Home

Achtergrond

In het Noorden wordt gehandeld in grond

Prijzen per gebied zijn nauwelijks nog te geven, zegt VBO-makelaar Jouke Havinga. “Op perceelsniveau worden de prijzen bepaald. Het gebied of de regio lijkt steeds minder van belang.”

De prijs van een perceel wordt bepaald op basis van het opbrengstvermogen van de grond, bereikbaarheid en bewerkbaarheid. De akkerbouwers en melkveehouders zijn het meest actief op de markt om mee te kunnen met het mestbeleid dat onderdeel gaat worden van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Van een prijs is niet meer te spreken per gebied aldus VBO, maar de gemiddelde prijs voor bouwland in Nederland bedroeg in de periode 1 november 2011 tot 30 april 2012 €52.173 per hectare. Een perceel grasland kostte in dezelfde periode €45.192 per hectare. Het aantal transacties in deze periode was 10.595. Ook landelijk gezien wordt er in toenemende mate grond gekocht door particulieren. De meeste transacties vinden nadrukkelijk plaats in de Noordelijke provincies en Flevoland.

Of registreer je om te kunnen reageren.