Home

Achtergrond

Vastgoedmarkt Flevoland stabiel

De vastgoedmarkt in de Flevopolders verloopt redelijk. Vraag is er van akkerbouwers naar losse percelen maar ook complete bedrijven.

Het zijn vaak de kleinere akkerbouwers die stoppen. Deze bedrijven van gemiddeld 30 hectare worden te koop aangeboden en opgekocht door de buurman of derden. Deze bedrijven worden gemiddeld voor 3,5 en 4 miljoen euro in de markt gezet.

De grondprijs varieert in de IJsselmeerpolders. In de Noordoost polder kost een hectare grond tussen de 55.000 en 73.000 euro per hectare. Een hectare grond kost traditioneel in Zuidelijk Flevoland het meest, namelijk tussen 80.000 en 90.000 euro per hectare. De grondprijs is in dit gebied hoger omdat deze regio dicht tegen de randstad aanligt, een aantal grote boeren de vastgoedmarkt domineert en de gemeente Almere druk zet op de grondmarkt vanwege uitbreidingsplannen.

In Oostelijk Flevoland kosten te koop staande percelen tussen de 70.000 en 80.000 euro per hectare. De Wieringermeer is het voordeligst, namelijk tussen de 45.000 - 60.000 euro per hectare. De grondprijs wordt bepaald door het opbrengend vermogen van de grond. De overheersende grondsoort in Wieringermeerpolder is zware zwavel, terwijl kleigrond in de overige IJsselmeerpolders overheerst.

De vastgoedmarkt in de Flevopolders is de afgelopen jaren stabiel. De vraag komt van overwegend akkerbouwers die hun bedrijf willen uitbreiden. Melkveehouders vragen ook wel naar grond, maar in mindere mate in deze regio. De IJsselmeerpolders zijn tenslotte ook overwegend een akkerbouwgebied waar minder melkveehouders zijn. Als complete bedrijven worden gekocht door een ondernemer, verkopen zij vaak het erf met opstallen los door. Het zijn de percelen waar zij interesse in hebben.

Opvallend noemt Mark Onderdijk van VSO Makelaars in Middenmeer de nieuwe groep kopers die op de markt actief is. "We zien meer particuliere beleggers die voorheen hun geld belegde in aandelen en nu de grondmarkt hebben ontdekt. Het beleggen in grond levert gemiddeld 2 tot 2,5 procent rendement op. Boeren doen graag zaken met hun want zij kopen losse percelen of complete bedrijven op en brengen die terug op de markt door het uit te geven in erfpacht of geliberaliseerde pacht, korter of gelijk aan zes jaar." Onderdijk schat in dat bij een op de drie transacties particuliere beleggers betrokken zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.