Home

Achtergrond 1 reactie

Suikerprijs stabiel ondanks grote oogst

Veel analisten spraken eind vorig jaar de verwachting uit dat de suikerprijs dit jaar gaat dalen. Veel landen hebben goed geoogst, waardoor de beschikbaarheid van suiker toeneemt.

Maar tot nu toe valt het mee. De suikerprijs op de termijnmarkt in Londen staat op vrijwel hetzelfde niveau als begin dit jaar. Eén van de oorzaken is het beleid van de VS. Dat land heeft de invoerheffing op buitenlandse ethanol opgeheven. Daardoor wordt het interessant voor Brazilië om ethanol naar de VS te verschepen. Brazilië, de grootste suikerproducent ter wereld, maakt ethanol uit suiker. Dat is goedkoper dan ethanol uit mais, zoals de VS produceert. Als Brazilië meer ethanol produceert blijft minder suiker over voor de voedingsmarkt.

De wereldvoedselorganisatie FAO constateert dat suiker de laatste vijf maanden van vorig jaar voortdurend in prijs is gedaald aangezien de globale productie toeneemt. De suikerprijzen die de FAO opneemt in de wereldvoedselindex daalden in december 4 procent ten opzichte van november. In juli stond de suikerprijs in de index op recordhoogte. Nu ligt de suikerprijs 14 procent lager dan in juli.

De druk op de suikerprijs wordt vooral veroorzaakt door goede oogsten in de EU, India, Thailand en Rusland. Rusland heeft van 1 augustus vorig jaar tot 11 januari 4,9 miljoen ton suiker geproduceerd. Dat is 81 procent meer dan vorig jaar, toen de suikerbieten zijn verschrompeld door droogte. Maar ondanks al deze berichten over een grote suikerproductie blijft de suikerprijs tot nu toe stabiel.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Brazilie heeft vorig jaar de bijmengplicht van ethanol met benzine verlaagd omdat er te weinig suiker is voor ethanolproduktie,door tegenvallende suikeropbrengsten.Dit komt door de uitputting van de suikerrietplantages,wegens het effiecientere produktieproces van ethanol uit rietsuiker.De gebruikte rietstengels worden gebruikt als brandstof voor het produktieproces De keerzijde is dat het organischestof gehalte van de rietsuikergronden dramatisch terug loopt en alle mest met kunstmest aangevult moet worden,dierlijke mest is er niet beschikbaar ook geen vruchtwisseling.De suikeropbrengsten zullen nog verder terug lopen.De ethanol uitvoer van brazilie is van 2008 tot 2010 met 75% afgenomen,hoe kunnen ze dan exporteren naar de V.S. ????Het is een zeepbel de ethanolproduktie uit voedsel gewassen.Alle wetenschappers hebben biobrandstoffen uit voedselgewassen al lang afgeschreven,het is alleen een middel om de suikerprijzen hoog te houden tot de overheid er achter komt dat deze ethanolproduktie niet duurzaam is.

Of registreer je om te kunnen reageren.