Home

Achtergrond

Grondprijs is nog nooit zo hoog geweest en zal doorstijgen

De grondprijs is en blijft hoog. Dat blijkt uit de meest recente publicatie van het Kadaster, waarin de grondprijzen tot en met 2010 op een rij zijn gezet. Daaruit blijkt dat in de afgelopen zeven jaar de grondprijs nog nooit zo hoog is geweest.

In het eerste kwartaal van 2004 kostte gemiddeld een hectare grasland 27.448 euro. De prijs voor bouwland is 29.600 euro per hectare in diezelfde periode. Vanaf halverwege 2007 is de grondprijs voor zowel bouw- als grasland gaan stijgen. In 2008 was de grondprijs voor grasland in het derde kwartaal 35.583 euro en voor bouwgrond 39.547 euro. Eind 2010 betaalde een melkveehouder voor een hectare grasland 36.515 euro en een akkerbouwer 40.546 euro voor een hectare bouwland.

Ondanks de economisch onzekere tijden blijft grond zijn waarde behouden, blijkt uit een rondgang langs diverse organisaties. Normaliter volgt de grondprijs als een schaduw de economische ontwikkelingen. Echter deze gang van zaken gaat niet meer op. Een trendbreuk dus. De grondprijs in 2011 verschilde nauwelijks van 2010. De grondprijs steeg nog licht of stabiliseerde, afhankelijk van de regio.

Voor de komende jaren is de verwachting dat de grondprijs verder zal stijgen. Dat zegt Henk van Dijk, bedrijfskundig stafmedewerker bij accountantskantoor Flynth. “De grondprijs zal de komende jaren verder gaan stijgen. Door de afschaf van het melkquotum zal er veel gaan veranderen, afhankelijk van de ontwikkeling van de melkprijs. Boeren hebben plaatsingsruimte nodig voor de mestafzet. Grond wordt daardoor weer een productiemiddel en zal in waarde toenemen.”

Volgens Van Dijk wordt het fosfaatbeleid bepalend voor de ontwikkeling van de landbouw de komende jaren. “Een boer heeft twee keuzemogelijkheden om zijn mest af te zetten. Via plaatsingsruimten, en zal daarvoor grond nodig hebben en deze kopen of huren. Een andere mogelijkheid is om mestafzet uit te besteden, maar dat is nog te duur.” Het aankopen of pachten van plaatsingruimte is voor een melkveehouder bedrijfseconomische gezien de enige optie.

De hoge grondprijs zal de bedrijfsontwikkelingen bemoeilijken of zelfs stagneren, verwacht Van Dijk. De grondprijs is niet in verhouding met het rendement dat het oplevert. Grond zal daarom als onderpand nog zwaarder gaan meetellen bij een financieringsaanvraag, verwacht Flynth.

Of registreer je om te kunnen reageren.