Home

Achtergrond

Schenk: nieuwe wet maakt geen natuur

De oppositiepartijen PvdA, D66 en Groen Links hebben een initiatiefwet onder het motto Mooi Nederland gepresenteerd, dat een alternatief zou kunnen zijn voor de Natuurwet van staatssecretaris Bleker. LTO Nederland ziet niet te wachten op het politieke signaal van links Nederland. Blekers wet kan heel goed voldoen, zegt Siemjan Schenk namens LTO Nederland.

Wat vindt u van het initiatief van de drie partijen?
”Ze zullen hun eigen politieke motieven hebben om op dit moment met hun plan te komen. Het lijkt een welles-nietes-discussie te worden tussen links en het kabinet. Daar ga ik verder niet over. Maar die discussie helpt de natuur niet. En de natuur is ook niet geholpen met nieuwe wetgeving. De Natuurwet van Bleker kan op punten ook verbeterd worden, maar wij vinden het wel een goede gedachte dat de staatssecretaris er voor kiest de eisen die de Europese Unie aan ons stelt als een basis vast te leggen in de Natuurwet. Daar steunen we hem in.
En als we dan straks nog meer willen, kunnen we dat bij voorbeeld regelen in de omgevingswet. Ik denk niet dat je met het stapelen van wetgeving betere natuur krijgt.”

Hoe moet het dan wel?
”Als je echt iets wilt bereiken, zal je de dialoog aan moeten gaan met alle partijen die actief zijn in de groene ruimte. Met LTO Nederland, met Staatsbosbeheer en andere partijen met wie wij samen een manifest hebben opgesteld voor de groene ruimte.
Ik weet ook wel dat een wet nodig is. Maar we weten met zijn allen ook dat er nauwelijks geld is. Dat moet je toch met alle partijen om tafel om te zien wat er nog mogelijk is.
Daar valt met ons over te praten. Als het gaat om investeringen in het landelijk gebied, willen wij ook verbeteringen. Maar wij zeggen: stop het gevecht, ga de dialoog aan.”

Of registreer je om te kunnen reageren.