Home

Achtergrond

Kleine plusjes keren zuivelmarkt niet

Wie hoopt op snel verbeterende grondstofprijzen in de zuivelsector, moet toch nog even geduld hebben. De enige zuivelgrondstofprijzen die deze week aantrokken zijn die voor room en magere melk. Veehouders hoeven daar evenwel niet de hoop uit te putten dat het melkgeld de komende tijd zal stijgen.

Room werd deze week alleen duurder (prijs 3.800 euro per ton) omdat het te goedkoop was ten opzichte van boter. De prijs van boter staat helaas voor de boer licht onder druk. Melkvet is nog altijd niet erg goed gevraagd en zicht op een omslag in het marktsentiment is er voorlopig niet.

Eiwit doet het relatief gezien beter, maar ook de prijs van kaas blijft onder druk staan. De prijzen voor weipoeder blijven op een stabiel hoog niveau van ongeveer 950 euro per ton staan. Dat is geen record, maar nog altijd wel een kleine 600 euro per ton meer dan rond dezelfde tijd van het jaar in 2009. Maar toen was weipoeder dan ook nog niet echt ontdekt door de voedingsindustrie.

Wat de gevolgen zijn van de ontwikkeling sindsdien is terug te lezen in de jaarcijfers van de vleeskalverintegraties. Zij kregen te maken met enorm stijgende voerkosten en kelderende marges.
De markt voor melkpoeders blijft een beetje onbestemd stabiel. Exporteurs hadden de laatste weken last van de harder wordende euro, maar zien deze munt nu weer wegzakken tegenover de dollar.

De melkveehouderij kan voor de komende tijd het beste hopen op een dalende productie en meer optimisme over de wereldeconomie.

Prognose: dalende prijzen

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.