Home

Achtergrond 1 reactie

Nieuw leven blazen in verouderd bedrijf

Stoppen of doorgaan. Veel boeren staan nu voor een keuze. Het bedrijf beëindigen hoeft niet het einde van de onderneming te betekenen. Herontwikkeling is het toverwoord. Er zijn veel mogelijkheden.

De bekendste voorbeelden van herontwikkeling van agrarische bedrijfslocaties is het omvormen tot een landgoed waardoor de eigenaar kan profiteren van gunstige fiscale regelingen en het bezit ‘goedkoop’ door kan geven aan de volgende generatie. Of denk aan het starten van een nevenactiviteit in een leegstaande schuur op het gebied van zorg of recreatie. Schuren slopen en daarvoor in de plaats nieuwe woningen plaatsen of ontwikkeling van natuur komen eveneens veelvuldig voor.

Herontwikkeling is makkelijker gezegd dan gedaan. Dinsdag 25 juni is over dit onderwerp een studiemiddag. Een van de sprekers is Lara de Graaf, directeur van adviesbureau Agroplan. “Zorg dat je nieuwe activiteiten verankerd hebt in het bestemmingsplan. Iets wat niet legaal is, kan plotseling stoppen”, waarschuwt De Graaf.

Zwart op wit zetten
De Graaf benadrukt het belang om nieuwe functies op het erf op papier goed te regelen met de gemeente. In de praktijk komt ze ondernemers tegen die met bijvoorbeeld een nevenactiviteit klein beginnen, maar bij een uitbreiding in de problemen komen. De Graaf: “Bij een aanvraag voor een financiering moet de activiteit goed in het bestemmingsplan staan. De vergunningen moeten in orde zijn, anders zijn banken terughoudend.” Zonder de juiste papieren heeft geen enkele ondernemer de zekerheid dat in de toekomst inkomsten worden gehaald uit de nieuwe activiteiten. Dat een overheid de ondernemer opdracht geeft te stoppen met deze illegale activiteiten gebeurt volgens De Graaf regelmatig. “Als je pech hebt eist de gemeente dat alles terug moet naar de oude situatie”, waarschuwt ze.

Mogelijkheden verschillen per gemeente
De mogelijkheden van herontwikkeling van agrarische bedrijfslocaties verschilt enorm per gemeente. “Ik ken twee gemeenten die aan elkaar grenzen. Met dezelfde oppervlakte te slopen schuren mag je in de ene gemeente twee woningen bouwen, in de ander één.”

Eerder uitte makelaarsvereniging NVM ook zijn zorgen over de grote verschillen tussen lokale overheden ten aanzien van herbestemmen van agrarische gebouwen.

Nieuwe functie voorkomt verrommeling
De NVM waarschuwt voor een verrommeling van het buitengebied en langdurige leegstand nu voornamelijk oude en kleine intensieve bedrijven niet van eigenaar verwisselen. Langdurig te koop staande bedrijven zouden uit de markt moeten worden gehaald. Als de prijs klopt, is alles te verkopen. Maar veel ondernemers hebben hun pensioen in het bedrijf zitten of hebben een schuld bij de bank. Ze willen een minimale prijs beuren, maar geen koper die toehapt. In een paar jaar tijd is de waarde van dergelijke agrarisch onroerend goed met enkele tientallen procenten gekelderd. Niemand had dit voor aanvang van de crisis in 2008 kunnen voorzien.

De grootste makelaarsvereniging roept lokale overheden op procedures voor herbestemming van dergelijke objecten niet onnodig te traineren. Agroplan beaamt dit. Zeker nu de adviesorganisatie merkt dat de interesse toeneemt bij boeren over herontwikkeling van boerenerven. De Graaf: “Je kunt van alles doen, maar vraag wel eerst af wat je wil. Wat je leuk vindt om te doen. Dat wordt nog wel eens vergeten. Houd je niet van mensen, begin dan geen camping.”

Studiemiddag

Dinsdag 25 juni organiseert Reed Business Media in samenwerking met rentmeesterskantoor Noordanus & Partners en Agroplan een studiemiddag over herontwikkeling van agrarische bedrijfslocaties.
Voor veel boeren vormt de waarde van het (bedrijfs)onroerend goed een groot deel van het vermogen. Wat als straks blijkt dat door nieuwe wet- en regelgeving op gebied van milieu, dierenwelzijn of ruimtelijke ordening of als gevolg van veranderende marktomstandigheden, dit onroerend goed veel minder waard is? Sprekers zijn rentmeester Pieter Noordanus en Lara de Graaf, directeur van Agroplan.
Meer informatie: http://www.boerderij.nl/goedomteweten

Eén reactie

  • koestal

    goed voor de economie en werkgelegenheid

Of registreer je om te kunnen reageren.