Home

[Missing text /esp/article/type/article for nl] [Missing text /esp/article/authorbar/updated for nl]23 dec 2013

Yves de Boer (1951)

Verduurzamer met haast.

Yves de Boer timmert als Brabants gedeputeerde met verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening en landbouw flink aan de weg, maar zit ook in een enigszins onmogelijke positie. Hij wil de veehouderij verduurzamen volgens de richtlijnen van commissie-Van Doorn en wil veebedrijven alleen verder laten groeien als ze voldoen aan bovenwettelijke eisen Ze moeten daarvoor langs de lat van de ‘Brabantse Zorgvuldigheidsscore’.

De Boer wist boeren, natuurorganisaties en burgers zover te bewegen, dat ze voorjaar 2013 een akkoord sloten over de ontwikkelrichting van de veehouderij. Het werd de basis voor de nieuwe Verordening Ruimte, die in het voorjaar van kracht moet gaan. Gesloten kringlopen, hoge dierwelzijns-
eisen, voedselveiligheid en volksgezondheid zijn uitgangspunt.

In het Bossche provinciehuis wordt het woord megastal niet meer gebezigd. Ook een verdienste van De Boer. Hij ziet Brabant als voorloper van een nationaal veehouderijbeleid. De vraag is of De Boer niet te snel wil. De Raad van State meent van wel.

 

FUNCTIE

• gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Landbouw Noord-Brabant

NEVENFUNCTIES

• bestuurslid IPO

• bestuurslid Architectuur Lokaal

• voorzitter Stichting Kennis Gebieds-
ontwikkeling (SKG)

• lid Adviesraad van ROMagazine

• voorzitter Jaar van de Ruimte 2015

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]