Home

Achtergrond 13 reacties

Lutz Jacobi: boeren moeten meer te zeggen krijgen over hun prijzen

"Zo hoog heeft bij de PvdA een vrouw uit Friesland nog nooit gestaan", zegt Lutz Jacobi, vergenoegd met haar plaats 11 op de kandidatenlijst van de PvdA. "Een heel mooie plek." Het is een grote sprong vanaf plaats 26 waarop de Friezin en boerendochter bij de vorige verkiezingen (in 2010) in de Tweede Kamer kwam. De partij waardeert kennelijk haar inzet én de durf om zich kandidaat te stellen als lijsttrekker, hoewel tevergeefs. "Het heeft niet in mijn nadeel gewerkt; het heeft me meer naamsbekendheid gegeven."

Waarom zouden boeren op u moeten stemmen?

Lutz Jacobi, lachend: "Omdat ik Lutz Jacobi ben." Dan ernstig: "Ik ben er voor álle boeren, maar vooral voor de boeren die mijn visie delen dat we nu moeten vechten voor duurzame en multifunctionele landbouw, biologische landbouw, het beter-levenkeurmerk, streekproducten, slow food. Daar knok ik voor en ik baal ervan dat boerenorganisaties zich daar te weinig voor inzetten. Het lijkt erop dat het alleen maar gaat om aantallen en volumes, maar daar kun je grote prijsrisico’s mee lopen. Nederlandse boeren moeten iets ernaast hebben om de risico’s af te dekken, bijvoorbeeld energieproductie, toerisme en dergelijke. Boeren moeten zelf meer over de prijsvorming te zeggen krijgen. De NMA werkt dat tegen. Daar wil ik een einde aan maken."

 

Wanneer bezocht u voor het laatst een  agrarisch bedrijf?

"Pas nog. Eind juni was ik in Hellendoorn op drie bedrijven: een pluimveebedrijf, een geitenboer en een melkveehouder."

 

Wat zijn de speerpunten van uw partij ?

"De gezinsbedrijven op de been houden is het allerbelangrijkste. Wij willen geen agrarische fabrieken, wij streven niet naar grote volumes en grootschaligheid. Nederlandse boeren kunnen zich beter richten op kwaliteitsproducten, voedselveiligheid, dierenwelzijn, het opwaarderen van afvalstoffen naar grondstoffen. Nederland kan dankzij zijn kennisvoorsprong daarin het verschil maken. De overheid moet daar een consistent beleid voor voeren. Die moet er aan meewerken dat die producten een hogere prijs krijgen en er een belasting komt op ingevoerde producten die niet aan die eisen voldoen."

 

Waarop mogen wij u afrekenen?

"Op al mijn inzet om die speerpunten gerealiseerd te krijgen. We moeten met een multifunctionele landbouw boeren in een positie brengen die zich richt op kwaliteit, natuurwaarden, innovatie, lage kosten voor energie voor van afvalstoffen grondstoffen te maken. Daar mag je mij op afrekenen."

 

Heeft u liever Rutte en Roemer als premier?

"Het gaat me niet om de persoon, ik wil een socialer Nederland."

 

Wat eet u het liefst?

"Stampot boerenkool."

 

Over het verkiezingsprogramma van de PvdA: daarin staat dat de EU moet bezuinigen en dat de landbouwsubsidies anders moeten worden ingezet. Betekent dat een einde aan de bestaande inkomenstoeslagen?

"Als zoiets in het programma staat wordt dat kennelijk meteen vertaald naar: die partij is niet van de boeren want die willen er minder geld aan besteden’. Waar wij tegen zijn is het rondpompen van geld. Wat Nederland niet meer aan Europa hoeft af te dragen kan ons land zelf inzetten, bijvoorbeeld aan de betaling voor natuurbeheer en groene en blauwe diensten. Daarmee kunnen we onze eigen koers varen. Dus niet meteen denken: dat is minder geld voor de boeren."

