Home

Achtergrond 26 reacties

Mestverwerking duur en onzeker, boer wacht

Bleker heeft de duimschroeven aangedraaid. Hij dreigt de veestapel in te krimpen als de sector het mestprobleem niet zelf aanpakt.

Elke veehouder in een concentratiegebied moet vanaf volgend jaar aan mestverwerking doen.

Het spoort veehouders nog niet aan om de verwerking op te pakken. Niet verwonderlijk. Verwerking is een relatief dure optie en bewezen, economisch rendabele technieken zijn er nog niet. Het eindproduct, het mineralenconcentraat, is voorlopig nog niet officieel erkend door Brussel.

Veehouders hebben bovendien nauwelijks geld voor grote investeringen. Ander struikelblok is het gebrek aan maatschappelijk draagvlak. Gemeenten treuzelen met vergunningen voor mestverwerking. Niemand wil zo’n installatie in zijn achtertuin.

Hoewel de politiek de bal bij de veehouderij legt, is het vooral de overheid die aan zet is en wacht de sector af. Begrijpelijk, want nog niets is zeker. Als de mestverwerkingsverplichting overdraagbaar wordt, en dat ziet er naar uit, kan Nederland voorlopig voldoen aan de verwerkingsplicht. Immers rechtstreekse export valt ook onder ‘verwerking’.

Dat neemt niet weg dat veehouders het mestprobleem serieus moeten nemen, als ze geen nieuw dierrechtenstelsel over zich af willen roepen. Maar hoe reëel is dit dreigement van Bleker? Melkquotering en dierrechten zijn effectieve veiligheidssloten gebleken. Handhaving is relatief goedkoop en eenvoudig. En als het Rijk het stelsel niet in de benen houdt, dan overweegt Brabant een eigen stelsel van productierechten in het leven te roepen. En bij een nieuwe, linkse regering komt inkrimping van de veestapel dichterbij.

Begrijpelijk dat boeren zich in deze fase van de totstandkoming van het nieuwe mestbeleid wel drie keer achter de oren krabben voor zij hun geld steken in mestprojecten.

Laatste reacties

 • natuurboer

  Veestapel inkrimpen? Welk vee moet dan inkrimpen, melkvee, vleesvee, varkens of kippen.

 • agratax2

  Als de voerprijzen blijven stijgen en de supers het vlees en de zuivel als stunt artikel in de schappen blijven leggen, komt natuurlijke krimp van de veestapel wel steeds dichter bij. De vreters van duur import voer (varkens + kippen) zullen eerst aan de beurt zijn. Koeien kunnen het lang volhouden op gras, klaver, mais etc. betekent misschien een koetje minder en wat liters inleveren per koe, maar de productie kan doorgaan.

 • probe14

  Nogmaals bewijs dat we nog lang met rechten blijven werken, waarschijnlijk aangevuld met rechten voor rundvee. Niks mis mee, simpel en effectief. En kostprijs wordt onderling bepaald door markt. Voor de grote snelle uitbreiders is dit een domper maar daar moeten de gezinsbedrijven blij mee zijn.

 • Aad Baars

  Agratax, momenteel vallen de kleine bedrijfjes om en beginnen onkundige ondernemers met het bouwen van grote bedrijven. Deze ontwikkeling vond 20 jaar geleden in the USA plaats en nu zijn alle goed lopende bedrijven in handen gevallen van de supermarktketens. We weten dus wat ons te wachten staat. In het Westland is het beleid gericht op het wegpesten van de huidige kleinschalige glastuinbouw in het belang van de woningbouw . Zou het kunnen zijn dat de overbemesting en daaruit voortvloeiende problemen met het grondwater reden is voor de overheid om via onwerkbare regelgeving de kleinschlige Veehouderij de nek om te draaien? De supermakten mogen van de overheid rustig doorgaan met de afschuwlijke kiloknallers terwijl dat schadelijk is voor de Nederlandse Veesector! Wanneer krijgen de Land en Tuinbouwers weer een minister die vecht voor hun belangen! Of moeten we het zoeken in een nieuw op te richten 'Bond voor de Boeren'? Wie pakt de strijdbijl op ? Schelden en klagen schijnt niet te helpen. In Frankrijk hoeven de Boeren al jaren lang de economie niet meer lam te leggen in de zomer omdat ze daar de macht weer een beetje terug hebben ! Wanneer gaat de eerste gierspuit open op het binnenhof ?

 • Aad Baars

  Laat u door de supermarktketens niet als pion op hun stratego speelbord aan de kant schuiven!

 • minasblunders1

  Het wordt inderdaad de hoogste tijd dat er wat gaat gebeuren Aad. Te beginnen met het mobiliseren van de pachters. De vraag is: laten we ons allemaal kapotmaken of doen we er wat aan? Hier in Flevoland is er een hoop onvrede onder de pachters. De tijd is rijp voor actie. Doe je mee? Mijn e-mailadres is: minasblunders@hotmail.com. Neem contact op!

