Home

Achtergrond 27 reacties

‘Landbouw in wurggreep door ontkennen van problemen.’

In aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen geven kopstukken van politieke partijen hun visie op de landbouwpolitiek. Vrijdag 13 juli, deel 1 in de serie: Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.

‘Hou vast aan je idealen, laat ze niet wegcijferen’ is de titel van het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren (PvdD). Dat idealisme is het bestaansrecht van de partij die sinds 2006 met twee leden is vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Volgens Kamerlid Esther Ouwehand, woordvoerder van de PvdD op veel grote landbouwdossiers, betekent het radicaal andere keuzes. zeker ook in de landbouwsector.

 

Wat zijn voor u belangrijke speerpunten richting verkiezingen en in de komende Kamerperiode?

“In de eerste plaats moet het besef van de waarde van voedsel terugkomen, dat is nu volledig verdwenen. In de tweede plaats de omvang van veestallen fors beperken. Dat moet terug naar gezinsbedrijven en daarvoor moet de trend van altijd maar groeien doorbroken worden. Een ander speerpunt is het mestbeleid, dat moet echt anders. Ik geloof er niets van dat met dit voorstel zonder krimp van de veestapel boeren en de natuur gediend zijn.”

De Partij voor de Dieren heeft veel standpunten die boeren direct treffen in hun inkomen of zelfs hun voortbestaan, bijvoorbeeld een krimp van de veestapel met 70 procent of alleen nog maar biologische landbouw. Waarom zouden boeren stemmen op de PvdD?

“Omdat de huidige ontwikkeling in de landbouw een doodlopende weg is. Eigenlijk zijn er maar twee partijen die zich actief bezig houden met de landbouw, het CDA en mijn partij. Het CDA heeft jarenlang de koers bepaald en kijk wat er van de landbouw geworden is. Steeds maar groeien en groeien tot de huidige megabedrijven, steeds meer investeren en lenen terwijl de problemen van de huidige intensieve landbouw al lang bekend zijn. Onder aanvoering van het CDA, met Ger Koopmans voorop, worden trucjes toegepast om oplossingen vooruit te schuiven.”

Trucjes?

“Neem het nieuwe mestbeleid dat inzet op mestverwerking. Het probleem is simpelweg dat er veel te veel dieren zijn en dan moet je dat aanpakken. Je krijgt nu juist een koude sanering van de varkenssector. Er kloppen zelfs varkensboeren bij ons aan die, net als wij, het systeem van dierrechten en het gezinsbedrijf willen behouden. Door het teveel aan dieren ontstaan ook de problemen met het voldoen aan natuurverplichtingen, dat wist je ook al aan het eind van de jaren ’80 van de vorige eeuw. Via beheerplannen in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die voor 6 jaar worden vastgesteld wordt nu uit alle macht geprobeerd om de effecten van mest op het milieu te beperken, maar wat is dat nou voor zekerheid. Het CDA heeft het helemaal verkeerd aangepakt, ook voor de boeren. Het is tijd voor wat anders.”

Is veel wat de PvdD wil niet onhaalbaar binnen de EU?

“Binnen de EU zijn er veel meer landen die zich inspannen voor dierenwelzijn en natuurbehoud, bijvoorbeeld Zweden. Wat ons betreft moet de Nederlandse inzet in de EU veel meer gericht worden op de omschakeling naar duurzame en diervriendelijke landbouw. Daarbij kan Nederland veel actiever optrekken met andere landen die hetzelfde willen. We willen de Europese landbouwsubsidies de komende jaren inzetten om die verandering te realiseren. Boeren moeten worden ondersteund in de omschakeling naar biologisch. En we moeten van de landbouw een sector maken die zijn geld verdiend in de markt. Dan kunnen de subsidies worden afgebouwd.”

Als in Nederland of EU bepaalde productiemethoden niet meer mogen dan produceert het buitenland er toch gewoon bij?

“Dat is nog maar de vraag. Ook in WTO-verband is het toegestaan om je eigen markten af te schermen als je eigen welzijnseisen hoger liggen. Er moet sowieso een totale omschakeling in denken komen over voedsel en de landbouw. Waarom moet Nederland zoveel exporteren. Het bewustzijn moet terug dat voedsel waardevol is. Weg van bulkproductie en naar een duurzame landbouw. In onze visie is dat minimaal biologische landbouw. Geen kunstmest, antibiotica en bestrijdingsmiddelen en dieren moeten in hun huisvesting natuurlijk gedrag kunnen vertonen.”

