Home

Achtergrond 12 reacties

Grond tekort

Technische ontwikkeling kan de dieet-verandering in de wereld niet bijhouden.

Op de Groningse universiteit werken maar weinig landbouwkundigen. Toch haalde een van die weinigen, Sanderine Nonhebel, recent alle kranten met een onderzoek naar de vraag naar voedsel in de wereld op lange termijn. Op basis van heel veel gegevens over heel veel gebieden in de wereld over een periode van bijna vijftig jaar concludeerde ze samen met collega’s het volgende.

Als het inkomen stijgt, daalt de bevolkingsgroei. Tegelijk neemt de productiviteit van landbouwgrond sterk toe door betere kennis en technieken. Dat wordt mede veroorzaakt door de trek vanuit het platteland naar de stad, waar de inkomens het eerst stijgen. Boeren die overblijven krijgen meer grond – hun buurman is immers naar de stad vertrokken – ze gaan mechaniseren en ruilverkavelen, daardoor stijgt de productie. Oftewel, als in arme landen de inkomens stijgen, hebben ze daar minder grond nodig, want ze gaan efficiënter produceren voor naar verhouding minder mensen.

Het feest wordt echter verstoord door veranderingen in wat we eten. Bij toenemend inkomen werken we een rijker dieet naar binnen: minder rijst en graan, meer karbonade en biefstuk. We gaan ook meer koffie, thee, bier en wijn drinken en cacao gebruiken. Dat soort producten vergt nu al 7 procent van alle akkerland in de wereld. Een rijker dieet vergt dus meer grond. De conclusie van het onderzoek is dat rond 2050 wellicht 70 procent meer landbouwgrond nodig is dan nu.

Niet de bevolkingsgroei, maar de dieetverandering gaat de druk op landbouwgrond veroorzaken. Chinezen en Afrikanen gaan vanwege stijgend inkomen efficiënter produceren, maar ook luxer eten. Dus landbouwproducten en -grond worden op termijn duurder. Voor voedselproducenten is dat goed nieuws. Het is dus wellicht niet zo slim om in te zetten op de productie van biobrandstoffen, maar op biefstuk en kaas. En koffie. Ik koop binnenkort aandelen Douwe Egberts.

Dirk Strijker, Mansholtleerstoel Rijksuniversiteit Groningen

Laatste reacties

 • Gerjo-Kompier1

  Ik denk dat juist de huidige productie van biobrandstoffen de kans op voedseltekorten in de nabije toekomst verkleind. Je houdt op deze manier productiecapaciteit in stand, die sneller voor voedselproductie ingezet kunnen worden, dan verwaarloosde tijdelijk overtollige landbouwgrond opnieuw voor voedselproductie klaar te maken.
  Bij een dreigend voedseltekort is het probleem sneller verholpen door de graanstroom naar de ethanolbak om te buigen naar de meelfabrikanten, dan een braakliggend stuk grond te bewerken en in te zaaien. In het laatste geval ben je zo een jaar verder voor de oogst binnen is.
  Bij alleen voedselproductie zorgt de handel er wel voor dat de prijzen instorten zodra er voldoende is. En moeten de boeren noodgedwongen hun productiecapaciteit krimpen.
  De biobrandstoffen zijn in mijn ogen het nieuwe landbouwbeleid voor voedselzekerheid i.p.v. met subsidies de productie in stand houden en eventuele overschotten dumpen op een andere markt.
  Sommigen beweren dat de productie van biobrandstoffen honger veroorzaakt. Ik vind dit een beetje te kort door de bocht. Het voedselpakket mag dan iets duurder zijn, maar de markt reguliert zichzelf: als voedsel meer oplevert dan biobrandstof, dan krijg je vanzelf meer voedsel op de markt. De echte honger komt bijna alleen voor in politiek instabiele gebieden, zoals bij oorlogen en andere conflikten. Wie de hongerwinter van 1944-1945 heeft meegemaakt, weet dat het in dit land toen ook geen gezellige periode was.

 • Haye23

  Waar is er een tekort!!!???

 • denker123

  Gerjo-Kompier1,Landbouwgrond terug in gebruik nemen zal vlugger gaan dan ethanolfabrieken stil leggen en afbreken,dan krijgt men te maken met de multinationals zoals Monsanto,Cargill,Dupont en A.D.M. Trouwens tijdens de hoge maisprijzen in 2008 en vorig jaar maakten ze nog meer ethanol,in plaats van de produktie te verminderen om de maisprijs stabieler te houden.Zij hebben belang bij hoge graanprijzen ,met de graanhandel halen ze hun winst,niet met hun ethanolfabrieken.In de V.S. hebben hebben ze het voor elkaar gekregen om tot 15% verplicht bij te mengen met benzine.Het mandaat was 10%verplicht bijmengen en daar boven op vrijwillig ethanol tanken de E85 ,maar deze E 85 wordt vrijwillig bijna niet getankt.De Amerikanen willen vrijwillig geen ethanol tanken wegens de hoge voedselprijzen ,en het rendement van ethanol is 1/3 minder per kilometer dan met benzine Reklame voor biobrandstoffen ziet men hier niet,wel moet meer dan 10% van de bevolking voedselbonnen krijgen.

