Home

Achtergrond 1 reactie

Boeren voelen politic aan de tand op verkiezingsdebat vakbonden

door Mariska Vermaas

 

Elbert Dijkgraaf (SGP) en Niels van den Berge (Groenlinks) werden tijdens het verkiezingsdebat van de agrarische vakbonden NVV, NMV, NAV en NPV door het publiek aangewezen als winnaars van het debat. Dijkgraaf kwam sterk over in het debat, met stevige standpunten die de boeren wel bevallen. Opmerkingen dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een heel vervelend ding is en dat jonge boeren echt extra steun verdienen. Ondanks het feit dat het publiek toch een beetje huiverig leek voor de linkse politici kreeg Niels van den Berge van Groenlinks een luid applaus met zijn uitspraken dat de producten die Nederland importeert aan dezelfde hoge eisen moeten voldoen als de in Nederland geproduceerde producten.

De aanwezige boeren schoven hun ergernis en bezorgdheid over de grote onzekerheid waarin ze in zitten niet onder stoelen of banken. Vooral de toekomst voor jonge boeren is een grote zorg. “Een van de boeren bij ons in het gebied had een opvolger, maar het waterpeil bij een deel van zijn percelen is vanwege de natuur verhoogd, waardoor de percelen niet meer geschikt zijn om te boeren. De zoon ziet het nu ook niet meer zitten om het bedrijf over te nemen”, vertelt een van de boeren.

De politici luisteren de kritiek aan en beloven allemaal beterschap. Een kritische toehoorder merkt op dat de kandidaten de boeren wel erg naar de mond praten. “Wat zeggen jullie over het natuurbeleid als jullie voor een zaal met natuur- en milieumensen staan?”, klinkt kritisch. Een ander vraagt de Kamerleden waarom ze er in hun periode in de Kamer nog niets aan gedaan hebben. SGP-er Dijkgraaf reageert dat hij er veel aan heeft gedaan. “Maar we zijn maar een kleine partij. Als de SGP nu zou gaan regeren met de rest van de Kamer als gedoogpartner, zou het allemaal snel gebeuren”, zegt Dijkgraaf. Samen met VVD-er Helma Lodders heeft hij ook kritiek op de langzame voortgang die staatssecretaris Henk Bleker (landbouw) maakt in de discussie over de marktmacht van primaire producenten.

Ze zijn niet de enigen met kritiek op de staatssecretaris. Ook Henk van Gerven is fel over het beleid van Bleker, vooral als het gaat over natuur. “Bleker zet de boeren en burgers tegen elkaar op met zijn beleid. Dat is dodelijk. In Noord-Brabant lijkt het wel oorlog op het platteland. Daar moet hij mee kappen”, vindt Van Gerven. Hij vindt dat er zowel ruimte moet zijn voor natuur als voor de landbouw. “Ontwikkeling van natuur kost veel tijd. Je moet het beleid daarom niet steeds veranderen”, vindt Van Gerven, die voor het realiseren van de EHS is. Zijn standpunt wordt gedeeld door Groenlinks en D66. “We moeten niet de EHS aanpakken, maar ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor de boeren tegen de gebieden aan”, aldus Van den Berge. D66-kandidaat Femke Dingemans ziet meer iets in een herijking van de term natuur dan van de EHS. “Grasland en een perceel prei is ook natuur”, vindt ze. CDA-er Jaco Geurts vindt, net als de VVD, dat de herijking van de EHS door moet gaan en dat alle nationale koppen van het natuurbeleid geschrapt moeten worden.

Tijdens het debat kwamen de meest nijpende onderwerpen die bij boeren spelen aan de orde: het inkomensmodel, het natuurbeleid en de toekomst voor jonge boeren. Ook hierover zijn de partijen het eens: jonge boeren moeten ondersteund worden. “We hebben meermaals extra regelingen ontwikkeld voor jonge boeren, maar die werden vaak weer wegbezuinigd”, zegt Dijkgraaf.

Hoewel de politici hun standpunten duidelijk hebben kunnen weergeven, lijkt het niet direct geleid te hebben tot een grote verschuiving in het kiezersgedrag van de boeren. De meesten geven aan een voorkeur te hebben voor de traditionele pro-agrarische partijen CDA, VVD en SGP. De PVV en PvdA waren niet aanwezig tijdens het debat. “Zij konden of wilden niet”, aldus de organisatie. De Partij voor de Dieren was niet uitgenodigd, omdat de organisatie vreesde dat de discussie dan niet breed gevoerd kon worden op alle onderwerpen. “En de standpunten van deze partij zijn heel helder”, aldus de organisatie.

Eén reactie

  • politiek

    Wordt er gekozen voor de huidige regeerpartijen dan weet je dat er niets veranderd of weer steeds slechter wordt voor de landbouw. De SGP heeft het voordeel van de twijfel omdat CDA en VVD telkenmale weigerde in deze regeerperiode mee te gaan inzake motie van SGP voor landbouwbelang. Als Elbert Dijkgraaf van de SGP en Niels van de Berge van Groen Links de winnaars zijn van debat dan lijkt het mij logisch dat men ook op die stemt , althans indien men de landbouw beter wil krijgen. Zoniet en blijven de stemmen gaan richting CDA en VVD , dan zodadelijk ook niet meer klagen.

Of registreer je om te kunnen reageren.