Home

Achtergrond 1971 x bekeken 4 reacties

'Inkomen van de boer moet bovenaan staan bij verkiezingen'

"Het inkomen van de boeren zou wat ons betreft bovenaan de verkiezingsthema’s moeten staan”, stelt NMV-voorzitter Hans Geurts. "Maar we moeten reëel zijn, dat is niet een thema waar de Nederlandse burger warm voor loopt."

 

Wat moet er concreet veranderen?
"Het allerbelangrijkst is dat de taakstelling van de Nederlandse Mededingingsauthoriteit (NMA) herzien wordt. Die acteert veel te sterk vanuit bescherming van de consument en gaat daarin nog verder dan haar Europese evenknie. Door die stringente Nederlanse opstelling is het onmogelijk om als producenten enige afspraak te maken over de productie-omvang. Hierdoor is de margeverdeling in alle agrarische kolommen zo scheef gegroeid dat maar 0,3 procent van de totale marge naar de boer gaat."

Hoe moet het dan wel?
"Wij pleiten als NMV al jaren voor een flexibele melkquotering, en die systematiek zou je naar alle sectoren kunnen doortrekken. Want kijk om je heen: de glastuinbouw, de varkenshouderij en de melkveehouderij zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Er is structurele overproductie waardoor de prijs laag blijft en er nauwelijks een inkomen is. Dat jaagt een sterke schaalvergroting aan, en het is maar de vraag of iedereen daar wel op zit te wachten. Wij stellen het gezinsbedrijf voorop, zeg een bedrijf met 70 melkkoeien. Vergis je niet, dat is Europees gezien al een heel groot bedrijf. Op zo’n bedrijf moet een inkomen te halen zijn. Dat kan door, liefst Europees, productiegrenzen aan te geven op basis van de verwachte vraag. Dan beweegt de opbrengstprijs in een redelijke marge rond de kostprijs, zeg bij melk in een range van 5 cent boven tot 5 cent onder de kostprijs. De bandbreedte waarbinnen de melkprijs mag fluctueren en de te leveren hoeveelheden moeten dan worden vastgesteld door de ketenpartijen, overheid en consumentenorganisaties, met een streng toezicht vanuit de overheid.”

Dat betekent automatisch een duurder voedselpakket voor de consument. Is dat niet een utopie in het huidige tijdsgewricht?
“De burger besteedt nu tussen 10 en 12 procent van zijn inkomen aan voeding. Dat zal echt niet met procenten stijgen. Misschien dat het voor een heel kleine groep echte minima problemen oplevert, maar een stuiver voor een liter melk extra of dubbeltjes per kilo vlees, dat telt echt niet aan in de consumentenuitgaven. Het betekent wel het verschil tussen moeten stoppen of een redelijk inkomen voor de boer."

 

Welke andere thema’s moeten in de verkiezingsstrijd aan bod komen?
"Het inkomen van de boeren zou wat ons betreft bovenaan de verkiezingsthema’s moeten staan”, stelt NMV-voorzitter Hans Geurts. "Maar we moeten reeëel zijn, dat is niet een thema waar de Nederlandse burger warm voor loopt. De lopende dossiers zullen vanzelf aan de orde komen. Diverse politieke partijen willen de wijziging in natuurbeheer en –aankoop, zoals ingezet onder Bleker, terugdraaien. Je zult snappen dat wij daar niet blij mee zijn. Daarnaast is er nog steeds geen definitieve duidelijkheid over het mestbeleid en de PAS/Natura 2000, dus ook deze  dossiers zouden kunnen oplaaien in de verkiezingsstrijd."

 

Welk dossier moet in de formatie worden meegenomen?
“De instructie en taakstelling van de NMA. Als die wordt aangepast, zijn we een heel stuk verder.”

 

 

Naam: Hans Geurts (45)
Organisatie: Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV)
Functie: Voorziter

Laatste reacties

 • Flyinghollander

  Hoeveel van de agrarische producten blijft in Nederland vraagt de Nederlandse consument dan? Weinig, dus waarom zou de Nederlandse consument zich druk maken? Baal zelf ook van deze situatie maar bekijk het wel van een helder persepectief. Produceer niet meer dan gewenst en de prijs stijgt, maar de gedrevenheid van de Nl's agrarier is om altijd meer per eenheid eruit te persen.

 • politiek

  Terug naar de beheersbare agrarische gezinsbedrijven. Dat is wat de maatschappij wil en voor wil betalen. Correct. Zeer beslist niet de huidige ontwikkeling van die grote agro-industrie waar je eigenlijk al niet meer kan praten over boerderijen. Het is gewoon een doorvoer geworden van producten , van afval en restproduten die met veel te veel antibiotica en hormonen omgevormd worden naar melk , vlees en eieren. De stelling dat Nederland bijna de grootste exporteur is van agrarische producten is derhalve ook niet juist. Het is een doorvoer van afval/rest producten. Allemaal in stallen op soms onverantwoorde wijze omgevormd. Niet correct is het om met NMA deze huidige werkwijze, ontwikkeling te verdedigen. Je kan ook wel praten in dit artikel over 70 koeien , wat inderdaad al een nette omvang is , ook Europees gezien , de heer Bleker ( CDA) noemde een ander aantal op als maatstaf. Vele malen groter. Waarom reageerd NMV dan niet als men de omvang beheersbaar wil houden ? . Ook bij de intensieve veehouderij scoor je echt niet bij de burger met die grote aantallen als je de huidige houderijsystemen nog niet eens onder controle hebt. De enigste is de grote agro (doorvoer)industrie die dit wil en die hebben op zich ook echt geen boodschap aan de gewone gezinsbedrijven met de normale omvang. Die willen massa en bulk. Het gevolg is dat men van de burger,maatschappij vandaan groeit zonder draagvlak dus.

 • B bob

  Je hebt een heldere kijk op de situatie en weet het goed onder woorden te brengen Politiek. Zou Jij de opvolger van Boer Koekoek kunnen zijn ?
  De Boerenbond 2012 heeft een voorman/vrouw nodig !

 • zozo

  Maar die van 70 zullen straks moeten verplicht(bankje) gaan samenwerken(fuseren) met andere (buur)melkveehouder(s) die op een of andere wijze het niet fin.kunnen bolwerken/uitbreiden/lastig verkavelde bedrijven etc.Voor het oog nog eenieder gezinsbedrijf maar wel verplichte burenhulp en of verregaande samenwerking met een collega.Ieder op zijn plek toch 1 bedrijf.Fuseren.. 'is het idee'...,zo hou je goedkope aanvoer.

Of registreer je om te kunnen reageren.