Home

Achtergrond 30 reactieslaatste update:15 nov 2013

Extra mestverwerking niet nodig

Dat er verplichte mestverwerking moest komen, was lange tijd een uitgemaakte zaak. Was. Want woensdag sprak Frits Vink, ketenmanager grondgebonden veehouderij van het ministerie van Economische Zaken (EZ) op een congres over melkveerechten. De daarbij gebruikte cijfers zetten de verplichte mestverwerking op losse schroeven.

Volgens Vink, een van de ambtelijke topmensen inzake het mestbeleid, is er in Nederland in 2013 plek voor 140 miljoen kilo fosfaat. De productie was in 2012 170 miljoen kilo. Daarmee resteert een niet plaatsbaar mestoverschot van 30 miljoen kilo fosfaat. De export van mest is volgens Vink goed voor 27,7 miljoen kilo fosfaat. BMC in Moerdijk neemt jaarlijks 9 miljoen kilo fosfaat uit de markt door de verbranding van kippenmest. Tel dat alles bij elkaar op: 170 (productie) -140 (plaatsingsruimte) -28 (export) -9 (verbranding) geeft als uitkomst -7. Er resteert dus geen overschot fosfaat meer. Sterker nog, er is zelfs nog ruimte voor zo’n 7 miljoen kilo fosfaat!

Natuurlijk zijn er tegenwerpingen mogelijk tegen deze berekening die volledig geschiedt op basis van cijfers van het ministerie. Ten eerste ligt het voor de hand dat EZ de gebruiksnormen de komende jaren nog iets aanhaalt. Zet dat eens op 5 kilo fosfaat per hectare. Dat verkleint de afzetruimte in 2015 met 9 miljoen kilo fosfaat. Dan zou er dus 2 miljoen kilo niet-plaatsbaar zijn vanaf 2015.
Daar staat echter winst in het voerspoor tegenover. Dat heeft, mede door trage invoering van efficiëntienormen in de varkenshouderij, de laatste jaren niet opgeleverd wat beloofd was en realiseerbaar geacht werd. Die normen zijn afgelopen week in regelgeving van het Productschap Diervoeders vastgelegd, met een forse heffing voor wie de benodigde efficiëntie niet haalt. De varkenssector heeft met Miar al eerder bewezen massieve slagen te kunnen maken als er maar financiële druk achter zit. Met die wettelijk afgedwongen efficiëntie wordt dit jaar nog een slag gemaakt van 7 miljoen kilo fosfaat op jaarbasis. Die slag is meer dan voldoende om alle mest in 2015 weer plaatsbaar te maken zonder extra investeringen in mestverwerking.

Er rest dus maar één conclusie: op basis van EZ-cijfers is er geen verdere investering in mestverwerking meer nodig. Alle overschotfosfaat kan via export, verbranding en het voerspoor weggewerkt worden.

Daarbij geldt wel een belangrijke randvoorwaarde: er mag geen verdere groei van de veestapel zijn. Die dreigt alleen bij het rundvee. De andere grote sectoren zijn begrensd via de varkens- en pluimveerechten.
Vriend en vijand verwachten een groei van de melkveestapel met een procent of 15 tot 2020. Dat is een groei van de fosfaatproductie met zo’n 13 miljoen kilo. Die is dan grotendeels niet plaatsbaar. Dat zou een belangrijke reden moeten zijn om rundveerechten in te voeren. Anders zijn inderdaad mestverwerkers nodig vanaf 2015, als de rundveestapel na afschaffing van het melkquotum begint te groeien.

Wilt u meer weten over mestverwerking? Ervaringen delen met collega's of vragen stellen aan deskundigen? Ga naar het thema Mest en Mestverwerking op Boerderij Connect.

Laatste reacties

 • huubjansen

  Dat er geen mestoverschot is is al wel langer duidelijk, in het voorjaar is er hier (achterhoek) vraag naar rundveemest.

 • Marcel v

  Bij de laatste alinea gaat de schrijver in de fout. Voor ingewijden is het al langer duidelijk dat na 2015 het twijfelachtig is of de melkveestapel in omvang gaat toenemen. Rabobank heeft haar visie daarover onlangs al bijgesteld. Ook de vergrijzing en de slechte rendementen zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat de gemiddelde bedrijfsgrote snel toeneemt maar de totale melkveestapel in aantallen minder word.

