Home

Achtergrond

Afzet varkensmest nog rustig door hoge prijzen

Er is op dit moment weinig aanbod van varkensmest, mede door de slechte financiële situatie in de sector.

De mestafzetprijzen voor vleesvarkensdrijfmest liggen nog redelijk hoog op gemiddeld 20 euro per kuub. Hierdoor zijn varkenshouders nog voorzichtig om de mest af te voeren. Op 1 februari start het uitrijseizoen voor bouwland. Hierdoor zal de vraag naar mest bij akkerbouwers de komende periode toenemen waardoor de mestprijzen naar verwachting zullen dalen.

Prognose: prijs daalt.

Of registreer je om te kunnen reageren.