Home

Achtergrond laatste update:27 jun 2012

‘Validatieperiode Q-koortstest niet bepalend voor beleid’

Den Haag – De validatie van de tankmelktest voor Q-koorts was niet tijdkritisch voor de besluitvorming van de aanpak van Q-koorts. Dat concludeert Pricewaterhouse Coopers (PWC) in een onderzoek in opdracht van het ministerie van landbouw.

Aanleiding voor het onderzoek, dat afgelopen week heeft plaatsgevonden, is een uitzending van Nieuwsuur waarin wordt gemeld dat de PCR-test voor tankmelk veel eerder beschikbaar was dan eind 2009, zoals de toenmalige bewindspersonen meldden. De suggestie werd gewekt dat de validatie van de test door de Gezondheidheidsdienst voor Dieren bewust langdurig was, uit economisch belang van de veehouderijsector.

De commissie concludeert dat een sneller en formeler validatieproces van de PCR-test niet automatisch geresulteerd zou hebben in een ander beleid ten aanzien van de infectiecontrole of in een andere snelheid als het gaat om de implementatie van het Q-koortsbeleid.

Een internationale wetenschappelijke commissie vindt wel dat de validatie van de PCR-test op een formelere en nauwkeurigere manier gerapporteerd kon worden. Het valideren van testen door laboratoria is een normale gang van zaken en omdat de test gebruikt zou worden voor een nationaal screeningsprogramma was relevant om de test te valideren. Dergelijk gebruik was in de literatuur niet bekend. “Een langdurige validatie, inclusief een aflammerperiode was noodzakelijk om rekening te kunnen houden met seizoenseffecten in de uitscheiding van de bacterie”, concludeert de onderzoekscommissie. Deze commissie concludeert tevens dat de resultaten van het tankmelkonderzoek begin 2009 bij zowel beleidsmakers als Q-koortsdeskundigen bekend waren. Het beleid is hierop gebaseerd.

De Commissie Van Dijk, die ook onderzoek deed naar de Q-koortsaanpak, oordeelde eerder ook dat het te lang duurde voordat de tankmelktest operationeel werd, terwijl de test al in 2006 bij melkvee werd gebruikt. “Dat is jammer omdat de uitkomsten van de tankmelksurveillance erg belangrijk bleken voor het handelingsperspectief bij de bestrijding”, aldus Van Dijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.