 • alco1

  De berekening is volledig geschied op cijfers van het ministerie. Cijfertjes dus van achter een bureau. Realistische cijfers vanuit de praktijk, naar wat de plant nodig heeft, zal grote tekorten aan het licht brengen.
  Wie maakt er een artikel om de steeds verder gaande verschraling tegen te gaan? Dat is pas duurzaam bezig zijn.

 • poldes

  bij geen groei van de rundveestapel dus geen rundvee/rechten?

 • gjh

  tuurlijk is er geen mest probleem er wordt alleen een probleem gemaakt er wordt nu meer uit de grond gehaald als er opgebracht wordt.
  je hoeft geen deskundige te zijn om te zien dat er een groot tekort komt, maarja er moeten altijd ambtenaren en zogeheten deskundige ergens druk mee zijn anders moeten ze ook van de staat vreten

 • Mozes

  Is in de berekening van de mestproductie uitgegaan van forfairtaire fosfaat gehaltes of van werkelijke fosfaatgehaltes in de mest volgens de BEX? De werkelijke fosfaatproductie volgens de BEX ligt ruim 20% lager dan de forfaitaire.

 • daan1908

  Even uitrekenen wat zijn wachtgeld wordt .
  Dijksma zegt er moet mestverwerking komen , ondertussen haalt iedereen alles uit de kast om alles op orde te krijgen en nu roept er iemand, notabene van Economische Zaken dat dit niet nodig is. Er hoeft maar 1 veeziekte uit te breken waarbij een exportverbod word afgekondigd en zijn hele redenatie valt in het water. Tevens stelt Duitsland steeds strengere eisen qua mestimport.

 • bankivahoen

  Veel dank aan de pluimveesector die voor alle sectoren een groot deel van het 'probleem' via Dep Moerdijk heeft opgelost ! ( en betaald ! )

 • alco1

  Daan zit dus in de 'Mestverwerking'.
  Temper je expansie drift maar zou ik zeggen. Als het op die manier moet zal de hele landbouw uit Nederland verdwijnen. Vanuit concurrentie oogpunt zal het kosten plaatje veel te hoog worden. Een mestverwerker neerzetten voor een veeziekte lijkt me al helemaal niet lonend. Stil laten staan als er geen veeziekte is, is totaal geen optie en als ze normaal 100% draaien kan er bij veeziektes toch niet meer capaciteit gemaakt worden.
  Geachte redacteuren, doe er iets mee, wat @Mozes nu ook weer zegt. Laat mensen aan het woord met echt verstand van zaken.

 • minasblunders1

  Mozes, die 20% lagere fosfaatproductie geldt alleen voor intensieve bedrijven. De rest heeft hier niets aan.

  Daan, zo raar is het niet hoor, dat iemand van EZ zegt dat mestverwerking niet meer nodig is. EZ weet nl. al lang dat er van die hele mestberekening niets deugt. De schade is al opgelopen tot buitenproportionele bedragen. Om die gigaschade niet nog verder op te laten lopen, proberen ze nu om al die andere wilde, kostenverslindende plannen terug te draaien. Tot nu toe hebben ze het geluk dat boeren toch niet zo veel snappen. Dus komen ze er (tot nog toe) mee weg.

 • Kenner??

  Hehe, dit roep ik al jaren.....
  Dierstapel in NL gaat niet groeien, Runderen blijft gelijk, intensief gaat de komende jaren afnemen.

 • boerderij12

  lekker duidelijk artikel

 • ruben1979

  Wordt hier nou echt gepleit voor invoering van rundveerechten en het behouden van varkens en ook pluimveerechten? Dan wordt ons als pluimveesector toch een oor aangenaaid, of zie ik dat nou fout? Ook de pluimveehouderij is belooft dat rechten zouden worden afgeschaft als we ons mestprobleem zouden oplossen, en volgens mij heeft de pluimveesector geen mestprobleem meer.

 • el

  Wat gebeurt er met het fosfaat na verbranding van de kippenmest gaat deze verloren of kan dit terug op het land.

 • ruben1979

  @el fosfaat is een mineraal, mineralen zijn onbrandbaar, de mineralen die overblijven na de verbranding worden verkocht als kunstmestgrondstof.

 • jordi 1455

  Rubben1979 de organische stof gaat wel verloren en dat is ook nodig voor een gezond gewas.

