Home

Achtergrond 2 reacties

Weinig geld voor verduurzaming veehouderij

Den Haag - Als het aan het huidige demissionaire kabinet ligt, zal er flink worden bezuinigd op maatregelen die de veehouderij moeten verduurzamen. Het budget hiervoor daalt van ruim 30 miljoen dit jaar naar minder dan 6 miljoen euro in 2013. Dat blijkt uit de dinsdag gepresenteerde begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).

De grootste winst wordt behaald door het stopzetten van de subsidieregeling voor bedrijven die hun fijnstofuitstoot willen terugdringen. Het gaat daarbij onder meer om het plaatsen van luchtwassers.

In een toelichting schrijft staatssecretaris Bleker (landbouw) dat hij eind dit jaar zal besluiten of de regeling opnieuw wordt opengesteld, maar geld heeft hij daarvoor niet gereserveerd. Daarnaast wordt het budget voor duurzame stallen bijna gehalveerd (van 7,2 naar 4,3 miljoen euro); hiervoor bestaat wel een Europees alternatief. In het kader van het mestbeleid wordt 2,1 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen in milieuvriendelijke machines of installaties.

De bezuinigingen betekenen niet dat het kabinet verduurzaming van de sector als speerpunt heeft losgelaten. Zo wordt het voornemen om het antibioticagebruik komend jaar te verminderen met 50 procent ten opzichte van 2009 wordt gehandhaafd. In 2015 moet de reductie zelfs 70 procent bedragen. Bovendien blijven innovatieregelingen zoals de WBSO en RDA in stand.

In hoeverre al deze plannen ook worden gerealiseerd, is nog maar de vraag. Nu er een nieuwe Tweede Kamer zit, is het kabinet niet langer verzekerd van parlementaire steun. Bovendien zullen in de formatiebesprekingen, vooralsnog tussen VVD en PvdA, op een groot aantal punten andere afspraken worden gemaakt. Het is nog onduidelijk wanneer de Kamer de departementale begrotingen, waaronder die van ELI, gaat behandelen.

Laatste reacties

  • B bob

    Duidelijk signaal van de overheid ! De Land en Tuinbouw is geen gewenste sector meer en verduurzamen doen ze maar met 82 miljoen euro steun van de EU in Oekraine. Dat scheelt een hele berg mest en er komt meer grond vrij voor recreatie en nieuwbouw.

  • kleitokkers

    ze zien ook dat consument niet wil betalen voor duurdere produkten

Of registreer je om te kunnen reageren.