Home

Achtergrond

Nodig maar niet spetterend

Een duurzame veehouderij in 2020. Dat is het doel van het Verbond van Den Bosch. Alleen als dat lukt is er toekomst voor intensieve veehouderij in Nederland, was de boodschap van de commissie-Van Doorn bij de presentatie daarvan vorig jaar.

Vermindering van het antibioticagebruik is het eerste speerpunt. Onder leiding van Renée Bergkamp, ex-topambtenaar van het ministerie van landbouw en voorzitter van het productschap Akkerbouw, maakt een stuurgroep een systeem dat de ‘antibioticagezonde’ veehouderij afdwingt.

Het gaat om niks minder dan de toekomst van een sector. Daarom oogt deze ambitie wel erg bescheiden. Iedereen is het er toch over eens dat het minder moet? En de cijfers die de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDA) deze week naar buiten bracht, bewijzen al dat hier flinke vorderingen worden gemaakt. Wat voegt die club van Bergkamp dan nog toe?

Er is al heel veel gesproken over antibiotica en ook veel gedaan. Maar een waterdicht systeem waarbij alle freeriders in het gareel gedwongen worden is er nog steeds niet. Zo’n systeem is onontbeerlijk. Het siert de supermarkten dat ze bereid zijn hiervoor gezamenlijk keiharde afspraken te maken.

Vraag is wel of dit genoeg is om het benodigde maatschappelijke draagvlak te repareren. Het publiek zal de stuurgroep niet zozeer een pluim geven als zeggen: het werd tijd ook dat er wat gebeurde.

Of registreer je om te kunnen reageren.