Home

Achtergrond 4 reacties

Voedselbank

Het aantal bedrijven met veel vreemd vermogen neemt toe. Ondernemers accepteren daarmee grote risico’s.

In de pers duiken berichten op over armoede onder boeren. De armoede zou toenemen, en boeren zouden zich massaal bij de Voedselbank melden. Als je de berichten wat beter bekijkt, dan valt het nogal mee. Een rondgang van Boerderij Vandaag leverde één concreet geval op. Over toename van de armoede onder boeren kon ik geen aanwijzingen vinden. Wel kwam het LEI in het jaarlijkse rapport over de actuele ontwikkeling van het agrarische inkomen met zorgelijke cijfers. De zorgen gaan vooral over de liquiditeitspositie, en over het aandeel vreemd vermogen bij bedrijven. Er zijn twee sectoren die er negatief uitspringen: de melkvee- en varkenshouderij. Bij de varkensbedrijven staat bij twee derde het verkeerslicht op oranje of rood, bij de melkveebedrijven is dat bij 40 procent het geval.
De oorzaken zijn echter heel verschillend. Bij varkens is het de combinatie van lage prijzen en hoge voerprijzen, bij melkvee spelen de grote investeringen een belangrijke rol. Een deel van de melkveehouders heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd. Dat heeft geleid tot veel hogere schulden, en tot veel hogere financieringskosten per liter melk. In een periode van tien jaar zijn de langlopende leningen per kilo melk bijna drie keer zo hoog geworden. Bij de grote bedrijven ligt het aandeel eigen vermogen gemiddeld nog maar net boven 60 procent. En dat alles terwijl er met de melkprijs weinig aan de hand was.
Waar de problemen van de varkenshouders een beetje buiten hun eigen bereik liggen, zijn sommige melkveehouders op eigen kracht de problemen aan het opzoeken. Natuurlijk zijn er ook kleinere bedrijven, met weinig investeringen, die nauwelijks iets verdienen. Dat is van alle tijden. Vaak zijn dat bedrijven die ooit met niets begonnen zijn, die zich hectare na hectare naar boven hebben gewerkt, maar toch nooit de echte sprong hebben kunnen maken. De problemen lijken zich echter te gaan concentreren bij een andere groep, bij de bedrijven die de afgelopen jaren veel geïnvesteerd hebben om snel te kunnen groeien. Ik snap dat melkveehouders die na het einde van de quotering door willen, aan het investeren geslagen zijn. Ik snap echter niet dat een deel van hen grote risico’s neemt. En de bank die de groei financiert begrijp ik nog minder. Ook al wordt een redelijke melkprijs verwacht, de kans dat er ook magere jaren gaan komen is groot.
Het LEI laat zien dat bijna 10 procent van de melkveebedrijven met de laagste inkomens een jaar eerder nog in de hoogste inkomensgroep zat. Bij bedrijven die met veel vreemd vermogen zijn gefinancierd, kan het snel gaan. Als het fout loopt met zo’n zwaar gefinancierd bedrijf, dan helpt naar de Voedselbank gaan niet meer. Dan gaat het niet om tekorten van enkele euro’s, maar van tonnen.

Laatste reacties

 • agratax2

  Dirk ik ben het geheel met je eens, deze grootte groeiers zouden gelijk hebben of krijgen als Nederland het enige land was waar melken vrij wordt gegeven. Maar in heel Europa mag straks zonder grenzen worden geproduceerd en dan zou Frankrijk met zijn lage melkproductie per ha wel eens een snelle groeier kunnen worden, die tevens lagere kosten heeft dan Nederland door zijn klimatologische voorsprong. Maar door doorgaans lage veebezetting is mest in dat land nog steeds geen probleem van betekenis en klagende buren zijn daar in het buitengebied een schaars goed.

 • aarthamstra1

  Met de alle beste cooperatie van Europa , Een regering die die het onderste uit de kan haalt voor de boeren. Een Europese markt.Boeren
  Vol houden niet beter maar meer . , Er wacht een mooie toekomst voor de over winnaars in ons mooie Holland.

 • Piet, Midden-Europa

  Zo is het agratax1, als ik mij niet vergis heb ik u net een mailtje gestuurd waar u het een en ander in kunt terugvinden. Er komt veel eerzucht en geldingsdrang onder sommige melkveehouders voor !!!... Bovendien dromen sommige nog van een gouden toekomst. Zoals u ook schreef dat er buiten NL ook melk geproduceerd wordt (zelfs in zuid-oost Azie neemt de melkproductie gestaag toe), is een te overdreven optimisme niet realistisch !!!... Als de melkproducenten hetzelfde moeten leren wat de varkenshouders reeds geleerd hebben, zullen sommigen (soms ook door verkeerde adviezen) op z'n zachtst gezegd hun neus stoten !!!...

 • agratax2

  Piet. Inderdaad India is een melkproductie inhaalslag aan het maken en importeert naast vee ook herd managers uit Nederland om de veehouderij in rap tempo op te zetten. Nederlandse boeren denken dat melkveehouderij als intensieve veehouderij bedreven kan / moet worden en dat zowel het melk als mest probleem technisch op te lossen is zonder dat het de boer geld gaat kosten.

Of registreer je om te kunnen reageren.