 • ruben1979

  Klopt jordi, maar bij 55kg fosfaat/ha mag je 3,6 ton vleeskuikenmest gebruiken, als een perceel graan geoogst wordt zie ik nog steeds de pers het land opkomen. 300 baaltjes stro/ha á 15 kg is 4,5 ton product/ha. En zo kan ik nog wel meer voorbeelden noemen waarbij er veel organische stof verdwijnt. Het lijkt mij vreemd om te zeggen dat het organische stof gehalte in de bodem minder wordt, doordat er pluimveemest verbrand wordt. Maar ik ben het volledig met jou eens dat een goed organische stof gehalte belangerijk is voor een goed gewas.

 • jordi 1455

  dat stro komt weer op het land in de vorm van stalmest.

 • ruben1979

  Is dat zo? Bij ons vlak over de grens is een stroverbrander in aanbouw om stroom mee op te wekken, ga voor de grap eens kijken hoeveel stro daar ligt opgeslagen om verbrand te worden. Bij ons op het bedrijf leveren we al vanaf het begin alle pluimveemest aan BMC Moerdijk, en laten stalmest (stomest) op het land strooien. Wat veel mensen hier het probleem van vinden is dat stalmest laten komen en verstrooien geld kost, drijfmest leverd geld op. Wat beter is voor de bodemvruchtbaarheid weet ik en dat weet jij ook jordi, maar de euro's op korte termijn worden vaak belangerijker gevonden. Waarom denk je dat we voor de verbranding er stond 40 á 45 euro/ton betaalde om de mest kwijt te worden? Omdat er aan het organische stof gehalte werd gedacht?????

 • jordi 1455

  Daarom dat stro duurder wordt. al dat duurzame gedoe is allemaal verspilling van kostbare grondstoffen.

 • Jan Zonderland

  Zie: <>

 • j.verstraten1

  Dag Robert Bodde. Je vergeet de belangrijkste randvoorwaarde en dat is dat het ministerie van EZ er vanuit gaat dat op elke m2 landbouwgrond in NL de fosfaatruimte volledig met organische mest wordt ingevuld. Als ik 140 miljoen ton fosfaat deel door 1,8 miljoen ha beschikbare landbouwgrond kom ik op 77kg per ha gras én bouwland gemiddeld en dat is knap hoog lijkt me. Nu al zie je dat akkerbouwers geen mest beleverd krijgen omdat ze niet genoeg bij willen betalen in die gebieden waar de mest van ver per as moet worden aangevoerd. Dan is mestexport blijkbaar een goedkoper alternatief. Op de lange termijn heeft structureel onbewerkte drijfmest per as over grote afstand vervoeren geen toekomst.

 • bbuizer

  Extra mestverwerking lijkt op basis van de cijfers van het Ministerie van EZ alleen nodig indien de rundveestapel groeit. Maar er is meer mogelijk, zoals het terugwinnen van het eindige mineraal fosfor. Het is toch te gek, dat we dat in de vorm van mestkorrels exporteren, terwijl dit voor de land- en tuinbouw, ja, voor alle leven zo cruciale mineraal in de toekomst schaars wordt? Zie ook <>

 • Sjmens

  Politiek en ambtenaren zijn op zoek naar redenen om dierrechten in te voeren. Hier lees ik er al weer een.

 • HermanKrebbers

  En dan nog niet eens extra mestgebruik op aardappelen benut. Bij 60.000 ha a 80 kg zou dat ook al 5 miljoen kg kunnen zijn. Maar ja, de regelgeving voor emissiearm uitrijden gooit roet in het eten. Telers in praktijknetwerk ervaren al voordelnen hogere opbrengst svan dierlijee s mest

 • Heijdravleesvee

  Frits Vink, de nieuwe minister van Landbouw, Natuur & Visserij????!!!

 • Venstra

  Hier in de omgeving zitten net zoveel paardenhouders als veehouders. Paarden maken stalmest met stro/vlas/zaagsel, ze moeten het zelf niet op het land willen ivm wormen, maar bij ons kan dat prima. Zij de koeien/varkensdrijfmest en geld toe, wij gratis de paardenmest (organische stof).

 • Venstra

  Er zijn nog genoeg hobbyboeren, extensieve boeren of gewoon oude boeren die nauwelijks mest laten aanvoeren, terwijl ze geld toe kunnen krijgen, denk dat ze die niet mee gerekend hebben.

 • AOW-er

  Hé, een topambtenaar met visie!

 • koestal

  er zijn al genoeg mestfabrieken failliet gegaan, wat gebeurt er met de biovergisters als de stroomprijs zakt ?omdat bijna iedereen zonnepanelen wil.

Laad alle reacties (26)

Of registreer je om te kunnen reageren.