Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2013

Van Ruiten (1958)

Een man zonder crisis.

Nico van Ruiten had in 2013 geen acute crisis om op te lossen, zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk (paprikasnuitkever in 2012 en Ehec in 2011). De ‘gewone crisis’ in de glastuinbouw sukkelt wel door, maar zodra het om marktzaken gaat is de tuinbouwvoorman te terughoudend. Daar mist visie die mogelijk van tuinbouwvoorman Loek Hermans moet worden verwacht.

In 2013 bleef een oplossing voor het stokken van herstructurering van oude glasgebieden uit. Wel wist Van Ruiten een sterke organisatie van de grond te tillen met LTO Glaskracht Nederland en daarmee de regionale tegenstellingen in LTO-geledingen ogenschijnlijk te overbruggen. Hij staat wel voor de lastige taak voortgang te houden in dossiers als energie, plantgezondheid en water. Hij moet zijn leden ervan doordringen dat collectieve financiering voor deze onderwerpen belangrijk blijft en moet verkopen dat niet-leden soms meeliften op de financiering door leden van LTO Glaskracht Nederland.

 

FUNCTIE

• voorzitter LTO Noord Glaskracht 
en Nederland

 

NEVENFUNCTIES

• lid van stuurgroep Greenports 
Nederland

• voorzitter SIGN

• voorzitter Stichting Kas als Energiebron

• bestuurslid sectorraad Colland

• commissaris Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland

• voorzitter WKK-coöperatie

• lid stuurgroep Glami

Of registreer je om te kunnen reageren.