Home

Achtergrond 1 reactie

Gouden tijden?

Het perspectievenrapport van het LEI, waar ik in mijn vorige column op ben ingegaan, bevat ook een hoofdstuk over de (glas)tuinbouw. Daarin wordt onder meer geconcludeerd dat een gouden toekomst voor deze sector tot de mogelijkheden behoort, maar dat er dan wel heel wat moet gebeuren, onder meer op het gebied van duurzaamheid en ketenorganisatie.

Gelet op de feitelijke ontwikkelingen lijkt enige terughoudendheid met het voorspellen van gouden tijden voor deze sector op zijn plaats. In de afgelopen tien jaar teerde het gemiddelde glastuinbouwbedrijf ruim 30.000 euro per jaar in op het vermogen. Het aantal bedrijven is ongeveer gehalveerd en volgens recente berichten zit nog 30 tot 40 procent in de gevarenzone. Je zou bijna spreken van een tobsector in plaats van een topsector.

De glastuinbouw heeft vaker moeilijke jaren gehad, maar is daar altijd vrij snel bovenop gekomen. Enkele factoren doen vermoeden dat de malaise deze keer langer zal duren. Zo gingen de prijzen van energie sinds 2000 met circa 40 procent omhoog en de opbrengstprijzen slechts met zo’n 15 procent. De prijsverhoudingen zijn dus duidelijk verslechterd. Ook ziet het ernaar uit dat we een vrij lange periode met weinig economische groei tegemoet gaan. Dat is ongunstig voor de koopkracht en daarmee voor de vraag naar tuinbouwproducten.

In het verleden leverden innovaties – zoals de substraatteelt in de jaren tachtig - vaak extra productie op, maar die werd vrij snel ingelopen door de groeiende vraag, zodat de prijzen zich konden herstellen. Bij een stagnerende vraag is dat moeilijker.

Er doen zich dus enkele wezenlijke veranderingen voor, waardoor de ontwikkelingen in de glastuinbouw moeizamer zullen verlopen dan voorheen. De projecties voor het areaal zijn dan ook fors naar beneden bijgesteld. In 2005 verwachtte de Raad voor het Landelijk Gebied nog dat er in 2020 tussen 12.500 en 14.000 hectare glas zou zijn, maar volgens de LEI-studie zal het areaal zich tot 2025 stabiliseren rond de huidige 10.000 hectare of zelfs iets krimpen. Een en ander wijst niet op het gloren van gouden tijden.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Kan ook stellen dat voor iedereen kans op een gouden toekomst mogelijk is. De mogelijkheid dat het fout afloopt is ook mogelijk. Mogelijk staat nog niet gelijk aan dat het ook zo is.

Of registreer je om te kunnen reageren.