Wat zou u als eerste doen als u staatssecretaris van landbouw zou zijn?

“(Lachend) Mooie gedachte, maar ik denk dat ik meteen in de eerste week een streep haal door megastallen.”

Welk agrarisch bedrijf heeft u als laatste bezocht?

“Heel even nadenken, maar dat was ‘De Lepelaar’, een biologisch akker- en tuinbouwbedrijf enkele weken geleden. Overigens is dat voor een kleine fractie altijd lastig om overal bij te zijn. Begin dit jaar was ik ook op een pluimvee- en varkensbedrijf in Voorthuizen.”

Premier Rutte of premier Roemer?

“Mark Rutte begon ooit over een groen-rechtse agenda, maar daar is helemaal niets van gebleken. Dan toch maar liever Emile Roemer. Het liefst iemand die weet wat speelt in de land- en tuinbouw en die de sector uit de impasse kan trekken.”

In hoeverre speelt de economie een rol in jullie standpunten? De land- en tuinbouw is immers een sector die een forse positieve bijdrage levert aan de economie.

“Natuurlijk speelt ook de economie voor mij een rol. Ik ben opgegroeid in Katwijk en heb geleerd dat je niet meer kunt opmaken dan dat je hebt. Maar dat is precies wat nu gebeurt. Veel rekensommen zijn een papieren werkelijkheid waar totaal geen rekening wordt gehouden met de kosten voor aantasting van natuur en milieu en de gevolgen elders op de wereld. Er moet ook rekening worden gehouden met de waarde van natuur als je kijkt naar de staatsschuld. Daarom maken wij ons ook sterk voor hogere prijzen voor producenten van voedsel. Daarin zitten lang niet alle kosten verrekend die nu onzichtbaar zijn voor veel consumenten. ”

Hogere prijzen voor de boer en tuinder?

“Ja, we willen dat supermarkten gaan aantonen dat de prijs die zij betalen, voldoende is voor boeren om duurzaam te werken en een normaal inkomen te verwerven. Een ‘eerlijkeprijsbewijs’. Dat gaat hand in hand met krimp van de veestapel. Wij snappen ook wel dat je niet in één klap een sector 70 procent in kunt krimpen. Daarvoor moet je eerst rekenen en de gevolgen in beeld brengen. Pas dan kun je praten over planning, compensatie en overgangstermijnen van bijvoorbeeld 10 jaar. We zijn niet voor koud saneren van de land- en tuinbouw, maar dat het radicaal ander moet is en blijft ons standpunt.”

Wim Esselink

 

Profiel:

Naam: Esther Ouwehand (36)

Woonplaats: Leiden

Partij: Partij voor de Dieren

Functie: Tweede Kamerlid sinds 2006

Laatste reacties

 • agratax2

  Neemt de PvdD bij sanering van de intensieve veehouderij ook alle werklozen die elders in de keten zullen komen oor haar rekening? Wie zuivert het BNP aan als de export weg valt mevr. Ouwehand zelf? Niet knutselen met eten lees ik tussen de regels, wat doen de veganisten en vegetariërs met hun namaak vlees? Valt dat niet onder het hoofdstuk knutselen met een plantaardige voedingstof? En dan nog wel met biologisch gegroeide voeding. Hoe hypocriet kan een mens worden als hij geen echt vlees wil eten maar wel KUNSTVLEES.

 • kok999

  Alleen al de stap dat je geen vlees mag kopen in een supermarkt maar bij een slager zoals je bij de super ook geen oban wisky voor 50 euro de fles kan vinden is op zich al een idee dat aangeeft dat er voor kwaliteit betaald moet worden. En het is heel makkelijk om een fles wodka voor 2 euro te produceren buiten de EU maar die komt niet over de grens (legaal).

 • W Geverink

  Ouwehand ziet er een stuk ouder uit dan ze is. Ik schatte haar midden tot achter in de veertig en ze is nog maar zesendertig!

 • Mozes

  Dat komt door het vegetarische dieet Geverink. Dat heeft ook invloed op de hersenontwikkeling waardoor ze ook al veel dementer lijkt dan ze qua leeftijd had mogen zijn.

