Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2013

Noud Janssen (1958)

Boeren- en vooral Limburgs bestuurder.

Pluimveehouder Noud Janssen houdt als voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond stevig vast aan de eigen identiteit van de club. Hij beheert voor LTO Nederland de bestuursportefeuille Innovatie en Kennis, maar wie hem op de sociale media volgt, ziet toch vooral de Limburgse belangenbehartiger, die zowel lokaal als provinciaal volop de trom roert.

De beminnelijke Limburger weet welke koers hij wil varen en is daarin standvastig. Dat de laatste jaren de Limburgse boeren en tuinders hoog scoren in de wedren om de Agrarisch Ondernemer van het Jaar, straalt ook af op de voorzitter van de LLTB, die tegelijk voorzitter is van de Limburgse ondernemersorganisatie.

Als provinciaal belangenbehartiger heeft hij zich in 2013 hevig teweergesteld tegen de aanvullende maatregelen die Sharon Dijksma voor Limburg aankondigde in het kader van de Nitraatrichtlijn.

 

FUNCTIE

• voorzitter Limburgse Land- en 
Tuinbouwbond

 

NEVENFUNCTIES

• voorzitter Ondernemend Limburg

• vice-voorzitter LTO Nederland, 
portefeuille innovatie en kennis

• pluimveehouder, eigenaar Janssen 
Pluimveebedrijven bv in Meerlo.

• voorzitter Raad van Toezicht 
Citaverde College
• bestuurslid Hogere Agrarische School (HAS) Den Bosch
• bestuurslid Aequor
• db-lid KvK Limburg
• bestuurslid Greenport Venlo

Of registreer je om te kunnen reageren.