Home

Achtergrond

'Boerenbelang voortdurend op ons netvlies'

Burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen heeft de afgelopen week de leiding gehad van het regionaal beleidsteam dat werd ingesteld bij de dreiging door het hoge water. Hij is blij dat het allemaal goed is afgelopen. En nu moet er een fatsoenlijke regeling komen, vindt ook hij.

U heeft na de laatste bijeenkomst van het regionaal beleidsteam gemeld waar mensen met schade terecht kunnen. Hoe zit het precies?
”Als boeren schade lijden, moeten ze in principe bij hun verzekeraar terecht.”

Maar als de schade een rechtstreeks gevolg is van de evacuatie?
”Die schade moeten ze melden bij hun eigen gemeente. Ten Boer, Groningen of Leek. We hebben ervoor gezorgd dat de directe kosten ook snel worden betaald, zodat bijvoorbeeld transporteurs en loonwerkers niet heel lang op hun geld moeten wachten.”

En als er sprake is van productieverlies door de evacuatie?
”Ik zou zeggen dat die kosten moeten kunnen worden vergoed, maar ik maak daar wel een voorbehoud. We moeten daar heel precies naar kijken. Daar wil ik niet te veel over zeggen. De boeren moeten hun schade in elk geval melden bij hun eigen gemeente.”

Zou in dit geval de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen niet moeten worden opengesteld?
”Daar hebben we het wel even over gehad en ik heb dat onder de aandacht gebracht bij staatssecretaris Joop Atsma. Het is het kabinet dat daar over gaat, als voorzitter van de veiligheidsregio heb ik daar niets over te zeggen.”

Hilbrand Sinnema van LTO Noord zei dat het beleidsteam niet meteen de impact voor de veehouders op het netvlies had.
”Dat moet ik toch tegenspreken. We hebben vanaf het begin af aan oog gehad voor de boeren en hun vee. Een vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is bij alle besprekingen geweest. De positie van de boeren zat echt op ons netvlies. Ik heb heel grote waardering voor de rol die LTO Noord gespeeld heeft. Ik heb Sinnema persoonlijk bedankt voor zijn bijdrage en die dank geldt natuurlijk ook alle boeren in het gebied die enorm hard gewerkt hebben om alles goed te laten verlopen. Natuurlijk gaan we nog terug kijken of alles goed gegaan is. Een evaluatie hoort er bij. Zelfs al zouden we dat zelf niet nodig vinden: de regels schrijven dat voor.”

Het had erger kunnen aflopen?
Ja. Daarom hebben we juist geëvacueerd. Achthonderd mensen en een paar duizend dieren hebben we uit het gebied moeten halen. Dat heeft een enorme impact gehad voor iedereen die daarbij betrokken was. Gelukkig is alles goed afgelopen.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.