 • denker123

  2] Biobrandstoffen maken is van fossiele brandstoffen zoals aardolie,aardgas en kunstmest voedselgewassen telen en van deze voedselgewassen terug brandstof maken zonder enig rendement,vermorsen van grondstoffen en bezigheidstherapie Dit is alleen goed voor deze Multinatinals om meer geld te maken,door zoveel mogelijk mais,tarwe en soyabonen te telen ,met behulp van g.m.o.rassen round-up en kunstmest.Zonder de teelt voor biobrandstoffen is dit vergif niet nodig.In de V.S.is schaliegas spotgoedkoop daarmee kunnen zij heel goedkoop ethanol uit graan maken ,in Argentinie en Brazilie is het de kunstmatig laag gehouden olieprijs die de produktie van biodiesel goedkoop maakt,dit wordt daarna uitgevoerd naar de E.U.

  a

 • agratax2

  Alle opmerkingen ter zijde. In Rusland is een enorme trek naar de stad gaande, uit bovenstaande studie zou moeten blijken dat de productie van de Russische landbouw met sprongen om hoog moet gaan. Helaas is de ha opbrengst niet of nauwelijks gestegen ten opzichte van 40 jaar geleden. De stijging per ha heeft niets te maken met het aantal ha per werker dat toeneemt, maar meer met de technologie en de ras verbetering die de laatste decennia heeft plaats gevonden. Als bovenstaand verhaal zou kloppen zou na enorme urbanisatie in Afrika van honger aldaar geen sprake mogen zijn. Helaas is het tegendeel waar.
  Zo zie je maar weer dat je alles kunt bewijzen als je de gegevens maar op de gewenste wijze rangschikt.

 • denker123

  Het percentage van voedselgewassen waarvan biobrandstoffen gemaakt worden is al indrukwekkend,dit zou tot prijsstabilisatie moeten leiden,maar het tegendeel is waar.Sinds het begin van de produktie van biobrandstoffen op grote schaal 10 jaar geleden zijn de mais,tarwe,soyabonen en suikerprijzen nooit zo op en neer gegaan,omdat deze biobrandstoffen te veel voedsel uit de markt halen.In de V.S.40% van de mais en 10% van de soyabonen.In Canada 30% van de mais en 10%van de tarwe,in Argentinie 30%van de soyabonen en 10%van de mais.In Brazilie 20% van de soyabonen en meer dan 50% van het suikerriet.In Europa ethanol uit tarwe en mais,biodiesel uit koolzaad.En nog veel palmolie in zuidelijke staten Dit is tesamen al een grote voedselbuffer.Ondanks deze grote percentages stijgt de olieprijs maar door omdat de hoeveelheid gewonnen biobrandstoffen zo miniem is dat deze geen concurentie zijn voor de olieprijs,van een koppeling aan de olieprijs is in de praktijk geen sprake.

 • denker123

  De goedkope biodiesel uit Argentinie,Brazilie en de V.S.moet zorgen dat aan de steeds hoger wordende Europese bijmengplicht voor biodiesel voldaan kan worden.Zodat in Nederland polders onder water gezet kunnen worden ,en in de hele E.U. landbouwgrond braak gelegd kan worden,de vervuiling veroorzaakt door de produktie van biodiesel is daarmee automatisch geexporteert denkt men.Er is blijkbaar geen financieele crisis in Europa.

 • Mels

  Denker,die is er ook niet,dat wil men ons alleen doen geloven omdat een stel speculanten de verkeerde keuzes gemaakt hebben.De olie markt is in handen van de grootste criminelen die nooit de wet te buiten gaan maar ondertussen via speculatie zelf enorm veel rijker worden en de staatskas spekken,die nog eens extra gespekt wordt door het percentage acijnzen.

 • jampie

  Juist Mels, dat soort mensen beginnen steeds meer de markten te controleren en helaas worden wij er in meegezogen, en op bovenstaand artikel : Afrikanen en efficientie, tja...

 • John*

  sinds de ethanolfabrieken aan de gang zijn worden er teminste weer fatsoenlijke prijzen voor graan en mais betaald.ik zie ook liever meer ethanol dan dat er van het overschot varkens, kippen en melk gemaakt wordt. bij een tekort of als de markt in balans is het mogelijk om alle kosten door te rekenen aan de klant bij overschot moet er geld bij en werk je voor niets. Maak de akkerbouw gewassen nog maar een 50% duurder.

 • denker123

  John,U bent van mening dat er te veel voedingsgewassen zijn voor mens en diervoeding,en dat het overschot maar tot ethanol verwerkt moet worden.Daar denken Sanderine Vonhebel,de V.N.en andere voedselorganisaties heel anders over.Het is hoog tijd dat er een betrouwbare organisatie komt die een onafhankelijk duurzaamheids onderzoek doet of biobrandstoffen wel duurzaam zijn,een onderzoek dat niet gemanipuleerd wordt door Monsanto,Cargill,Dupont A.D.M.en andere ethanol makers.Anders kan de prijskater wel eens heel groot zijn als het ineens niet duurzaam is,en al deze gewassen waar nu biobrandstoffen van gemaakt worden ineens op de voedselmarkt komen.

 • agratax2

  Denker123. Zou het niet net zo verstandig zijn, om afspraken te maken over de hoeveelheid voedsel producten die in voorraad moeten blijven zonder dat ze invloed hebben op de prijsvorming. Er komen meer monden om te voeden en het weer wordt (volgens geleerden) grilliger, dus de kans op mis oogsten neemt toe. Hoe willen we dan zonder goed voorraad beheer? Dit beheer over laten aan speculanten? Dan laten de gevolgen zich eenvoudig raden.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.