Home

Achtergrond 3 reacties

Hoofdpunten van het regeerakkoord

 • De regering wil het budget voor het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid verlagen en meer geld uittrekken voor innovatie en duurzaamheid
 • De productschappen worden opgeheven. Publieke taken van de productschappen gaan naar het ministerie van Economische Zaken
 • De Ecologische Hoofdstructuur wordt inclusief verbindingszones alsnog aangelegd, eventueel in een langzamer tempo
 • Dierenwelzijn wordt verder verankerd in het veehouderijbeleid. Basis hierbij is de Commissie Van Doorn.
 • De term ‘landbouw’ verdwijnt uit de naam van het ministerie. Landbouwbeleid valt onder het Ministerie van Economische Zaken.
 • Het budget voor de SDE+-regeling wordt verhoogd. Doelstelling is dat alle energie in 2050 in Nederland duurzaam is.
 • De Hedwigepolder wordt definitief onder water gezet
 • Er wordt toegewerkt naar vijf regionale overheden en het afschaffen van de Waterschappen in de huidige vorm. Deze worden op termijn ondergebracht in de vijf landsdelen.
 • De accijns voor diesel wordt verhoogd met 3 cent per liter naar ongeveer 46 cent per liter, per 1 januari 2014.
 • Het budget voor het topsectorenbeleid wordt verlaagd
 • Er komt geen norm voor megastallen. Regels voor grootschalige veehouderijbedrijven worden mogelijk aangescherpt als hier vanuit volksgezondheid aanleiding voor is.
 • Dierverwaarlozing en dierenmishandeling wordt zwaarder gestraft.

Laatste reacties

 • politiek

  Veel beter wordt de verduidelijking inzake belangenbehartiging. Productschappen opheffen dus. De productschappen , (semie)overheid, hadden al een werkwijze de laatste jaren , gaat alles wel conform wetgeving ? en streven van overheid. Minder antibioticagebruik dus en minder gebruik (pro)hormonen. De invloed van bestuurders uit bedrijfsleven was was veel te groot Zoals bestuurders uit (Z)LTO, belangenverenigingen zoals NVV,slagersbonden, handelarenbonden,vleessectoren, enz. enz. Slagers die het eigen vlees keuren ! ? . Tevens zal er ook een forse besparing zijn op kosten en ambtenaren.

 • Marco22

  'Tevens zal er ook een forse besparing zijn op kosten en ambtenaren.'
  Dat zal nog moeten blijken. Vraag is ook wat er met de opgepotte vermogens >Boerengeld wordt gedaan.

 • politiek

  agmmac, Dat opgepotte vermogen waar u over spreekt zal zeer snel verdampen. Het vermogen of kapitalen van productschappen en b.v. een (Z)LTO zal echt niet ten gunste komen van de basis die het opgebouwd hebben. De boeren dus. Die kapitalen gaan naar bestuurders,ambtenaren, ondernemingsraden en verliesgevenden innvesteringsmaatschappijen zoals b.v. een VION en andere investeringen in buitenland. Ondenkbaar is dat de huidige bestuurders/ambtenaren ondernemingsraden in de huidige vorm hier iets onder zullen leiden. En uiteraard , de schulden van dit falen licht al bij het huidige kabinet wat nog maar net actief is ! .

Of registreer je om te kunnen reageren.