Home

Achtergrond

Boeren kunnen 9 miljard mensen voeden

Geneve - Gilles Boumeester en Carel van der Hamsvoort zijn respectievelijk Global Head Food & Agri Coverage en Global Head Food & Agribusiness Research and Advisory bij Rabobank. Zij spraken woensdag op een internationale conferentie van The Economist in Genève met politici, wetenschappers en het bedrijfsleven over de vraag hoe in 2050 9 miljard mensen genoeg te eten krijgen.

Wat is in de kern van jullie boodschap?
Gilles Boumeester: “De voedselproductie moet omhoog. En de spelers die daarbij een belangrijke rol hebben, zijn de bedrijven die producten afnemen van de boer en die grondstoffen en kapitaal verstrekken aan agrariërs. Boeren moeten opgeleid worden en het vak moet aantrekkelijk blijven. We hebben te maken met vergrijzing, maar er moeten voldoende mensen blijven die actief blijven in het vak van de voedselproductie.”

Waarom is er verandering nodig?
Carel van der Hamsvoort: “De laatste twintig jaar heeft het met name bij de oliezaden en granen ontbroken aan investeringen in productiviteit. Daar was ook geen noodzaak toe, want er was voldoende voorraad op de wereldmarkt. Sinds de eeuwwisseling komt die onderinvestering pijnlijk naar boven. Tot twee jaar geleden vond iedereen eigenlijk dat het de taak van de overheid was in de productiviteit te investeren, maar sinds de prijsstijgingen van twee jaar geleden zien we een kentering. Het bedrijfsleven zelf ziet de noodzaak om daar geld in te steken.”

Gebeurt dat al?
Van der Hamsvoort: “Ja. Zuivelbedrijf Nestlé heeft bij voor beeld in 3500 dorpen in Pakistan koeltanks geplaatst voor de lokale melkveehouders. Dat was een taak die vroeger typisch bij de overheid werd neergelegd. Nu doet het bedrijf dat zelf om zich te verzekeren van aanvoer. Het is in het belang van Nestlé dat de boeren een goede boterham kunnen verdienen. Het bedrijf moet investeren in een duurzame relatie.”

En wat doet de Rabobank zelf?
Van der Hamsvoort: “Wij helpen in vier landen lokale banken bij het professionaliseren van hun kredietverlening, zodat lokale boeren toegang krijgen tot kredieten.”
Boumeester: “En we zitten met het bedrijfsleven en overheden internationaal om tafel, om de ogen te openen dat verandering nodig is. Sommige overheden leggen nog steeds belemmeringen op. Neem Argentinië. Daar geldt een exportheffing van 35 procent. Lokale boeren vertellen ons dat ze de productie met 45 procent kunnen opvoeren, als de heffing wordt afgeschaft.”

Blijft u optimistisch?
Boumeester: “Ja. Het is mogelijk genoeg eten te produceren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.