Home

Achtergrond

Taks

Taks is populair. Tenminste als je het afmeet aan het aantal keren dat het woord de laatste tijd gebruikt wordt. Vleestaks, forensentaks, ecotaks, takshaven, smartphonetaks, tablettaks.

Taks heeft met belastingen te maken en roept daardoor bepaalde gevoelens op. Niet zulke positieve gevoelens over het algemeen.

Dat is ook de reden waarom je het woord steeds vaker ziet. Ben je ergens tegen, noem het dan taks en de voorgestelde maatregel is bij voorbaat negatief geladen.

Twee prachtige voorbeelden zijn de vleestaks en de forensentaks. Beide voorstellen hebben het niet gehaald, met name door gebruik te maken van het negatief getinte woord taks. Politici voeren immers liever geen impopulaire maatregelen in.

Naast taks worden voorstellen die men niet ziet zitten ook wel van de uitgangen -boete en -heffing voorzien. Taks vind ik mooier, maar dat zal wel met mijn achtergrond als fiscalist te maken hebben.

In goed Nederlands heet deze techniek tegenwoordig framing. Bij framing worden woorden en beelden zo uitgekozen dat bepaalde aspecten van het beschrevene worden uitgelicht. Bij taks bijvoorbeeld, wordt de aandacht gevestigd op de kosten. Eventuele positieve aspecten van de voorgestelde maatregel blijven hierdoor op de achtergrond. Boeren moeten zich hier bewust van zijn.

Framing kan ook positief uitwerken. Denk bijvoorbeeld aan reclames met dartelende koeien in de wei. Of de blije olijvenstampende bejaarden in de reclame voor olijfolie.

De agrarische sector is erg afhankelijk van beeldvorming. Voedsel en dierenwelzijn gaan de consument nu eenmaal aan het hart. Een goed voorbeeld is de populaire term plofkip. Het beeld dat je krijgt bij plofkip is zo negatief, dat daar mijn inziens geen reclamecampagne (Kip, het meest veelzijdige stukje vlees) tegenop kan. De bedenkers van de plofkipcampagne hebben zelfs een prijs gekregen.

Natuurlijk is geen enkele communicatie volstrekt objectief. Iedere uitspraak kent wel een zeker frame (denkraam) van veronderstellingen die eronder verborgen zitten. Anders dan bij het gebruik van argumenten als overtuigingsmiddel, gaat het bij framing vooral om de associaties bij het beeld, de beeldvorming.

Wees hiervan bewust en maak er gebruik van.

Ik stel het volgende voor als u ergens tegen bent: noem de voorgestelde maatregel taks en de kans is groot dat het voorstel niet doorgaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.