Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2013

Maarten Hajer (1962)

Milieuprofessor met zware adviesrol.

Politicoloog en planoloog Maarten Hajer is de voornaamste adviseur van de overheid op het gebied van milieu en leefom-
geving. Hij is nog niet 
zo ingeburgerd bij het Nederlandse publiek en treedt ook niet zo ver naar voren in de 
media als voorganger Klaas van Egmond. Ook lijkt 
Haijer zich vooralsnog minder intensief met de landbouw bezig te houden. Haijer’s belangrijkste thema’s lijken klimaatverandering en grootstedelijke problematiek. Daarin komt ook zijn achtergrond op het gebied van bestuur en beleid naar voren. Haijer geldt wel als gezaghebbend, inhoudelijk wetenschapper. Hij is geen geparachuteerde Haagse ambtenaar. Zijn mening telt ook in Den Haag. Zeker als er een kabinet zit met iets meer oor en oog voor de milieu- en natuurlobby.

 

FUNCTIE

• directeur Planbureau voor 
de Leefomgeving

 

NEVENFUNCTIES

• hoogleraar bestuur en beleid UvA

• lid UNEP resource panel

• lid WRR (wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid)

Of registreer je om te kunnen reageren.