 

Maar wat wil de PvdA nu met de inkomenstoeslagen?

"Die gaan toch al omlaag vanwege de herverdeling van het landbouwbudget over de lidstaten  en uiteindelijk moeten boeren op de markt hun eigen brood verdienen. Bovendien komen nu te veel toeslagen terecht bij de grote boeren en te weinig bij de kleine. De betalingen aan de boeren zijn wél een belangrijk element voor het in stand houden van de voedselzekerheid, voor het stimuleren van innovatie en het belonen van groene en blauwe diensten. Er moet dus een inspanning tegenover staan. Dat maakt die betalingen verdedigbaar. Boeren liggen  zelf ook liever niet aan de subsidiekraan."

 

Het verkiezingsprogramma van uw partij vermeldt het afmaken van de EHS. Betekent dat terug naar de oorspronkelijke arealen, met inbegrip van de ecologische verbindingszones die Bleker heeft geschrapt?

"Ik vind het slecht en stom dat Bleker die verbindingszones kapot heeft geknipt. Wij willen dat ecologisch netwerk wel, want dat maakt de natuur in ons land meer robuust."

 

Van wat Bleker heeft geschrapt maakt de PvdA dus toch weer natuur?

"De ecologische verbindingszones in ieder geval wel, al mogen die er ook later komen als het geld er nu even niet is. Verder zou ik graag met de mensen in de gebieden opnieuw rond de tafel willen gaan over de begrenzing, waarbij we elkaar niet meer te veel lastig moeten vallen met de vierkante metertjes. Het natuurbeleid kreeg veel kritiek omdat het teveel van boven af was opgelegd. We moeten stoppen met die irritante polarisatie."

 

Hoe staat  het trouwens met de Wet Mooi Nederland die de PvdA samen met D66 en GL zal indienen?

"Het ontwerp voor deze wet voor natuur en landschap is vrijwel klaar. Onze kritiek op het beleid van Bleker is hierin verwerkt. We zullen het eind september aanbieden zodat een nieuw kabinet er meer aan de slag kan."

 

Wat wilt u na de verkiezingen als eerste regelen?

"Dat er een goede staatssecretaris of minister van landbouw komt. Mag ik daar een kritische opmerking aan toevoegen? Ik heb er weinig van gemerkt dat EZ en LNV nu één ministerie vormen. Ik zie nog heel veel schotten en een zwoegende minister en staatssecretaris die ieder te veel op hun bordje hebben. Ik merk weinig voordelen van de samenvoeging van de twee ministeries."

 

In het geval u zelf voor landbouw de bewindspersoon zou worden, wat gaat u dan als eerste veranderen?

"Ik ben erg voor coöperaties. Die zou ik een grotere rol willen laten spelen. Met nieuwe coöperaties kunnen we boeren in een positie brengen dat ze meer zelf voor elkaar kunnen krijgen op de terreinen die ik al eerder noemde: duurzame landbouw, van afvalstoffen naar grondstoffen, het sterrensysteem voor dierenwelzijn, streekproducten, eigenlijk de hele plattelandseconomie. Met coöperaties kun je kleinschalige bedrijven versterken. Als bewindspersoon wil ik niet alleen praten met LTO maar juist ook met de mensen in de regio die zulke coöperaties willen vormen. Daar wil ik hard aan werken."

henk dokter

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  als ik dit lees kan ik niet anders concluderen dat geen enkel weldenkend mens op de pvda zal stemmen

 • poldes

  boeren moeten er iets bij verdienen.
  landbouwsubsidies gaan toch al om laag.
  minder naar en van europa.
  meer groen en blauwe diensten.
  de boeren moeten het van het product hebben.
  de boeren moeten van subsidies af.
  als er 80 %van de eu melkveehouders bijna voor nop werken(dus ook nog wat in Nederland)die zien de logica van de pvda waarschijnlijk niet in.

