Home

Achtergrond 1 reactie

"Een nationaal sausje over Brusselse regels"

Volgens Wyno Zwanenburg, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) worden de Europese regels in Nederland vaak een tandje ingewikkelder en strenger gemaakt. “Dit is niet altijd in het belang van de varkenshouderij.”

Door Emmy Koeleman

Wat heeft politieke prioriteit?
”Wat voor ons absolute prioriteit heeft is het vormen van een beter verdienmodel voor de varkenshouderij. We zitten steeds meer in de knel als sector en daar moet verandering in komen. Ik hoop dat het nieuwe kabinet dat straks ook onderkent en met ons mee gaat denken.”

Houdt Nederland zich aan Europese regels?
”De Nederlandse overheid maakt het de varkenshouders niet altijd even makkelijk. Ons land wil constant een nationaal sausje gooien over de Europese regels. Dat zien we nu ook weer met de regels voor groepshuisvesting van zeugen. Brussel verplicht dat de zeugen vóór 28 dagen na inseminatie in de groep komen en Nederland houdt pertinent vast aan de eis van vier dagen. Dit is niet goed voor onze concurrentiepositie op de Europese markt. We stellen deze Europese regels toch niet voor niets in. Het gaat om gelijke behandeling van alle EU-lidstaten. De reden van het Nederlandse optreden ligt in het feit dat dieren een gevoelig onderwerp zijn. Dit speelt bijvoorbeeld in Zuid- en Oost-Europa wat minder.”

Is er nog wat blijven liggen na de
kabinetsval?
”De discussie rondom de productschappen bijvoorbeeld. Ik heb geen moeite met het samenvoegen van de algemene diensten van de productschappen, maar we moeten erop letten dat het geld goed ingezet wordt. De varkenshouderij is met ruim 7 miljoen euro per jaar de grootste financier van het Productschap Vee en Vlees. Bij samenvoeging van de schappen moeten we blijven waken dat we voldoende zeggenschap blijven houden over dit geld, en dat we hiermee onderzoek kunnen blijven uitvoeren in het belang van de varkenssector.”

Doet de overheid ook iets goed?
”Dat de overheid steeds meer taken uitbesteed en zich verder terugtrekt vind ik een goede ontwikkeling. Toch heb ik het idee dat er een groter spanningsveld aan het ontstaan is tussen de linkse en rechtse politieke partijen op dit vlak. Linkse politieke partijen willen nu bijvoorbeeld dat de Gezondheidsdienst voor Dieren overheidstaken gaat uitvoeren. De rechtse partijen willen dit niet, ook in het kader van bezuinigingen. Daar moet je duidelijk in zijn. Of je privatiseert het of je houdt het als overheid in eigen handen. Bij privatisering van taken moet de overheid zich alleen niet blijven bemoeien met de inhoud, zoals dat nu wel eens gebeurt. Ik ben benieuwd hoe dit gaat na de verkiezingen.”

Eén reactie

  • joannes

    Het is toch hartsikke logisch dat er een Nationaal sausje over Brussels beleid gegooid wordt. Nederland is een van de landen die aan chronische overproductie lijdt en dat in tegenstelling tot andere landen. Dat de samenleving in Nederland meer last en gemak van de agrarische ¨industrie¨ heeft geeft ze een goed recht regelingen wat specifieker te maken of wat aan te scherpen. De smaak van de saus in niet goed! Dit is de saus die mbv ¨locale¨ ¨diervriendelijke¨ subsidies de ¨slimme¨ survivers en diegene die naast de stadt zijn gevestigd bevoordeeld. En... bleef het daar maar bij .... Maar de gemiddelde agrarier uit de business drukt in een land met chronische overproductie. Politiek ( links en rechts) spant samen tegen de agrarische gemeenschap voor productie beperking in het voordeel van de ¨handige¨of ¨gelukkige¨ !

Of registreer je om te kunnen reageren.