Home

Achtergrond

Koopmelkhandel leeft op in eindfase

December was voor de quotummarkt een maand met toenemend leven in de brouwerij. In vergelijking met de laatste maand van 2010 hebben melkveehouders weliswaar iets minder gekocht en verkocht (15 procent), maar afgezet tegen de handel in november was er sprake van ruim een verdubbeling.

Hetzelfde geldt in grote lijnen voor het aantal transacties. Er is in december flink toegeslagen om het productierecht structureel uit te breiden. Gemiddeld bedroeg de quotumoverdracht zonder grond in december dan ook bijna 48.000 kilo per transactie. Een en ander moet met toegenomen vraag te maken hebben gehad, want het prijsniveau steeg in december, na een lange geleidelijke terugval.

Uit het verloop van de koopmelk transacties van het lopende seizoen spreekt schaalvergroting. Er is in vergelijking met het melkseizoen 2010/’11 tot nog toe 12 procent minder quotum verkocht: 150,1 miljoen kilo tegen 171,8 miljoen kilo. De gemiddelde hoeveelheid per transactie is echter toegenomen van 46.250 kilo naar 49.400 kilo.

In het kwartaal vóór 1 april met voorverkoop van nog niet inzetbaar quotum, was de doorsnee transactiegrootte zelfs nog groter: gemiddeld 50.100 kilo. Al met al verloopt de handel in koopmelk dit jaar in alle opzichten gelijkmatiger dan vorig seizoen.

Ook de leasemarkt verloopt gelijkmatiger dan in het seizoen 2010/’11. De tijdelijke overdracht van quotum is populairder geworden. Daarvan getuigt de groei van de gehuurde hoeveelheid tot en met december, met 9,3 miljoen kilo (bijna 8 procent), naar een totaal van 127,2 miljoen kilo. De verhuurde hoeveelheid per maand varieert dit seizoen veel minder schoksgewijs dan voorheen.

Zoals gebruikelijk schiet met de eindstreep in zicht de maandelijkse hoeveelheid verhuurd quotum nu omhoog, maar het gemiddelde per transactie zakt. Sinds oktober ligt het gemiddelde per transactie op 34.100 kilo. Dat is ruim 11.500 kilo minder dan in de beide voorgaande kwartalen en 1.000 kilo beneden het peil van deze periode in het vorige seizoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.