 • jan10

  Ze kan me niet snel genoeg 85 zijn die ekster kouwekant

 • joannes

  Het gezegde is dat een boer ¨altijd klaagt¨. Dat is ook logisch want als ondernemer heeft hij, in vergelijking met ander ondernemers, het minste in de hand. Dit is al vroeg herkend in de politiek en daarvoor zijn er allerlei regelingen getroffen dat de boerenstand er vooral de moed in hield. Sicco Mansholt en velen die hem volgden. Met dit beleid, is de nederlandse boer een bodem gegeven zodat als eerste beleidsdoel: voldoende voedsel gerealiseerd kon worden en .. via lobbies en politiek is daar een tweede beleidsdoel bij gekomen: inkomens garantie voor de boeren ondernemers in de vorm van: Garantieprijzen. In Nederland echter is er een hele industrie omheen ontwikkeld van financiering, universiteit, export,IT,mechanisatie, enz,... De Nederlanders bleken slimmer en konden met de garantieprijzen meer dan overleven, ze konden mega winsten scoren in goede jaren, en in de slechte, vielen alleen de wat minder efficiente bedrijven uit. Dat de PvD nu een boervriendelijk beleid gaat voeren vind ik verdacht, maar wanneer zij zich verzet tegen de massale plattelands vernietiging die de gesubsidieerde megabedrijven de boerenstand aandoen, vind ik het overdenken waard. Het zijn nu de Mega bedrijven die de kostprijzen verlagen, de meer traditionele bedrijven de markt uitdrukken, en daarmee het platteland industrialiseren. Ze kunnen zo ook wat geld besparen!

 • theorikyreintjes1

  Er zijn te veel mensen die problemen maken! Daar is Esther Ouwehand er een voorbeeld van. Om voldoende goed voedsel te produceren zal het grootschalig moeten. Dan kan de kostprijs het laagste blijven. Laat ze die dan ook betalen aan de boer en tuinder, dan kunnen ze ook investeren in vernieuwing en verbeteringen waaar het wenselijk is.Het is makkelijk om met duizenden die het werken niet uitgevonden hebben tegen een hard werkende boer aan te schoppen! En daarbij veel te weinig betalen voor het voedsel. Dit even over fatsoensnormen gesproken.

 • agratax2

  Joannes is een boer wel ondernemer? in mijn economie boek stond 'Ondernemer is iemand die voor eigen rekening een onderneming runt en die zijn prijs bepaalt'.
  Het eerste klopt bijna de boer drijft een onderneming in naam, andere mensen zitten op zijn stoel waar het gaat over hoe hij produceert en welke prijs hij ontvangt. Ouwehand wil de boer vertellen HOE hij moet produceren en AH, Jumbo e.a bepalen de prijs. Hoezo ondernemer?

 • joannes

  Beste theorikyreintjes1 er zijn meer balangen dan boeren en/of tuinders belangen in een samenleving als Nederland en daarvoor is, in een democratisch systeem, politiek voor uit gevonden! Dat, in balans, de gemeenschap in eerste instantie overleeft, en waar mogelijk ontwikkelt! Dat dit leidt tot een PvD, is misschien wel het gevolg van de eenzijdige, aan tunnel visie leidende, agrarische gemeenschap die in hun overlevings drang hun aangeleerde droom willen verwezenlijke: kostprijs verlaging! Het zijn de innovaties gericht op kwantiteit die de sector vergiftigen, die het gemiddelde familiebedrijf eruit concureren, met de gehele infrastructuur van adviseurs en industrie als lachende erom heen. De lobbies worden teveel door de dominante spelers gevoed die uiteindelijk niet de boeren maar de industrie eromheen dient! Het zijn de boeren en tuinders die voor jaren de handtekening zetten voor die mooie gesubsidieerde projecten (projectduur: van enkele maanden tot enkele jaren) van deze individuen en instellingen. Deze race houdt nooit op maar gaat alleen maar sneller in deze informatica tijd!

 • agratax2

  Joannes het enige belang van Nederland op dit moment is 'Het op peil brengen en houden van de handelsbalans' Een wijze is landbouw de ruimte geven, zij zijn de enige tak, buiten wind en water kracht om, die op natuurlijke wijze energie binden in de vorm van voeding en grondstoffen voor industrieel gebruik. Helaas moet ik zegen dat alle andere vormen van industrie, (te veel) waarde toevoegen om op de wereld markt concurrerend te zijn. Voor landbouw is het al moeilijk genoeg om voor wereldmarkt prijzen te produceren. Ik zie op dit moment geen andere belangen voor Nederland die door landbouw gedaan kunnen worden en geld in Staatskas brengen.

