Home

Achtergrond

Polderen is enige weg voor beroepsgroep uit de polder

Het polderen is weer terug in de Nederlandse politiek. Het kabinet Rutte II heeft deze week een eerste poging gedaan om samen met de sociale partners, waaronder ook LTO Nederland, tot een plan van aanpak te komen om de huidige crisis aan te pakken.

Naar voorbeeld van het Akkoord van Wassenaar uit 1982, wil ook het huidige kabinet samen met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers een oplossing zoeken voor de crisis. In Wassenaar sloten toenmalig premier Ruud Lubbers namens het kabinet een akkoord met de sociale partners over loonmatiging. Namens de  landbouworganisaties tekende Joris Schouten het akkoord, dat zeker heeft bijgedragen aan het einde van de crisis.
Het huidige kabinet kiest voor een vergelijkbare aanpak: met alle partijen aan tafel, op zoek naar een oplossing. “Doel van het eerste overleg was dat we elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken. Alleen dat is een basis voor vertrouwen”, zegt premier Mark Rutte na afloop.

Het kabinet toonde bij het eerste overleg zijn goede wil, door 100 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor de aanpak van werkloosheid en voor projecten in de bouw. Ook wordt de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwkwaliteit, milieu en lokale verordeningen versoepeld.
Al met al is een eerste stap gezet, de partijen zitten weer aan tafel en zijn vooralsnog positief. Gevoeligheden zijn dan ook nog niet écht aan bod gekomen. Eerst is het tijd om vertrouwen te winnen. Hoewel de agrarische sector door het huidige kabinet wordt gezien als één van de economische zaken, zit LTO-voorzitter Albert Jan Maat toch aan tafel. De macht die hij aan tafel heeft is beperkt. Andere deelnemers aan het gesprek, zoals de vakbonden en VNO-NCW vertegenwoordigen aanzienlijk grotere beroepsgroepen.

Maar Maat zit ook zeker niet voor spek en bonen aan tafel. Hij heeft met de exportcijfers en de recente inkomenscijfers van het LEI gunstige kaarten. De land- en tuinbouw is de belangrijkste exportsector en ondanks de negatieve vooruitzichten voor de economie voor 2013, lijkt er voor de export toch een plus in te zitten. “Met onder meer een aanzienlijke export van de agrosector heeft de Nederlandse economie zich in de afgelopen periode boven water gehouden”, aldus Maat.

Hoewel de sector relatief klein is, zijn de wapenfeiten de moeite waard. Toch lijken de gesprekpartners niet direct geneigd om veel voor de sector te gaan doen. Het beperken van negatieve maatregelen zal de belangrijkste taak voor Maat worden in het overleg. Wellicht is er, door samen met andere organisaties tot gezamenlijke doelen te komen, toch wat ruimte. De zonnepanelen als vervanging van asbestdaken is hier een mooi voorbeeld van: gunstig voor de bouw-  en energiesector én positief voor de landbouw. Voor echt resultaat zal Maat dus voor het grote polderoverleg moeten 'polderen' met andere gesprekpartners om tot succes te komen. "Polderen ligt ons wel, gezien de locatie waar onze beroepsgroep zijn werk doet", zei Maat na het eerste overleg.

Of registreer je om te kunnen reageren.