 • zozo

  Aad,maak je niet druk,in de praktijk komt er toch niets van terecht.De landbouwlobby in Nederland geilt op schaalvergroting en de burgers interesseerd het geen bal.De meeste boeren lopen aan het lijntje v.d banken en periferie.Dit land is bezig om juist deze groep de nek om te draaien zie b.v. de varkenshouderij,de veroorzakers van problemen(grote bedrijven) wordt juist de hand in de rug gehouden,en het probleem juist in stand gehouden ook=afhankelijkheid v.d grootmachten.Uiteindelijk wordt de boer overbodig.

 • probe14

  En zowel cda, vvd maar ook sgp steunt het nieuwe mestplan wat de genadeklap voor veel gezinsbedrijven zal kunnen zijn. Let op uw stem 12 september.

 • minasblunders1

  Klopt Zozo, ze hebben het geprobeerd met dierziektes, aangepraat mestprobleem, nu worden de pachters weer uitgerookt en nog een hele hoop andere kostenverslindende flauwekul. Daarom de vraag: gaan we er nu eindelijk iets aan doen, of laten we ons als makke schapen naar de slachtbank leiden? Van de LTO hoef je niets te verwachten, die zijn zo ongeveer bij EL&I ingetrokken en verdedigen dit alles met verve.

 • bankivahoen

  Ik denk dat het makke schapen wordt Minasblunder@.De bevolking en ook de agrariers zijn door de manier van beleids presentatie de laatste jaren murw geslagen.Ik geef je een voorbeeld:deze week was in het nieuws dat brood tot 20 eurocent duurder zou worden door weer ergens een mislukte oogst. Als zoete koek wordt zoiets geslikt zonder dat er ook maar één politieke partij reageerd ! Ook van het belabberde journaille uit Nederland geen onderzoek of reactie dat dit voor de onderkant van de samenleving en modaal wel eens hard aan kan komen samen met alle kostenverhogingen die nog meer gaan komen.Ook de BTW verhoging interesseert niemand.
  Er is wereldwijd iets in opbouw om de mensheid de strot dicht te knijpen kwa kosten en dat gaat het beste om de eerste levensbehoefte onbetaalbaar te maken ! Op allerlei manieren is dit gaande en zal niet stoppen.Het hele milieu en dierwelzijn is hier een onderdeel van. Marianne Thieme en kornuiten zal het een worst wezen hoe het met de diertjes gaat,het gaat om iets geheel anders! Denk hier maar eens over na.Het is en blijft jammer dat ook de gehele agrarische sector naar de verdoemenis gaat.95 % van de boeren is zo gek om maar weer een luchtwassertje te plaatsen als voorbeeld.Als morgen elk varken of kip een co2 uitademmasker moet hebben is men nog zo gek om ook daar weer in te investeren.

 • zozo

  Eens #8/#9/#10. Vooral de eerste levensbehoefte onbetaalbaar maken(kracht van het gezinsbedrijf) is de bedoeling,als enige machtsmiddel dit samen met het geld en gronden om de regio's in het gareel te houden.Amerikaans systeem.Politiek links of rechts verdeelt ook in de landbouwlobby en boeren.Een gevaarlijke machts ontwikkeling en achterbaks.Echt Amerikaanse schijnheiligheid en of machtsvertoon of overgewaaide Hollandse VOC mentaliteit? Voedselvoorziening als machtsmiddel en daar moet je van boeren weer pachters maken of knecht.Het gros,als je er maar lekker bij voelt.

 • minasblunders1

  Doel je hiermee op de Bilderberg, Bankivahoen? Ik denk dat we ons in eerste instantie toch maar bij deze bananenrepubliek moeten houden, daar is genoeg te vinden dat niet pluis is. Als het over grond gaat zegt men niet voor niets 'de onder- en bovenwereld raken elkaar'. Maar of de misstanden nu wereldwijd of nationaal zijn, de vraag blijft: waarom laten we alles gebeuren? Ik roep hierbij iedere reguliere pachter op om zich te melden bij mij (minasblunders@hotmail.com). Moet je eens opletten hoeveel je voor elkaar krijgt als we ons verenigen. Mensen, KOM OP!

 • drikhend

  Beste Bankivahoen De luchtwasser heeft volgens mij zijn langste tijd gehad . De eerste verhalen van gewassen die rond de lucht wasser die met zuur werken dood gaan doen al de ronde . Dus dit zal wel weer vervagen moeten worden binnen nu en enkele jaren . Weer kosten en weer boeren die stoppen . Zal het met mest verwerking ook zo worden dat de duimschroeven steeds worden aangedraaid .Bedrijven zijn constant aan het investeren en kunnen geen buffer meer opbouwen . En bij in feiten onbetrouwbare overheid zal men zo lang mogelijk wachten met investeren .