 • joannes

  Beste Schoenmakers1 heb je wel eens nagedacht over wie je klanten zijn voor je productie?

 • kuusenboer

  Hoewel lang niet altijd eens met de gebrachte standpunten , is het in ieder geval positief dat er een partij meer dan enkel sgp en cda over de landbouw nadenkt (PvdD tel ik niet mee want die denkt enkel tegen de landbouw). De rest lijkt de agrarische sector liever kwijt dan rijk te zijn. Dat we dan een tweede Griekenland (betalingsbalans) worden is voor hen van later zorg. Diensten en natuur kun je immers niet verwaarden in het buitenland. Landbouw produkten wel.

 • Mozes

  Mevrouw Jacobi zegt: boeren kunnen zich beter richten op kwaliteits producten, voedselveiligheid.....
  De producent richt zich op dat wat de markt vraagd. Het koopgedrag van de consument is bijna volledig gericht op de combinatie: fysieke kwaliteit, veiligheid en prijs. Dit zijn dan ook de kenmerken waar de boer zich al generaties lang op richt.
  Als Jacobi vindt dat de boer zich op andere kenmerken moet richten moet zij eerst de consument tot een ander koopgedrag brengen.
  Nogmaals moet ik er op wijzen dat in een markteconomie de vraag leidt en het aanbod volgt. De huidige landbouw is dus niets anders dan een afspiegeling van het koopgedrag van de consument. Wil men een andere landbouw dan moet men het koopgedrag gaan veranderen. De politiek moet eindelijk eens gaan
  begrijpen dat idealen die men heeft t.a.v. de landbouw niet gerealiseerd
  kunnen worden met een beleid wat past bij een planeconomie. Eisen stellen aan producten waar consumenten in hun KOOPGEDRAG niet om vragen is bij voorbaat gedoemd te mislukken.

 • Mels

  Mozes;Dank voor de heldere en ware uiteenzetting van het hele probleem.

 • joannes

  Beste Mozes, het feit dat Jacobi alleen de Nederlandse consument vertegenwoordigd is het conflict wat bijna elke boer voelt.Want.... de Nederlandse boer produceert voor een, ver door gespecialiseerde, verwerkings industrie die het leeuwen deel van het product in kaas afzet op de wereld markt. De Nederlandse klant vraagt weide melk, en de Nederlandse boer verkoopt op de wereld markt waar nog geen vragen gesteld worden over de Nederlandse productie methoden. Zie: http://productschapzuivel.nl/pz/productschap/publicaties/zic/zic2011.pdf
  Dat de Nederlandse consument een ander soort melk wil als de Nederlandse boer produceert is NIET een probleem van de Nederlandse consument, dat is een probleem voor de Nederlandse boer. En dit nog los van de tolerantie die de Nederlandse samenleving moet bieden om deze industrie vorm te huisvesten.

 • Mozes

  Joannes, het probleem is dat de Nederlandse consument nou juist GEEN andere melk wil. Ja, ze willen verbaal wel diervriendelijk maar in hun koopgedrag niet. Daar kunnen wij als boeren dus niets mee. Iedere bestuurder die iets wil veranderen aan de manier van produceren moet beginnen met de dubbelheid van de consument te doorbreken door verandering van koopgedrag met wetgeving af te dwingen. Dit moet bij voorkeur op Europees niveau gebeuren.