 • joannes

  Agratax1 natuurlijk is een boer ondernemer maar een die in de huidige structuur de verkoop van zijn product heeft overgelaten aan de verwerkende en later exporterende industrie. Ondertussen, met hulpmiddelen en adviseurs, is hij jaarlijks weer een beetje efficienter gaan produceren en die verwerkende en exporteerden industrie paste zich aan aan die capaciteits uitbreiding met het vinden van nieuwe verkoop kanalen steeds verder weg. Ouwenhand vertegenwoordigt een groep die helemaal geen belang bij intensieve veehouderij heeft en dat ook goed laat merken. Zij verkoopt een verhaal waarin ze versluiert de consumtie van vlees wil verminderen en dat door de prijzen te verhogen. Ondernemers hebben altijd te maken met regelgeving zoals iedere burger en dat in elk land. Ouwenhand wil meer regelgeving en wanneer ze voldoende stemmen krijgt, krijgt ze ook het recht om wetten voor te schrijven. Zo werkt dat in een democratie!

 • joannes

  Agratax1 dat agro business goed is voor de Nederlandse handels balans is duidelijk, maar de producenten, boeren, verdienen er niks meer mee. Het is de industrie eromheen die met winst kan werken. Daarvoor zou een regeling voor productie beperking wel goed voor boeren zijn omdat daarmee de voordurende druk van gesubsidieerde meer efficiente productie methoden wegvalt. Bij 2/3 export mag je je afvragen of je productie nog kan laten uitbreiden. En..... nog belangrijker je bestaande bedrijven onder die druk wil laten funtioneren.

 • aarthamstra1

  Ze heeft gewoon gelijk , Jammer voor ons. We dachten als de grenzen weg zijn in Europa is dat goed voor onze export.Vrije wereld handel???? , China miljarden monden te voeden riepen de Multinationals, Waar ze niet aan dachten, dat die landen zelf zouden gaan produceren en ook willen exporteren. Hoe dom??????????? Griekeland ,zuid europa
  wil wel met ONS geld onze producten wel kopen,eten. Dat geld ook voor ontwikkelingslanden. Hoe stom zijn we, te denken dat die landen zonder productie toch geld genoeg zouden verdienen om onze producten te kopen. We hebben de techniek om als eenmans bedrijf honderden koeien te houden. Maar niet het verstand /de wil, om onze productie aan te passen aan de wereld vraag. . Kom op boeren ,de wereld schreewt om energie ,om hardhout enz genoeg te doen.De kolen boer heeft zich ook moeten aanpassen. Innovatie is goed maar niet om meer over te produceren. Nieuwe producten , daar moet we op inzetten, smaak voller, voedzamer duurzamer. Laat je niet in pakken door multinationals ,banken . bedriegende belangen organisaties. Zij zijn er niet voor u. U bent er voor hun . Een harde les die we nu leren is dat er meer geproduceerd word dan de mens aan kan.
 • Mels

  Aarthamstra1,je zit deels naast de waarheid daar waar het om streek/smaakvoller e.d.gaat,de prijs van die producten zal gekoppeld blijven aan de wereldmarktprijs of je wilt of niet.Ik geef je gelijk als je je niet laat inpakken dooor multinationals en banken maar een lage kostprijs staat voorop,dat kan nu eenmaal niet anders,ik kan ook niet eerst een product produceren en dan de kostprijs vaststellen met de bijbehorende verkoopprijs en ondertussen is er nog steeds niet genoeg voor de hele wereld al vindt ik dat het niet goed verdeeld is,wat moeten we met 10 soorten toetjes? enz enz.

 • agratax2

  aarthamstra1. Ontwikkelingslanden zitten niet te schreeuwen ons voedsel en zeker niet als gift. De bevolking wil zijn eigen waarde terug. Hoe doe je dat? Door je eigen gezin te voeden en als het kan ze laten delen in de wereld welvaart. De ontwikkelingslanden willen eten van ons en liefs voor weinig geld, ja inderdaad de corrupte leiders zo kunnen zij aan de grens bij binnen komen hun zakken vullen en hun exporterende vriendjes kunnen aan hun grenzen hun zakken vullen. De boeren in de ontwikkelingslanden en in de ontwikkelde landen staan met lege handen.

