Home

Achtergrond

Britse schappen gaan door, maar wel flink afgeslankt

De beslissing is al een paar jaar geleden gevallen: de Britse productschappen draaien door, maar dan wel samengevoegd onder één koepel: de Agricultural and Horticultural Development Board AHDB. Die 'fusie' is nu zo goed als afgerond, waarbij alles bij elkaar meer dan 125 banen zijn gesneuveld.

Een jaar of vijf geleden bestond net als nu in ons land ook bij de Britten de nodige twijfel over de toekomst van de schappen. De toenmalige regering liet daarom een diepgaand onderzoek instellen naar het hoe, waarom en vooral de waarde van deze door heffingen betaalde agrarische organisaties - de levy boards. De conclusie was dat er nog wel een toekomst was voor de schappen, maar dat er wat betreft het dagelijks werk heel wat te verbeteren viel.

Daarom viel in 2008 het besluit de zes afzonderlijke organisaties samen te voegen onder de paraplu van een nieuwe club, de AHDB. Die koepel kreeg daarbij een reeks taken die beter en vooral meer efficiënt gezamenlijk opgepakt konden worden. Martin Haworth, hoofd beleidszaken bij de National Farmers Union, omschrijft die als ‘taken waar de markt faalt, zoals onderzoek en ontwikkeling, de overdracht van kennis, marktonderzoek en in bepaalde gevallen ook promotie.’ ‘’Op die gebieden geloven we als NFU dat er zeker een rol is voor door de boeren en tuinders betaalde instellingen.’’

Dat samenvoegen was bepaald geen sinecure, benadrukt directeur communicatie Guy Atttenborough van de AHDB. ‘’We hadden het over afzonderlijke IT-systemen, aparte administraties, afwijkende personeelscontracten en arbeidsvoorwaarden en natuurlijk ook zes verschillende werkculturen. Dat moest allemaal geregeld en gemanaged worden terwijl de dienstverlening gewoon moest doorgaan en ook de kwaliteit daarvan niet te lijden mocht hebben. In een gewoon bedrijf schakel je dan een dure managementconsultant in die het allemaal wel even voor je regelt maar wij hebben dat de afgelopen drie jaar allemaal zelf moeten doen in kleine behapbare brokken.’’

Daarbij kwam dat de vijf schappen ook daadwerkelijk bij elkaar gevoegd werden, onder één dak in Stoneleigh Park in Warwickshire. Voor een groot aantal medewerkers van de ‘oude’ schappen was dat letterlijk een brug te ver. ‘’Uiteindelijk besloot bijna de helft van onze mensen om een andere baan te zoeken. Dat betekende dat we tegelijkertijd ook een grote wervingscampagne moesten voeren en de nieuw aangetrokken mensen moesten trainen en opleiden,’’ vertelt Attenborough. Uiteindelijk is het gezamenlijke aantal medewerkers daarbij gedaald van 549 voor de operatie naar 421 halverwege vorig jaar.

De AHDB voert nu in de praktijk de eerder door Haworth omschreven taken uit in opdracht en vooral voor rekening van de vijf afzonderlijke ‘vak-organisaties’. Een voorbeeld: als het varkensschap BPEX een marktonderzoek publiceert, dan staat daar meestal bij dat het is uitgevoerd door de economische afdeling van de AHDB. Behalve BPEX resorteren ook het aardappelschap Potato Council, het zuivelschap DairyCo, het schap voor de rundvee- en schapensector Eblex, de graanorganisatie HSCA en het ‘productschap tuinbouw’ Horticultural Development Company onder de AHDB. In het dagelijkse werk profileren die afzonderlijke organisaties zich aanzienlijk meer dan de wat meer op de achtergrond blijvende koepel.

Opvallend is daarnaast dat de werkwijze en marktbenadering van de zes organisaties nog net zo veel verschillen vertoont als voor de ‘fusie’. Zo doen BPEX, DairyCo en in mindere mate Eblex veel aan informatie over de markt en de spelers daarop, geeft ook de Potato Council regelmatig marktinformatie maar gebeurt dat bij de HSCA veel minder en bij het tuinbouwschap nagenoeg niet.

Of de hele operatie een succes is, staat volgens Haworth van de NFU nog niet helemaal vast. ‘’We stonden destijds achter het samenvoegen van de afzonderlijke schappen tot één Agricultural and Horticultural Development Board. Dat zou tot meer synergie en meer waar-voor-je-geld moeten leiden. Wat ons betreft is dat proces nog niet voltooid. We steunen de AHDB maar of dat ook zou blijft zal afhangen van het doorgaan van de hervormingen, van de manier waarop rekenschap wordt afgelegd naar degenen die de heffing betalen en van het feit of de schappen hen inderdaad waar voor hun geld blijven bieden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.