 • palmkes55

  Wie afbouw van Europese subsidies voorstaat, kiest automatisch voor duurder voedsel want de kostprijs moet ergens doorgerekend worden. Voedsel was de laatste jaren gezond en spotgoedkoop door de Europese subsidies. (klein voorbeeld: tarwe, de basis voor brood en pasta leverde de boer 40 jaar geleden 250€ op voor 1000kg, vandaag is dit na enkel prijsstijgingen: 250€ voor 1000kg!! Kent U nog iemand die voor hetzelfde loon werkt als 40 j geleden? Uiteraard zijn de opbrengsten per hectare gestegen, maar de kosten zijn ook meer dan gestegen!)
  Ofwel kiest men voor import van niet aan onze normen gecontroleerd voedsel. Dus de keuze voor genetisch gemanipuleerd voedsel en gebruik van niet bij ons toegelaten pesticides. Dit alles zorgt er namelijk voor dat voedsel goedkoper kan geproduceerd worden. Het is de keuze van PVDA. Gezinslandbouw bestaat niet (meer). Zeker niet in de toekomst. Het zijn BEDRIJVEN. Tot spijt van wie het benijdt.

 • agratax2

  Goed idee van Jacobi maar helaas bepaalt de wereldmarkt de prijs en daarmee niet de boeren. Ik zie haar uitspraak dan ook als verkiezingsretoriek, die geen hout kan snijden.

 • politiek

  @ Palmkes55. Ongetwijfeld en zeer terecht zullen uw bedrijven die u vernoemd het moeilijker gaan krijgen. Nederland behoort immers ook EU wetgeving inzake voedselveiligheid te volgen. Dat de agrarische boerderijen in uw beleving terecht gaan omvallen wil niet zeggen dat dat de wil is van de samenleving Nederland. Als het CDA en de VVD ook de mening hebben als u , dan mogen ze dat uiteraard gerust kenbaar maken in verkiezingsprogramma, in de toekomst dus geen mogelijkheid voor gezinsbedrijven in Nederland. De burger zal zijn stem wel uitbrengen en ongetwijfeld ook de agrarische stem als die hoort dat zijn bestaansrecht er niet meer is in de toekomst. ( buiten dan die enkele mega agro industrie bedrijven van u )

 • agratax2

  Politiek. Om een ander prijspeil dan de wereldmarkt te hanteren zullen we als Nederland of Europa terug moeten naar grenzen die gesloten zijn of minstens waar heffingen geheven worden om de wereld prijs en onze prijs op gelijk niveau te krijgen. Of wij hier nu wel of niet voor zijn doet op wereld politiek niveau niet ter zake. Nederland was een voorvechter voor vrije handel. omdat het de handel (deze tak is sinds de middeleeuwen sterker dan landbouw) hier erg voor was en nog steeds is. we horen nooit enig negatief verhaal over de vrije wereld handel ondanks dat het honderdduizenden productie banen heeft gekost de laatste 50 jaar. Wat zijn er voor banen terug gekomen, controlerende bureaucratische banen. De eerste brachten geld in het laatje de laatste kosten lands schatkist geld. Terug naar regionale landbouw zal pas gebeuren als de honger nabij is en het geld voor import op zijn einde loopt. Eerst moet de landbouw worden afgebroken om dan met veel moeite het weer in de benen te tillen. Zo is de geschiedenis nu eenmaal.

 • politiek

  Agratax1. Terug in Nederland naar de honger.??!!. Ben bewust dat je dan al meer als 70 % bent ingekrompen met je huidige agrarische productie. Ik kan geen enkele politieke partij opnoemen die dat wil. Niet bij links en niet bij rechts. Mijn inziens gaat de discussie/vraagstuk/spanningsveld vooral over om de agrarische productie MVO te maken. ( maatschappelijk verantwoord ondernemen) Ik vraag me oprecht af of die 70 % agrarische productie dat de grens over moet wel in het belang is van de Nederlandse burger/consument en de Nederlandse boer/producent, gezien de verantwoordelijkheden volksgezondheid, milieu, welzijn.... Bewust gebruik ik dus niet het woord ondernemer/producent die geen boodschap hebben aan de MV van de MVO. ( maatschappelijk, verantwoord) Bij die MV boeren behoren uiteraard ook een passend gezinsinkomen, wat geen enkele partij tegenspreekt anders melden ze het maar in verkiezingsprogramma.

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.