 • kalkar

  tsja, helemaal verkeerd ziet ze het niet, in de hudige varkensmarkt is geen droog brood te verdienen. Dit zal mijns inziens ook niet meer veranderen, want naar mijn overtuiging is er geen varkenscyclus meer. Megavbedrijven zijn hier schuldig aan want de kleinere bedrijven zorgden in het verleden juist voor deze cyclus. Verder is het ongekend hoeveel subsidie de meeste grote bedrijven ontvangen hebben. Het merendeel zijn weggekocht en in één klap miljonair. Iedereen weet de voorbeelden wel ( Helmond, hattemerbroek, Zwolle enz.) Dus liever 1000 varkens biologisch met een best inkomen dan een slaaf van de Rabo en de voerindustrie. Vraag is alleen hoe wil Esther Ouwehand het buitenlandse vlees buiten de deur houden?

 • andrecanada

  ik snap dit ff niet het welzijn v d dieren geen mega bedrijven maar de mensen stoppen we wel in flats van 20 hoog met geen loopruimte voor hun zelf maar dat is goedkoper zegen ze allemaal dicht op elkaar en geen ruimte kijk eens hoe ziek de mensen zelf worden met meer en meer problemen en dan de grote ondernemers die uit nood gedwonne worden hun bedrijven te vergroten
  kijk soms langer dat u neus lang is
  als u een hond will slaan ken u altijd een stok vinden

 • joannes

  Precies @andrecanada wanneer je welzijn van dieren vergelijkt met een flat voor mensen snap je het niet! Het motief van die mensen om in die flat te wonen is een ¨vrije¨ keus. Zij kiezen met beschikbare middelen voor een woonlocatie en zijn vrij te gaan en staan waar zij willen! Dat is niet te vergelijken met Mega bedrijven in NL. Dat het Mega bedrijf bestaat, is een product van initiatief, economie, ruimte, regelingen en vooral... maatschappelijke tolerantie voor een productie process van dagelijks basis voedsel. Want zonder klanten stopt de productie vanzelf. In Canada zijn de ruimtes en toleranties in ieder geval anders dan in Nederland. De discussie gaat over Megabedrijven in Nederland, een van de dichts bevolkte gebieden in de wereld. En dan praten we over de maatschappelijke consequenties: 1 of enkele bedrijven die met een lagere kostprijs politiek weer een aantal collega´s uit de markt willen drukken! Je argument, ¨nood gedwongen vergroten¨, is voor mij een grote vraag wanneer het leeuwendeel van de productie over de hele wereld geëxporteerd moet worden, inclusief vrachtkosten, commisies,verpakkingen, enz om te concurreren met ..... Canadese, Amerikaanse, Chineese, producten in die vreemde markt. Markten met vaak ook nog met goedkopere grond en arbeids kosten en veevoer om de hoek. zie vervolg

 • joannes

  Vervolg: Nood gedwongen vergroten is dan vaak niet meer dan een rekensom om niet aan ander vormen van waarde toevoeging te denken om in je levens onderhoud te voor zien in dezelfde bedrijfs tak. Het is een vlucht vooruit met weinig intelligentie, want kostprijs verlaging blijft het argument, wanneer je weigert over ander oplossingen na te denken.

 • agratax2

  joannes hoe bedoel je eigen keus om in een flat te wonen? Je bent jong en start je leven, geen geld voor een mooi vrijstaand huis, als dat er al is op de plek waar je werk is. Alternatief is FLATJE, hoe bedoel je nu eigen keus? Ik ken genoeg jongeren, die in hun dorp niet mogen en kunnen bouwen (overheidsplannen) alternatief de nieuwbouw in de stad en dat waren betaalbare gestapelde huizen (flats). Hoe eigen keus, hun keuzes waren Geen huis, thuis blijven wonen, emigreren of een flatje en hopen op betere tijden.

 • agratax2

  Joannes. Concurreren met landen als bv. Canada zou wel eens minder problematisch kunnen zijn dan je denkt. Nederland ligt aan zee (weinig transport) de prairie ligt duizenden mijlen van een zeehaven (veel transport). Landen als Amerika,Canada, Brazilië hebben hun landbouw niet gesubsidieerd maar wel de transport om de haven te bereiken, want de graan prijs was te laag om de teelt + transport te dekken.

 • joannes

  agratax1 je mist de essentie van de vergelijking. @andrecanada vergelijkt megastallen met flats voor mensen om megastallen goed te praten, en zo is ¨vrije¨ keus bedoeld. Flats zijn natuurlijk een prachtig voorbeeld van vraag en aanbod. Hoe schaarser (duurder) de grond hoe kleiner dat mensen gaan wonen. En... afhankelijk van het budget kan je klein of groot wonen!

