Home

Achtergrond laatste update:23 dec 2013

Henny Swinkels (1950)

Lobbyist en reizend marskramer.

Met directeur corporate affairs Hennie Swinkels heeft familie VanDrie een gouden kracht in huis. Swinkels is daar waar voor de kalfsvleesintegratie een belang valt te verdedigen, of waar een belang kan liggen. Bovendien is hij een werknemer met een flinke portie scoringsdrift.

De weipoederprijs naar beneden praten lukt Swinkels natuurlijk niet, evenmin als het weer op peil brengen van de kalfsvleesverkopen in Zuid-Europa. Hij heeft in de voorbije jaren echter wel hard zijn best gedaan om nieuwe markten geopend te krijgen, zoals Japan en de Verenigde Staten. Daarvoor is hij als een reizend marskramer constant op weg, bij voorkeur in handelsdelegaties met een hoge en vaak zelfs koninklijke bezetting.

Daarnaast werkt hij hard om de aanvoer van buitenlandse kalveren veilig te stellen en het imago van VanDrie zo gunstig mogelijk te houden.

Familie VanDrie blijft intussen een beetje op de achtergrond, in de slachterijen, de veevoerfabrieken en in de verzamelcentra. Ze zorgt er daar wel voor dat de kwaliteit in de keten op een hoog niveau wordt geborgd en dat voortdurend wordt geïnnoveerd.

 

FUNCTIE

• directeur corporate affairs VanDrie Group

 

NEVENFUNCTIES

• diverse bestuursfuncties uit hoofde van zijn beroep, zoals bestuurder Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector

Of registreer je om te kunnen reageren.