Home

Achtergrond

Klimaatverandering soms goed voor landbouw

Kopenhagen - De klimaatverandering is lang niet altijd ongunstig voor landbouw. In delen van de wereld, waaronder Noordwest-Europa, pakt ze juist goed uit voor de agrarische productie.

Dat blijkt uit een rapportage van het Europese milieubureau EEA in Kopenhagen. Opwarming leidt tot een langer groeiseizoen en noordwaartse uitbreiding van teeltgebieden, bijvoorbeeld van mais. Tussen 1992 en 2008 is de lengte van het groeiseizoen voor een aantal teelten toegenomen met ruim 11 dagen gemiddeld. Deze verandering gaat nog verder door, is de verwachting.

Gewassen zoals granen komen eerder in bloei. IOok is de oogst eerder in het seizoen, waardoor meer tijd overblijft voor nateelten. Wel kan bij granen de fase van de korrelvulling korter worden, wat een nadelig effect heeft op de opbrengsten.

Er is tegelijk ook meer kans op extreme droogte of wateroverlast. Dit leidt met name in Zuid-Europa tot vermindering van opbrengsten. In grote lijn zijn de effecten in Noord-Europa positief, en voor Zuid-Europa negatief. in Spanje, Portugal en Italië zal de behoefte aan irrigatiewater toe- en de beschikbaarheid ervan afnemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.