Home

Achtergrond

'Niet twijfelen, meteen de dierenarts bellen is het advies'

Het Schmallenberg-virus houdt de gemoederen van veehouders en dierenartsen flink bezig. Volgens Caroline Huetink van dierenartsenvereniging KNMvD hebben dierenartsen behoefte aan informatie over het virus. "Aan veehouders adviseren we om snel te dierenarts te bellen."

Rond de 240 dierenartsen kwamen af op de bijeenkomst die de dierenartsenvereniging KNMvD dinsdagmiddag organiseerde. “Er leven veel vragen, bij veehouders maar ook bij dierenartsen. We merken dat veel veehouders ongerust zijn over wat er komen gaat”, zegt Caroline Huetink, voorzitter van de Vakgroep Gezondheid Herkauwers van de KNMvD.

Veel dierenartsen willen de ongerustheid bij de veehouders voor een deel wegnemen door goed op de hoogte te zijn van de huidige kennis over het Schmallenberg-virus. De behoefte aan informatie is daarom zeer groot. Tijdens de bijeenkomst gaven onderzoekers van de Gezondheidsdienst voor Dieren en het CVI Lelystad presentaties over de huidige stand van zaken en de onderzoeken die nog lopen. Christianne Bruschke, de hoogste veterinair van het ministerie van ELI was ook aanwezig op de bijeenkomst en informeerde de aanwezigen over de beleidsmatige aspecten rondom dierziekte-uitbraken.

"Voor dierenartsen is het emotioneel zwaar om dode lammetjes en kalveren te verlossen en in veel gevallen in stukken uit het moederdier te verwijderen. Het zijn daarom emotionele tijden voor zowel de veehouders en dierenartsen", aldus Huetink. Meteen de dierenarts bellen als tijdens het afkalven vermoedens bestaan over een afwijkende vrucht is op dit moment het belangrijkste advies van de dierenartsenvereniging. Dit is nu zeer belangrijk omdat de komende weken - naar verwachting - meer misvormde kalveren worden geboren.

Het verlossen van deze dieren met misvormde en kromme poten verloopt moeizaam. Dit kan een gevaar opleveren voor het moederdier. In sommige gevallen (zeker als het kalf leeft) kan een keizersnede noodzakelijk zijn. "Of dit ook betekent dat dierenartsen de komende tijd meer keizersnedes bij runderen gaan uitvoeren weet ik niet. Dat is moeilijk in te schatten. Het is in ieder geval belangrijk om snel te handelen", zegt Huetink.

Het wachten is nu op een vaccin, maar dat is in ieder geval niet op korte termijn beschikbaar. Door de samenwerkende veterinaire instituten wordt hard gewerkt aan het vergaren van meer kennis over het Schmallenberg-virus. Huetink: “Tot die tijd baseren de dierenartsen hun adviezen op de kennis over uitbraken met soortgelijke virussen (Akabane virus in Australië bijvoorbeeld). Tijdens de uitbraken van dit virus werd door de dierenartsen aan de veehouders gecommuniceerd om alert te zijn. : Als het knuttenseizoen losbarst adviseren we een goede knuttenbestrijding toe te passen", zegt Huetink.

Of registreer je om te kunnen reageren.