Home

Achtergrond 3 reacties

'Polen moeten weten dat ze welkom zijn'

De Haagse wethouder Marnix Norder (Integratie, PvdA) opent maandag in het Museon in de hofstad de expositie De Polen - onze buren. Hij hoopt dat de expositie de Poolse Nederlanders eens op een positieve wijze belicht.

Wat kunnen we zien op de expositie?

,,Het is een tentoonstelling die door middel van filmpjes en foto's inzicht biedt in de achtergrond van de Polen die in Nederland wonen en werken. Het is een expositie over hun herkomst: wat is het voor cultuur, wat lezen Polen voor boeken, wat kijken ze voor films? In Den Haag wonen op dit moment 30.000 Polen. Ik denk dat het goed is dat wij als Nederlanders meer over die mensen te weten komen.''

Het lijkt een opmerkelijke geste. U was degene die in het verleden de discussie over de 'tsunami van Oost-Europeanen' aanzwengelde.

,,Ik heb toen gesteld dat migratie voor Den Haag en Nederland heel veel zegeningen betekent. Maar dat het óók zijn schaduwkanten heeft. Ik wilde dat daar eens in alle openheid over gepraat kan worden, omdat dat de eerste stap is richting het aanpakken van die problemen. Natuurlijk zijn er bepaalde mensen uit Polen die overlast veroorzaken, en worden Poolse vrouwen uitgebuit, ook in onze stad. Maar dat neemt niet weg dat de ruime meerderheid van de Polen een zeer constructieve bijdrage aan onze samenleving biedt.''

Verdienen de Poolse immigranten in deze tijd ook een steuntje in de rug?

,,Jazeker. We moeten juist nu die mensen laten merken dat ze van harte welkom zijn. Ik heb de afgelopen maanden heel vaak bijeenkomsten bijgewoond waar Poolse mensen hun diploma kregen omdat ze Nederlands hebben geleerd. Of ceremonies waarbij genaturaliseerde Polen hun nieuwe Nederlandse paspoort ontvingen. Het is ook goed dat veel Nederlanders een positief signaal willen afgeven. Want veel Polen voelen zich de laatste tijd toch ten onrechte minder welkom in Nederland.''

U doelt nu op het omstreden 'Polenmeldpunt' van Geert Wilders?

,,Ja, en over alle mensen die alleen maar in negatieve termen over migranten spreken. Dat stigmatiseren irriteert me mateloos. Ik ben ook heel blij dat de Haagse gemeenteraad onlangs een motie heeft aangenomen om de afkeur uit te spreken over dat initiatief van de PVV.''

U waarschuwde anderhalf jaar geleden voor de 'tsunami aan Oost-Europeanen'. Heeft dat effect gehad? Zijn de negatieve gevolgen van de migratie inmiddels minder geworden?

,,Ik merk zeker dat het onderwerp beter bespreekbaar is geworden. Het is ook een belangrijk speerpunt van Den Haag om bijvoorbeeld de uitbuiting van Oost-Europese migranten heel hard aan te pakken. Maar ook de Polen staan echt wel open voor de negatieve gevolgen van de grote stroom migranten. We hebben daar regelmatig gesprekken over met de Poolse ambassade. Dat was 3, 4 jaar geleden niet mogelijk geweest.''

Laatste reacties

 • pdenh1

  Er is Dinsdag, 3 april a.s. in de Leest in Waalwijk een symposium omtrent Polen en Moelanders, aanvang 19.30, alwaar een tiental sprekers de positie van Polen en Oost-Europenanen zullen belichten. In Waalwijk alleen al werken 800 Polen;
  Yvonne Marechal. de Poolse consult zal openen, een D66 2de kamerlid zal eveneens actie de presence geven.Iedereen is van harte welkom op dit symposium, door de regionale D66 georganiseerd.

 • pdenh1

  het moet zijn consul i.p.v. consult en acte i.p.v. actie; sorry

 • aarthamstra1

  Polen we kunnen niet zonder. Waarom omdat we het (vieze) zware werk niet zelf willen doen. Anno 2012 nog altijd een vorm van slaven arbeid, als D66 daar trots op zijn.?? Beter zou het zijn hier al die luie werklozen aan het werk te zetten.
  Ja LUI als ze willen kunnen ze morgen voor het zelfde loon het werk van de gastarbeiders overnemen. Nee D66 roept Hollanders vooral op te studeren op kosten van de staat.Hoef je geen werk te doen die je niet aan staat .De staat (burger) betaald je wel. De oplossing onder aan de arbeidsladder beginnen Iedereen al gelang de leeftijd en vraag en inzet promotie.
  Als dan de markt nog arbeid vraagt de gastarbeider op de zelfde manier mee laten doen,Dat zou D66 waardig zijn . Nu promoten ze slaven arbeid. Met het valse argument we hebben je lief. Help ze in hun land aan goed werk, Zorg er voor dat ze niet in hun land uit geknepen worden door MULTINATIONALS als RABO/Z.L.T.O. dan help je de gastarbeider echt.

Of registreer je om te kunnen reageren.