Home

Achtergrond

Molensteen Wieringerrandmeer werd steeds zwaarder

Haarlem - Het Wieringerrandmeer, het prestigieuze project dat de Kop van Noord-Holland nieuwe schwung moest geven, is uiteindelijk een molensteen om de nek van de provincie geworden.

Toen duidelijk was dat het project nooit financieel rond zou komen, besloot het provinciebestuur overhaast afscheid te nemen van het project, wat mogelijk een extra kostenpost opleverde van 10 miljoen euro. Dat blijkt uit het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de besluitvorming rond het Wieringerrandmeer. Het rapport is gemaakt op verzoek van het provinciebestuur.

De Rekenkamer keek naar de omvang en de risico's van het project en de verdeling van de risico's tussen de betrokken partijen (overheid en bedrijven), hoe het project werd gefinancierd en hoe uiteindelijk het project is afgeblazen. De Rekenkamer zegt dat de provincie veel eerder dan in 2010 had kunnen concluderen dat het project, waarbij meer dan 500 hectare lanbouwgrond is aangekocht, niet rond te krijgen was. De provincie is er willens en wetens in meegegaan. Volgens de Rekenkamer waren zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten voldoende geïnformeerd over de omvang van de risico's en de lasten voor de provincie.

Bij het afblazen van het project is de economische crisis als argument gebruikt, maar de crisis was niet de oorzaak van de problematische financiering, constateert de Rekenkamer. “De financier heeft gedurende de gehele periode (...) te weinig aandacht gekregen. Het advies uit 2006 om de financiering snel te regelen, is door de provincie niet opgevolgd”, concludeert de Rekenkamer.

Voor de aankoop van grond was meer geld nodig, dan waarvoor de provincie garant wilde staan. Dat was van begin af aan een probleem en daarvoor is nooit een plan uitgewerkt. Toen in 2010 het project werd afgeblazen, was duidelijk dat er 140 miljoen euro te weinig beschikbaar was. De private partijen kregen nauwelijks kans daar een oplossing voor te vinden, “De provincie heeft geen serieuze poging meer ondernomen om dit probleem op te lossen en door te gaan met het project”, aldus de Rekenkamer.

De onderzoekers concluderen dat met de economische crisis het politieke draagvlak voor het project verminderde.

Of registreer je om te kunnen reageren.