Home

Achtergrond 1 reactie

LTO Noord wil snellere beëindiging zoutwinning Friesland

Harlingen - De beëindiging van de zoutwinning onder land in Friesland gaat LTO Noord niet snel genoeg. Voorzitter Siemen Cnossen van de afdeling Franekeradeel-Harlingen zegt dat het zoutwinningsbedrijf Frisia best in 2016 kan stoppen met de zoutwinning, in plaats van pas in 2021, zoals het bedrijf van plan is.

LTO Noord zegt dat de bodemdaling door zoutwinning  schade oplevert, vooral door de vernatting van de grond die verzakt. De berekende bodemdaling is maximaal 30 centimeter in een gebied met een straal van ongeveer 6 kilometer. In een eerder stadium heeft LTO Noord fel geprotesteerd tegen de vergunning van het ministerie van Economische Zaken voor de winning van zout. Frisia is nu van plan de zoutwinning onder land te beëindigen en de winning onder de Waddenzee voort te zetten. Volgens het bedrijf  is de winning onder zee vooral vergunningstechnisch gecompliceerd, waardoor  er feitelijk niet eerder dan in 2021 gewonnen kan worden. Tot die tijd wil het bedrijf de winning onder land voortzetten.

Eén reactie

  • koestal

    ze kunnen goedkoper zout uit het buitenland halen ,de schade is nu al enorm en kan niet uit de opbrengsten betaald worden

Of registreer je om te kunnen reageren.