Home

Achtergrond

Van Drie hoopt op opening Arabische markt

Apeldoorn – Voor de Nederlandse vleeskalverhouderij is het staatsbezoek van koningin Beatrix aan Oman en de Verenigde Arabische Emiraten (VAR), dat deze week start, van groot belang. Dit zegt Henny Swinkels, directeur corporate affairs van de VanDrie Group.

Een succesvol staatsbezoek kan een belangrijke nieuwe afzetmarkt openen voor met name blank kalfsvlees, het topsegment van de Nederlandse vleeskalverhouderij. Volgens Swinkels is dit van groot belang, ”want de blankvleessector blijft de motor van de hele kalfsvleessector.”

Bij een eerder staatsbezoek aan de Golfregio, begin 2011, kon alleen een opening van de markt in Qatar worden bereikt. Een gepland staatsbezoek aan Oman en de VAR kon vanwege de sociale onrust daar niet doorgaan. De afzetmarkt in de regio zit dicht voor Nederlands rundvlees als gevolg van de BSE-crisis eind jaren negentig van de vorige eeuw.

Hoewel de markt in Qatar in principe open is voor Nederlands rund- en kalfsvlees, is er nog geen export op gang gekomen. Daarvoor moeten eerst de markten van de VAR en Oman ook open gaan. Deze landen hanteren een gezamenlijk importbeleid.

Is de markt in de drie Golfstaten eenmaal open, dan verwacht Swinkels ook extra vleesafzet in buurlanden, zoals Saoedie-Arabië. De markt in deze regio is des te belangrijker nu de afzet in met name Zuid-Europa mogelijk meer onder druk komt. Toch is VanDrie niet pessimistisch over de verkopen van blank kalfsvlees in Europa. ”We merken dat de koopkrachtiger segmenten in bij voorbeeld Midden- en Oost-Europa steeds vaker vragen naar kalfsvlees.”

Swinkels ziet de groei van het jong rosé-segment in de Nederlandse kalverhouderij niet als een bedreiging voor de blankvleessector. ”Beide segmenten vullen elkaar aan. De kopers van jong rosé-vlees zijn vaak een ander publiek. Soms overlappen de segmenten elkaar ook, maar het blanke kalfsvlees is en blijft het premium-segment. Zonder dat segment kan de kalfsvleessector zich op termijn niet blijven onderscheiden van het jonge rundvlees en gaat de meerwaarde de hele sector verloren.”

De grootste bedreiging voor de productie en rendementen in de blankvleessector zijn de hoge prijzen voor zuivelgrondstoffen, erkent hij. Toch ziet hij het niet alleen als negatief dat steeds meer ingrediënten uit met name wei verkocht worden voor menselijke consumptie. ”De kalfsvleessector bestaat vanouds bij gratie van de verwaarding van restproducten uit de melkveehouderij. Dat zal nu niet anders worden. Ook nu blijven reststromen over. Door onze kennis van de producten kunnen wij uit de nieuwe situatie dus ook weer een voordeel behalen. ”

Volgens Swinkels is de VanDrie Group inmiddels volop bezig om zich aan te passen aan de veranderende grondstoffenmarkt en wordt geïnvesteerd in aangepaste voerproductie.

Of registreer je om te kunnen reageren.