceren die er niet is , dat geeft grote prijsdaling. Ik heb zelfs soms het gevoel dat we zowel dierrechten als verwerking moeten invoeren, er moet minder product (vlees en melk) worden aangeboden om de prijs te verhogen , en niet meer voor minder want de kostprijs loopt hierdoor alleen maar op. En dat de mest plaatsbaar is in Ned. ben ik van overtuigd maar dan moeten alle natuurverenigingen, Rijkswaterstaat , burgers en akkerbouwers verplicht worden om hun toegestane hoeveelheid afnemen, bv. de wegbermen van gem. wegen en rijkswegen bemesten , natuurverenigingen zoals polders die door BBL in bezit zijn genomen waar nu niets op mag omdat we een heeeeeeel bijzonder vogeltje hebben gezien (maar helaas hij vloog weg) en waarvan de milieurakkers zeker van zijn dat hij dood gaat als er bemest word, wat een wereld.

 • mbeirens

  Het probleem dat we gewoon te veel willen doen in een te klein land.


  Zou een spel waar de spelregels continu veranderen verkopen?

 • Mels

  Ik wil de enquete best invullen maar bij de vraag dierrechten of mestverwerking verwacht ik van boerderij ook de vraag:of beide niet??????en dat beargumenteerd,wat is dit voor nietszeggende enquete die alleen maar stemmingmakerij tot resultaat kan hebben????????????

 • Mels

  info104,wederom juist gezien.

 • agratax2

  alco1. Ik ben het met je eens dat de mestwet faalt, zo lang er alleen maar in technische oplossingen wordt gedacht en nooit in landbouw oplossingen zoals jij voorstelt >extensief< blijft het broddelwerk, waarbij de politiek zich steeds zal laten gelden. Al deze politieke bemoeienis leidt tot vertraging en frustratie bij alle partijen.

 • WilcoPostmus

  Ik ben voor evenwichtsbemesting, dus wat je van je land afhaalt mag plaatsen. dit zal voor de rijkere gronden niet ideaal zijn, maar voor de arme gronden juist wel. Hierdoor zal de productie stijgen per ha op arme gronden maar de gronden minder uit te putten.

 • Sjaak

  Grappig...dat nu vooral melkveehouders de discussie naar zich toe trekken.

  @josheeren en @WilcoPostmus, jullie schetsen het ideaalbeeld, daar is het nu te laat voor.... Ben zelf ook altijd van mening geweest, dat het daar wel op uit zal draaien, maar de periferie laat het niet toe!
  De investeringen zijn al gedaan, uitbreiding en nieuwbouw van stallen en verwerkingscapaciteit van melk. De banken, zuivelindustrie en veevoerindustrie zijn als de dood voor dierrechten, dus zij zullen alles in het werk stellen om ons, boertjes, aan het voeren/melken te houden, dan kunnen zij ook weer melken...;)
  Rest ons alleen nog de vraag, wie het 'circus' mestverwerking zal betalen..?
  Welnu, simpel... de grotere marktspelers in de gehele keten zijn in handen van de boeren, ( cooperaties...toch?), dus die bepalen het beleid en of het nu linksom is of rechtsom....uiteindelijk betalen de boeren!

  Hoeveel boeren zijn er straks nog...?

 • probe14

  En daarom dierrechten voor alle sectoren beter. Met minder dieren meer verdienen. Lto en vakbonden: waarom lopen jullie zo aan de leiband van de periferie en een paar harde groeiers. 80 % van de veehouders heeft belang bij een simpel dierquotum.

 • drientje

  Ja en bij dierrechten weet je ook dat wanneer we regering krijgen die vind dat er
  te veel koeien zijn, dan kan ze heel eenvoudig de dierrechten korten zonder enige vorm van vergoeding. Zie uitspraak varkensrechten. Eem dierrecht is dan ook geen recht maar een gunst.

 • Mels

  We zijn er dus uit. Dit wordt dus een hamerstuk. Als ze nou boerderij.nl maar lezen......

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.