 • Snel

  Waar blijven For Farmers en LTO met hun mestverwerking(s gebrabbel) of is `t alleen maar een publiciteitsstunt

 • joannes

  Precies Snel, de boeren zijn zo gewend aan de slachtoffer rol dat het even moet duren voor ze zelf iets gaan organiseren blijkbaar! Wat duidelijk is dat wanneer de Politiek en Ambtenaren iets opzetten zij er onvoldoende verstand van hebben. Nu de boeren zelf die kans blijkbaar krijgen is het moeilijk om ¨binnen¨ een bepaald kader een oplossing te vinden.

 • Aad Baars

  Bij ForFarmers is niets wat het lijkt Snel. Dat is gewoon een groepje zakkenvullers met een nare zucht om steeds groter te worden.
  De LTO heeft geen bestaansrecht meer sinds dit orgaan anaal is ingebracht bij EL&I. Hoe denken we over de productschappen ?

 • minasblunders1

  De productschappen horen ook bij hetzelfde kliekje zakkenvullers. LTO-ers en voormalige ambtenaren. Opheffen dus, met ingang van gisteren.

 • Sjaak

  Er worden nogal wat verwijten gemaakt richting onze belangenbehartigers...Denk niet dat dat terecht is!
  Zij lobbyen volop om mestverwerking van de grond te krijgen, echter komen ook tot de conclusie, dat dat 'trekken aan een dood paard' is...

 • agratax2

  Mestverwerking een prachtig idee. Helaas geen beleidsmaker die zich afvraagt wat de kosten zijn per kg vlees en hoe veilig het systeem is op termijn. Is er draagkracht in de maatschappij om dit uit te werken of gaat het net als wind generatoren. Fantastisch maar niet in MIJN achtertuin. Het wordt tijd dat er eens een berekening komt naar de totale milieu kosten van de huidige intensieve veehouderij en het totaal grond gebonden maken van de veehouderij. Niet meer dieren dan er mest op het land kan / mag gerekend over hel Nederland, zolang we niet bij machte zijn om Europees te denken in dezen.

 • minasblunders1

  Agratax, we ZIJN in de situatie dat er landelijk gezien voldoende grond is voor alle mest. We kunnen beter eens gaan berekenen wat het de landbouw heeft gekost wat de beleidsmakers hebben aangericht met hun absurde berekeningen in de mestwet. Dáár zou de LTO eens wat aan moeten doen. Maar ja, als je zelf ook niet de kennis van zaken hebt.....Zie voor meer uitleg het forum 'het geweten van de boer', #84 en #85.

 • agratax2

  Minasblunders1. Of er nu wel genoeg of niet genoeg grond is, doet even niet ter zake. Door allerlei wetten is er een totale mineralen gift vast gesteld. Blunder of niet het is nu eenmaal zo. Laten we niet alleen uitrekenen wat deze blunders gekost hebben en nog gaan kosten, maar laten we ook rekenen wat de toekomstige gevolgen zijn als hierdoor de productie drastisch moet krimpen. Met andere woorden laten we eens een eindbalans maken over de laatste 30 jaar en een prognose voor de komende 5 jaar (verder gaat de kristallenbol niet)
  Nu leven we van verkiezing naar verkiezing, vroeger 4 jaar nu nog max. 2 jaar. Te kort voor een ondernemer om en beleid op te maken, als we weten dat de vergunning verlening al vele verkiezingen kost en dus steeds weer anders uit moet pakken vanwege een andere kleur kabinet.

 • drientje

  Een landelijk mestoverschot is er kennelijk niet, er zijn nog steeds gronden in Nederland waar nooit dierlijke mest aangewend wordt. Als je met 10% verwerking
  van de productie een tekort kun creëren op de gehele mestmarkt zou de totale
  mestafzetkosten kunnen zakken. Als mestverwerkers ondersteund worden met een gedeeltelijke verwerkingsplicht gaan ze wel investeren in verwerking.
  Dit gaan private partijen doen en ze daar de LTO echt niet bij nodig.

 • kuijpers reniers

  de boer mag geen boer meer zijn moet aan allerlei regels voldoen en als ze weer aan die regels voldoen worden de regels weer aan gescherpt zodat er weer minder te verdienen is en weer moeten uitbreiden om de kostprijs te drukken dus waar zijn we met zijn alle mee bezig ze denken dat ze zonder boeren kunnen maar staks zijn ze allemaal weggepest en dan zijn we afhankelijk van het buitenland en wat gaat het dan worden !!!!

 • somporn

  Het buitenland lacht,en denkt wat een sukkels daar.
  Als je in het buitenland praat( buiten europa ) over al die regels dan kijken ze je aan en vragen of ze wel goed wijs zijn daar in NL.
  Al dat gelul over milieu is gewoon een manier om je bang te maken en daarom geld uit je zak te kloppen door allerlei bedachte belastingen.
  NL hoort bij de rijkste landen ter wereld,terwijl een groot deel zijn eten moet halen bij de voedselbank.
  Wanneer gaat het licht eens branden bij die lui en valt het kwartje?

 • bankivahoen

  Ultra links land dat is de oorzaak.

 • fendman60

  wip de illegaale rovers uit het zadel alles voor 80% opgelost

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.