Home

Achtergrond

Concept Starplus loopt vast

Het veelbelovende stalconcept Starplus met mestbanden kreeg vorig jaar nog een speciale subsidie om verder ontwikkeld te kunnen worden. Door nieuwe provinciale emissie-eisen stagneert die verdere ontwikkeling echter.

De verdere ontwikkeling van het Starplus-stalconcept stagneert. Dat meldt Martien van Kempen, de geestelijke vader van het concept. De reden ligt in de provinciale eis dat nieuw te bouwen stallen een ammoniakuitstootreductie van 85 procent moeten realiseren. Met het Starplus-concept is een ammoniakreductie van maximaal 70 procent haalbaar zonder luchtwassers, conform de landelijke eis.

Het Starplus-concept is ontwikkeld door een combinatie van de bedrijven Kempfarm van Martien van Kempen uit Leunen, Host in Hengelo, Wopereis in Doetinchem en Wageningen Livestock Research. Het ontwerp combineert de voordelen van toepassing van mestbanden voor vlotte afvoer van mest uit de stal met die van de energiewinning via vergisting. Uit de apart opgevangen urine wordt stikstof teruggewonnen dat wordt opgewerkt tot kunstmest.

Vorig jaar in april kreeg het ontwerp een half miljoen euro subsidie van staatssecretaris Henk Bleker waarmee het ontwerp verder ontwikkeld zou moeten worden.

De bedoeling was dat er een proefstal met mestbanden bij het VIC Sterksel zou worden gebouwd. In Leunen op het varkensbedrijf van van Kempen zou de afgebrande stal met mestbanden worden herbouwd. Ook zou daar verder onderzoek worden gedaan aan de vergister en het urineverwerkingsproces. Op de langere termijn zou er een complete stal met alle onderdelen moeten verrijzen in Venray.

De stal in Sterksel is nu in aanbouw. De vergunningsaanvragen voor de bouw van een complete stal in Venray zijn echter stopgezet, zo meldt van Kempen. “De provincie Limburg hanteert een ammoniakreductienorm van 85 procent. Dat zijn ze overeengekomen met de Milieufederatie in Limburg. Ook in Brabant hanteren ze nu die norm. Dat is met dit systeem zonder luchtwassers onhaalbaar. Ons systeem combineren met een luchtwasser is veel te duur.” Ook voor de herbouw van zijn afgebrande mestbandenstal in Leunen loopt van Kempen tegen het zelfde probleem aan. “Ik ben nu zo ver dat ik voor die herbouw maar weer teruggrijp op het oude systeem van mestopslag onder de stal”, aldus Van Kempen.

Van Kempen heeft de huidige perikelen onder de aandacht gebracht van staatssecretaris Bleker. het probleem is in de vaste Kamercommissie van landbouw aan de orde geweest. Bleker heeft de Kamercommissie meegedeeld dat hij deze problematiek verder in kaart wil brengen en wil inbrengen in de besprekingen en voorbereiding van het definitieve Programma Stikstof.

Of registreer je om te kunnen reageren.