 • joannes

  Dan Agratax1 concurreren met Canada of Argentinië, alleen al op het gebied van ruimte en grondprijzen is het onmogelijk met deze landen te concurreren tegen commodity prijzen voor melkpoeder boter of vlees. De afstanden, de schaal waarop, de arbeids kosten...... enz zullen de opbrengsten hier tot het minimum drukken waarop alleen de efficientste bedrijven er nog brood in zien. De familie bedrijven zijn dan gesaneerd en wonen misschien wel in een flatje in de stad. Dan alle ontwikkelings landen hebben internet, informatie en veelal financiering voor de mooiste melk producties met veelal westerse kennis en adviseurs. hiebij enkele voorbeelden:
  Saudi Arabie, in de woestijn, met een Ierse bedrijfsleider: <> 12000 COWS
  Vietnam, Israelisch project:<> 32000 COWS

 • W Geverink

  Jawel Han, het transport van graan was hier in Canada tot 1995 gesubsidieerd. Toen is de Crow rate subsidie er af gegaan. Het transport van graan over rail blijft wel de meest efficiente en goedkoopste manier.

 • zanden

  Over economie en de de land- en tuinbouwsector gesproken, er wordt steeds beweerd dat de agrarische sector een forse positieve bijdrage levert aan de economie. Maar wat is fors? Volgens Land en Tuinbouwcijfers is dat 1,5 % van het BNP. Terwijl vaak het percentage van 10 of 11 % wordt neergezet door de sector en haar belangenbehartigers ( incl de heer Bleker) Als je de cacao, het bier, de specerijen etc ervan aftrekt is het toch echt 1.5%. En van die 1.5% komt de helft voor rekening van de tuinbouw en de andere helft voor rekening van zowel de varkenssector als de melkveehouderij. De GLB subsidies van Mansholt hadden de agrarische sector onafhankelijk en zelfvoorzienend moeten maken. Maar de sector is vanwege de industrialisering, juist door die subsidies afhankelijker dan ooit van bv veevoer uit verre landen. En wie vraagt tegenwoordig vaak een vergunning voor een megastal aan? Jawel, het veevoerbedrijf. Grote belangen van de veevoerindustrie spelen op de achtergrond bij deze handige vergunningenaanvraagservice. Wie is eigenlijk slaaf van wie? De wal zal het schip keren. Wees wijs en wordt weer kleine ondernemer. Minder kosten, minder buitenlands voer. Gewoon weer boer zijn. Het gaat in het leven om kwaliteit en niet om kwantiteit.

 • drikhend

  Ik vindt het niet netjes om over haar persoonlijk kwetsende dingen te schrijven . Dit is ook een teken van zwakte . Want in forum heeft eigenlijk iedereen wel een beetje gelijk . Zij mag haar mening zeggen en die moeten we respecteren . En dan hier op een gepaste manier inspelen . Deze mensen hebben nu de markt mee . Er is gewoon te veel en iedereen kan betaalbaar voedsel kopen . En dan wordt er anders gedacht dan dat er honger is . Nederland een klein land dat naar verhouding veel inwoners heeft zal op dit oppervlak ook veel moeten produceren om iedereen een inkomen te laten hebben . En landbouw is een belangrijke werk verschaffer , Denk aan haven , binnenvaart , transport , verwerkende en aan leverende industrie , enz. Het zelfde aantal dieren over weer meer boeren verdelen en een betere prijs voor deze boeren zou nobel zijn . Maar minder dieren in Nederland zou funest zijn voor de economie . Bij betere prijzen voor deze kleinere boeren kunnen mest probleem enz. ook betaal baar worden opgelost Dit verschaft ook weer werk gelegenheid en kan kunstmest vervangen worden door de eind producten hiervan . Maar aangezien er te veel is en voedsel op basis van prijs gekocht wordt . Zal dit niet gebeuren . En de dood strijd van de boeren doorgaan . Deze dames en heren volop tegen gas geven . En als we niet op letten de economie naar de donder helpen want na de boeren zal wel weer een andere tak op de korrel genomen worden

 • daantje

  bla bla bla bla we kunnen kletsen wat we willen oneerlijke concurentie blijft
  kunnen we dit aanpakken hebben we het meeste gewonnen
  maar dat redt je niet daar is europa nog niet aan toe om alle regels op landbouw gebied gelijk te trekken

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.