Home

Achtergrond 2101 x bekeken laatste update:2 jun 2012

'Niet hoeveelheid maar onzorgvuldig gebruik zorgelijk'

Varkenshouders, pluimveehouders, melkveehouders en kalverhouders mogen per 1 januari alleen nog zelf antibiotica toedienen bij hun vee als ze aan strikte voorwaarden voldoen. Als ze niet aan deze eisen voldoen, mogen antibiotica nog uitsluitend door de dierenarts worden toegediend.

Om toch zelf antibiotica toe te mogen dienen, moet een veehouder een één-op-één-relatie hebben met een dierenarts, een bedrijfsgezondheidsplan, en bedrijfsbehandelplan hebben en er moeten periodieke bedrijfscontroles zijn. De antibiotica mogen alleen op het bedrijf aanwezig zijn als de dierenarts ze heeft voorgeschreven. Voor koppelbehandeling moeten de dieren klinisch onderzocht zijn. Dat geldt ook voor individuele behandeling van aandoeningen die niet zijn opgenomen in het bedrijfsbehandelplan. Voor aandoeningen die wel zijn opgenomen, mag maximaal voor 15 procent van de potentiële patiënten antibiotica aanwezig zijn op het bedrijf. De extra maatregelen komen naast de bestaande reductiemaatregelen.

Staatssecretaris van landbouw Henk Bleker vindt de extra maatregen noodzakelijk, nu uit het onderzoek van de NVWA blijkt dat veel antibiotica onzorgvuldig worden gebruikt. “Het gaat niet alleen om de hoeveelheid antibiotica die wordt gebruikt, maar ook over de wijze waarop. Als blijkt dat op veel pluimveebedrijven de middelen niet volgens de juiste dosering, en de juiste behandelperiode worden gebruikt, is dat een risico voor de volksgezondheid.” De staatssecretaris is geschrokken van onderzoeken van de Nederlandse Voedsel- en  Warenautoriteit (NVWA) over het gebruik van antibiotica bij vleeskuikens en in de kalversector en heeft op basis hiervan besloten aanvullende maatregelen te treffen. “De reductie van het antibioticagebruik gaat niet over de veiligheid van de producten vlees en zuivel. Het gaat over een veilige productiemethode. Er is in Nederland alleen toekomst voor de veehouderij als dit gebeurt via een veilige productiemethode. Onoordeelkundig gebruik van antibiotica is een smet op de veehouderij, waarmee je het maatschappelijk draagvlak voor de sector ondergraaft”, vindt Bleker. Hij ontkent niet dat de nieuwe maatregelen tot hogere kosten voor de veehouderij kunnen leiden. “Uiteindelijk zal minder antibioticagebruik kostenreducerend werken, maar eerst kan het tot extra kosten leiden. Een goede afspraak met de dierenarts is daarom heel belangrijk.” Of de nieuwe regelgeving gevolgen heeft voor de inkomenspositie van de dierenarts kan Bleker niet zeggen. “Ze zullen wel anders moeten gaan werken dan ze nu gewend zijn.”

Naast de strengere maatregelen wordt het handhavingsbeleid ook aangescherpt. “De meeste veehouders doen hun best om het goed te doen. Maar er is een kleine groep die kwaad wil. Die kunnen we gerichteer en strenger aanpakken, tot het stilleggen van bedrijven. Op die manier willen we de bad guys aanpakken. Dat is nodig voor een gezonde veehouderij.”

Bleker verwacht niet dat de maatregelen zullen leiden tot minder dierenwelzijn, omdat veehouders mogelijk besluiten om vee niet meer te behandelen. “Als een koe ziek is en ze heeft antibiotica nodig, dan kan dat gewoon. Gebruik van antibiotica is niet verboden. Maar het moet wel zo min mogelijk, zorgvuldig, correct en accuraat gebruikt worden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.