Home

Achtergrond 1006 x bekeken

Afwikkeling Aujeszky-claim NVV nog pad vol hobbels

Nog voor deze zomer zullen de varkenshouders die in 1999 bij de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) weten hoe veel vergoeding ze zullen krijgen voor te veel betaalde Aujeszky-heffing.

Dat is voorlopig het enige dat echt duidelijk is aan het donderdag tussen de NVV en de Sociaal-Economische Raad (SER) gesloten akkoord over de vergoeding voor te veel betaalde heffingen.

Collectieve schadevergoeding
De bedoeling is dat bureau RBB Economics een bedrag vaststelt voor collectieve schadevergoeding aan de NVV’ers. Het kan echter zijn dat er toch verschillen in schade-uitbetaling zullen zijn naar regio en soort varkensbedrijf, zegt Evert van Bonzel, plaatsvervangend directeur bestuurszaken van de SER. De bevindingen van RBB over de hoogte van de schade zullen echter bindend zijn voor zowel NVV als SER, zo is overeengekomen.

Uitkomst van het RBB-onderzoek kan zijn dat de reserves van het voormalige Landbouwschap, dat de Aujeszky-heffing instelde, niet groot genoeg zijn. De regel is dat dan opnieuw een heffing onder varkenshouders moest worden ingesteld, maar dat is na zo veel jaren een lastige zaak, erkent Van Bonzel. De SER, die de reserves van het Landbouwschap beheert, hoopt dat de schadevergoeding aan de NVV’ers lager uitpakt dan de omvang van de nog aanwezige reserves.

Ontbrekende bedragen
Maar RBB heeft geen opdracht mee gekregen om aan te sturen op een zodanig laag schadebedrag dat de reserves niet tekort hoeven schieten, stelt Van Bonzel met klem. Mocht toch extra geld nodig zijn, dan wordt op dat moment besloten waar de ontbrekende bedragen vandaan moeten komen. De gedupeerde varkenshouders krijgen in ieder geval het geld waar ze recht op hebben.

LTO-leden
Nog een onduidelijkheid is de vraag of ook LTO-leden een Aujeszky-vergoeding zullen krijgen. LTO varkenshouderij was er donderdag snel bij, net als bij eerdere gelegenheden, om ook een vergoeding te vragen. Helder is, zo zegt Van Bonzel, dat de LTO-leden niet over dezelfde aanspraken beschikken als de NVV’ers. Daar is de uitspraak van het gerechtshof in 2009 helder over. Toch is de SER ook met LTO in gesprek over de Aujeszky-zaak. Ook met deze organisatie wordt gepoogd een bevredigende uitkomst te vinden. Dat zal echter lastig zijn, weet Van Bonzel.

Het risico bestaat dat LTO en NVV dan opnieuw in een conflict geraken, en dat is niet de bedoeling. De springstof in de Aujeszky-affaire moet stukje bij beetje worden verwijderd.

Of registreer je om te kunnen reageren.