Home

Achtergrond 1 reactie

De Lange: voorstellen Ciolos lijken op stalinistische planeconomie

De voorstellen van EU-commissaris Ciolos voor vergroening van de bedrijfstoeslagen vindt Europarlementariër Esther de Lange stalinistische trekjes vertonen. Wat Lenin en Stalin niet is gelukt, probeert EU-landbouwcommissaris Ciolos als nog te doen: het van bovenaf dirigeren van boeren. Dat constateert Europarlementariër Esther de Lange (CDA).

De Lange en haar EVP-fractie verzetten zich krachtig tegen de vergroeningsvoorstellen van de Roemeense commissaris. Die vertonen stalinistische trekjes, zei ze deze week in Giessenburg waar LTO Noord en de regionale Rabobank gezamenlijk een druk bezocht seminar hielden over het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Terwijl zij op een scherm een wapperende rode Sovjet-vlag met hamer en sikkel projecteerde haalde De Lange fel uit naar de voorstellen van de Roemeen Ciolos om een deel van de toeslagen alleen te verlenen wanneer boeren 7 procent van hun akkers in natuurbraak leggen, drie gewassen in het bouwplan hebben en blijvend grasland niet omzetten in akkers. Boeren kun je niet lastig vallen met deze van boven opgelegde maatregelen, vindt ze.

Mét u verzetten velen zich tegen Ciolos’ vergroeningsvoorstellen. Hoe verklaart u dat hij tot nu toe ogenschijnlijk onverzettelijk vasthoudt aan voorstellen die de eindstreep niet gaan halen?
Esther de Lange: ”Op andere onderdelen van zijn voorstellen toont hij wel enige flexibiliteit, maar in die vergroening heeft hij zich inderdaad enorm vastgebeten. Ik denk omdat hij bang is dat hij van andere maatregelen om de landbouw te vergroenen de naleving op bedrijfsniveau niet goed kan controleren. Hij is kennelijk bang voor problemen met de Europese Rekenkamer. Toch moet hij bewegen. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet aanvoelt. Kennelijk wil hij dat nu nog niet doen.”

U maakt een vergelijking met Stalin en Lenin die probeerden de Sovjet-Russische landbouw van bovenaf te dirigeren, wat zelfs hun niet gelukt is. Waarom deze vergelijking?
”Omdat het mij en mijn fractie stoort dat Ciolos twee dingen in de schaduw zet die in de schijnwerper horen te staan. Hij tast het ondernemerschap aan door voor te schrijven wat boeren moeten doen. Ik zeg: bemoei je niet met de bedrijfsvoering. Het tweede punt is dat hij de voedselzekerheid op een zijspoor heeft gezet terwijl die een hoofdzaak zou moeten zijn. ”

Maakt u een toespeling op een restant van Roemeens communistisch gedachtegoed dat Ciolos niet van zich heeft afgeschud?
”Nee, dat wil er helemaal niet mee zeggen. Wel stel ik vast dat dit soort dirigistische plannen in een EU van 2012 kennelijk nog steeds niet tot het verleden horen. Het is wel zuur dat Ciolos uit een land als Roemenië juist beter zou moeten weten. En ik ben niet de enige die deze vergelijking maakt. Het zit meer mensen erg hoog dat Ciolos denkt dat hij op vele details van bedrijfsniveau kan ingrijpen”.

Is die vergelijking niet een beetje cru? Stalin heeft in de jaren 30 van de vorige eeuw miljoenen zelfstandige boeren geliquideerd die zich verzetten tegen de collectivisatie van de landbouw. Ziet de door de plannen van Ciolos ook grote aantallen bedrijven sneuvelen?
”In díe zin wil ik die vergelijking niet maken. Wél vind ik de plannen dirigistisch en erg lijken op de vijfjarenplannen uit de communistische planeconomie van die tijden. Ze zijn niet gericht op ondernemerschap.”

Foto

Henk Dokter

Eén reactie

  • no-profile-image

    Naar mate de bureaucratie binnen ons bestel een belangrijkere rol is gaan spelen, zijn er steeds meer wat De Lange noemt Stalinistische trekjes onstaan binnen het beleid. Nu dus het voorschrijven van het bouwplan en het percentage braak of het percentage Fosfaat in veevoer. Alle voorstellen zijn gericht op macht van burelen want er zijn geen maatregelen genomen (nodig of niet) die niet of heel moeilijk controleerbaar zijn. laten we een rekensom maken 7 % natuurbraak en een gedicteerd bouwplan om je steun bedrag veilig te stellen. Betekent dit niet een gelijk of hoger bedrag aan inkomensderving? Als mijn bewering klopt, is Brussel in één klap verlost van de steungelden, iedere weldenkende boer zal dan zijn bedrijf optimaliseren / maximaliseren en de steungelden in Brussel laten . Minder paier werk en minder stress door dictaat van besluitloze politiek en bureaucraten.

Of registreer je om te kunnen reageren.