Home

Achtergrond 3 reacties

Van Veldhoven: overheidsbeleid moet duurzaamheid stimuleren

Stientje van Veldhoven werd in 2011 en in 2012 uitgeroepen tot groenste Kamerlid. Op de kieslijst van D66 prijkt haar naam op plaats twee. De landbouwwoordvoerder gaat als running mate de verkiezingen in. Ze is daarmee zeker van een nieuwe periode op het Haagse pluche.

Stientje van Veldhoven (39) zit sinds 2010 in de Tweede Kamer namens D66. De politica uit Rijswijk werd door Natuurmonumenten twee keer uitgeroepen tot Groenste Kamerlid vanwege de meeste aangenomen groene moties. In 2012 deelt ze de titel met collega-politici Lutz Jacobi (PvdA) en Rik Grashoff (Groenlinks) vanwege het wetsvoorstel ‘Mooi Nederland’, als alternatief voor het natuurbeleid van Staatssecretaris Henk Bleker.
Het succes van Van Veldhoven werd door D66 beloond met een mooie plaats twee op de kandidatenlijst. Bij de vorige verkiezingen stond ze op plaats zeven.

 

Zien we u na de verkiezingen terug als landbouwwoordvoerder?

“Ik ben er zeker beschikbaar voor, maar het hangt af van de omvang van de fractie en de verdeling van de portefeuilles. Ik heb inmiddels wel ervaring met dit dossier, dus het zou wel logisch zijn als ik het weer ga doen. Maar dat is nog geen garantie. Ik heb de afgelopen periode geprobeerd duurzaamheid tot een profielpunt van D66 te maken. Klimaat, natuur en landbouw drukken zwaar op de beperkte ruimte die er in Nederland is. Het is belangrijk om hier duurzaam mee om te gaan.”

 

Wat is uw band met de land- en tuinbouw?

“Ik ben opgegroeid in een dorp, waardoor ik wel een band heb met het platteland. Bij de Europese Raad heb ik onderhandelingen gedaan met verschillende kennisinstellingen in het kader van innovatie en onderzoek. Op die manier ben ik in contact gekomen met de Wageningen UR en is mij duidelijk geworden dat het kennisniveau in de Nederlandse land- en tuinbouw heel hoog is.”

 

Duurzaamheid lijkt voor u het codewoord. Waarom?

“Duurzaamheid is belangrijk voor de houdbaarheid van de economie. Hiervoor moeten wel grote hervormingen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld op energiegebied. We moeten geen groene schuld doorschuiven naar de volgende generatie. Ook op landbouwgebied ligt een heel grote opdracht.”

 

Wat is wat u betreft de belangrijkste opdracht voor de landbouw?

“In de eerste plaats moet de landbouw vergroenen. De energie-intensiteit moet verminderen. De prijzen voor energie blijven stijgen. Als je als sector minder energie gaat gebruiken, is dat niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de concurrentiepositie van de ondernemer zelf. In de tuinbouw zijn bijvoorbeeld veel mogelijkheden tot het besparen van energie door gebruik te maken van aardwarmte.”

 

Welke rol kan de overheid hierbij spelen?

“De prikkels van de overheid die er zijn moeten worden hervormd. Er moet een combinatie van prikkels komen. Je moet bijvoorbeeld de rode dieselregeling afschaffen. Deze regeling is eigenlijk een heel perverse prikkel. Het is een permanente subsidie op het gebruik van een fossiele brandstof. Daarvoor in de plaats moet wel een stimuleringsregeling komen voor investeringen in alternatieve, duurzame energiebronnen. Dat geldt ook voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. We zijn voor een investeringsregeling voor alternatieven om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verlagen."

 

Wat is wat u betreft punt twee voor de hervorming van de landbouw?

“Er moet een nieuw verdienmodel komen voor de boeren en tuinders. Nederlandse producenten moeten zich gaan onderscheiden op kwaliteit. Bijvoorbeeld door een hoger dierenwelzijn. We moeten ernaar toe dat boeren een goede boterham kunnen verdienen zonder afhankelijk te zijn van subsidies.”

 

Toch blijkt verduurzaming via regelgeving niet eenvoudig. De stappen die nu gezet worden, komen vooral uit de markt, zoals het sterrenvlees van de Dierenbescherming en de vleessector.

‘Het sterrenvlees is een stap in de goede richting. We willen verduurzamen ook stimuleren door prikkels te geven. Maar we moeten niet iedere boer dwingen om morgen biologisch te produceren. Een bedrijf moet wel kunnen blijven bestaan. Maar de verduurzaming kan best sneller.”

 

Hoe kan het sneller?

“Ik heb een motie ingediend die vraagt om vanaf 2013 alleen nog duurzame stallen te bouwen, volgens de meetlat duurzame veehouderij van Stichting Milieukeur. Hoe groter de stal, hoe meer duurzaamheidseisen. Je ziet toch dat boeren daar moeite mee hebben. Ik vind dat vreemd. Als je nu een nieuwe stal bouwt, wil je toch volgens de laatste technieken bouwen? Jonge boeren zijn het op dit punt met mij eens. Maar bij de anderen zitten er toch nog wat conservatieve krachten die niet optimaal gebruik willen maken van de nieuwste technieken. Terwijl dat juist ook weer ruimte geeft om te ondernemen. De ruimte in Nederland is beperkt. Die moet je dan ook optimaal benutten, dus met de best beschikbare technieken. De maatlat geeft bovendien mogelijkheid om te kiezen waar je als ondernemer goed in bent: de een heeft meer met energie en investeert extra op energiebesparing, de ander kijkt vooral naar welzijn of milieu-uitstoot.”

 

Stel u wordt staatssecretaris van landbouw. Wat zou u als eerste doen?

“De rodedieselregeling afschaffen en de prikkel verleggen naar vergroening van het energiegebruik.”

 

Heeft u belangstelling om staatssecretaris te worden?

“Dat is nu niet aan de orde. De kiezer is eerst aan zet en dan volgende onderhandelingen waaruit moet blijken of D66 mee gaat regeren.”

 

Waarom moet een boer op D66 stemmen?

“De visie van D66 is gericht op het duurzaam versterken van de Nederlandse landbouw. Nederland moet de kwaliteitsproducten van Europa worden. Daar moeten de prikkels in het beleid op gericht zijn. Het moet niet gaan om low costs, maar om een duurzaam gebruik van het groene kapitaal. Dat moet met de passie van de Nederlandse boer en een passend overheidsbeleid zeker lukken.”

Laatste reacties

  • politiek

    Samenvattend een duurzame kwalitatieve landbouw dus en geen bulk kwantitatieve landbouw meer. Met behoud van inkomen boeren. Ik denk dat de boeren hier ook het beste mee zijn inclusief de Nederlandse bevolking. Er zal in het begin nog behoorlijk wat tegenwerking zijn van de grote agro industrie die zijn klanten ( de boeren) , zo lang mogelijk zal adviseren te produceren op bulk massa omdat deze daar zijn marge weer uithaalt. Die hebben geen belang bij kwaliteit. Die hebben alleen maar belang bij massa. Bulk dus.

  • joannes

    Betekend duurzaamheid het tegenovergestelde van massa productie in dit verhaal? Ik ben bang dat de kool en de geit gespaard worden. De grote winnaar is Wageningen. Versneld innoveren betekent vaak versneld meer druk op bestaande vormen. Dat is de invloed van de Politiek maximaliseren!

  • poldes

    Verduurzamen van boereninkomen is niet beginnen met goedkope rode diesel en landbouwsubsidies afschaffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.