Home

Achtergrond 1 reactie

Nuka-inzameling wacht op herschikking

De inzameling van nuka's in Nederland loopt op zich goed, maar niet altijd even efficiënt. De verzamelketen telt heel veel schakels. Ook roept de uitbetaling naar kleur steeds meer vragen op.

Tussen de verkoopprijs van een nuchter kalf af melkveebedrijf en de aankoopprijs door een vleeskalverintegratie zit zo’n 30 tot 45 euro per dier. Van deze marge leeft een deel van de 350 erkende veehandelaren in Nederland, 58 erkende verzamelcentra en nog twee veemarkten.

Voor een jaarlijkse aanvoer van zo’n 600.000 stierkalfjes is dat behoorlijk veel. Om het alleen bij de verzamelcentra en veemarkten te houden: verdeeld over deze centra komt de wekelijkse omzet neer op zo’n 200 kalveren per centrum. Dat is vriendelijk uitgedrukt niet veel. Deze centra bestaan doorgaans echter niet alleen van het inzamelen van kalveren. Het selecteren van buitenlandse kalveren gebeurt echter net over de grens. Voor veel handelaren geldt hetzelfde: kalverhandelaren zamelen ook andere dieren in. Daarbij werkt een deel van de handelaren tegen een tamelijk lage vergoeding. Dat komt omdat nogal wat van die handelaren gepensioneerd of bijna gepensioneerd is en werk en hobby combineren. Dat is ook terug te zien in de noteringscommissies van de veemarkten. Daarin zit een groot aantal pensioengerechtigden.

De vraag is of dit systeem op langere tijd houdbaar is. Voor de integraties zijn de inzamelkosten misschien niet extreem hoog – al is 60 verzamelplaatsen voor in feite twee integraties en nog een aantal vrije mesters wel vrij veel. Voor melkveehouders die nuka’s te verkopen hebben, kunnen de opbrengsten per kalf misschien wel omhoog. Dat zal dan wel ten koste gaan van de tussenhandel.
Sommige grote kalverhandelaren lopen al rond met heldere ideeën over efficiëntere inzameling. Ze denken over de aankoop van kalveren via internet – tegen een transparante prijs – of over het laten aanbrengen van nuchtere kalveren tegen vergoeding.

Een andere, net zo interessante kwestie bij de prijsvorming van nuka’s is de indeling in klassen. Nu worden nuka’s nog ingedeeld naar huidskleur en type en vervolgens naar kwaliteitsklassen. Dat is ook volgens kalverhandelaren niet meer in overeenstemming met de realiteit. Uitbetaling naar type vleesproductie zou beter zijn. Vrije mesters met rosé-kalveren betalen gemiddeld 10 à 15 euro meer per dier dan de blankvleesintegraties.

Eén reactie

  • no-profile-image

    veehouders

    We moeten niet klagen ,ze halen ze twee keer week op .
    En we krijgen goeie prijzen ,wat willen we nog meer.

Of registreer je om te kunnen reageren.