Home

Achtergrond 1 reactie

DLV werft veehouders voor mestverwerkingspool

Adviesbureau DLV in Uden werft voor een landelijke mestverwerkingspool veehouders die hun mestverwerkingsplicht willen overdragen aan andere veehouders die mest verwerken. Twee verwerkers zijn gecontracteerd. Het adviesbureau beheert voor de deelnemers de geldstromen. 

Boeren die te veel mest hebben, maar die niet willen verwerken, kunnen via de landelijke pool meeliften met boeren die meer mest verwerken dan wettelijk nodig is.
DLV heeft twee ondernemers – die niet met naam bekend willen worden – uit Noord-Brabant die mest verwerken en exporteren, gecontracteerd voor de mestverweringspool. Gezamenlijk hebben zij een verwerkings- en exportcapaciteit van 300.000 kilogram fosfaat.
DLV zegt een wachtlijst te hebben met vijf tot tien mestverwerkers uit diverse regio’s. Het adviesbureau hoopt dat voldoende veehouders met een mestoverschot zich aanmelden zodat ook deze verwerkers kunnen worden opgenomen.

De mestverwerkingspool biedt veehouders de verplichting van mestverwerking op papier over te dragen aan andere veehouders. Dit kan door middel van een Vervangende Verwerkingsovereenkomst (VVO).
Bij elkaar
“We brengen de boeren bij elkaar, stellen de VVO’s op, beheren de geldstromen en controleren of de overgedragen mest ook daadwerkelijk wordt verwerkt”, legt DLV-adviseur Kees van Ham uit.
DLV monitort de vastgelegde meststromen wekelijks door online mee te kijken met de mineralenboekhouding van de verwerkers. Heeft een verwerker de hoeveelheid gecontracteerde mest verwerkt, dan krijgt hij uitbetaald. De boer met het mestoverschot ontvangt een bewijs van verwerking en export. Want al draagt de veehouder zijn verwerkingsplicht over aan een andere boer, iedere veehouder die valt onder de verwerkingsplicht blijft verantwoordelijk voor de afzet van zijn mestoverschot buiten Nederland.

Tarieven opgedeeld
De verwerkingstarieven zijn opgedeeld in vier categorieën van de hoeveelheid te verwerken fosfaat. Afhankelijk van die hoeveelheid te verwerken fosfaat, betaalt een veehouder tussen de 2 en 4 euro per kilogram te verwerken fosfaat. Hoe meer fosfaat verwerkt moet worden, hoe goedkoper het wordt. Daarnaast rekent DLV een vast tarief van 250 euro per contract.

Van Ham zegt druk te zijn met boeren die hun mestoverschot willen overdragen via de pool. Het zijn veelal varkens- en rundveehouders die vallen onder de verwerkingsplicht, maar hun mest in de buurt kwijt kunnen. “De transportkosten naar een verwerker maakt het te duur. Het is voordelig voor deze groep boeren om hun mestverwerkingsplicht via de pool over te dragen en de mest vervolgens in de buurt af te zetten”, aldus Van Ham.
Niet afhankelijk
Een andere motivatie voor veehouders om deel te nemen aan de mestverwerkingspool, is dat ze op die manier niet afhankelijk zijn van een mesttransporteur, merkt Van Ham. “Deze boeren willen zich niet binden aan een mesthandelaar. De pool biedt dan uitkomst.”

De nieuwe mestwet gaat naar verwachting per 1 januari 2014 in. Veehouderijbedrijven die een fosfaatoverschot hebben van meer dan honderd kilo, moeten verplicht verwerken. In regio Zuid is dat 30 procent, regio Oost 15 procent en voor overige regio’s in Nederland geldt een verwerkingspercentage van 5 procent. Dit zijn de verwerkingspercentages voor 2014. De percentages voor 2015 zijn nog niet definitief vastgesteld.
Boeren kunnen ook besluiten zelf een mestverwerkingscontract af te sluiten met een mestverwerker. Een veehouder kan dan met een andere veehouder overeenkomen dat de verwerkingsplicht wordt ingevuld.

 

> Meer weten over mestverwerking? Ervaringen delen met collega’s of vragen stellen aan deskundigen? Ga naar het thema Mest en Mestverwerking op Boerderij Connect.

Eén reactie

  • koestal

    goed initatief,het zal straks zeker nodig zijn

Of registreer je om te kunnen reageren.